Word vrijwilliger Doneer

Lesmateriaal over natuurrampen

Orkaan Irma die over het Caribisch gebied raasde, de verwoestende aardbevingen op het Indonesische eiland Sulawesi, de droogte in het zuidelijke deel van Afrika en de overstromingen in Zuid-Azië. Allemaal voorbeelden van natuurrampen met grote gevolgen.

Maar hoe ontstaat zo’n natuurramp eigenlijk? En zijn er manieren om je erop voor te bereiden? Duik samen met je leerlingen in de woeste wereld van natuurrampen.

Maak kennis met Fyori uit Eritrea. Zijn dorp werd geteisterd door de aanhoudende droogte. Hij moest zelfs stoppen met school, omdat hij dag en nacht op zoek was naar water. Gelukkig is inmiddels de waterpomp hersteld door de hulpverleners van het Rode Kruis. Dat maakt zijn leven een stuk gemakkelijker.

Naast persoonlijke verhalen vind je in de digitale werkboekjes van ‘De Woeste Wereld’ diverse feitjes en opdrachten. Door de flexibele opzet bepaal je zelf de lesduur. De natuurrampen die we behandelen zijn: aardbevingen, droogte, hitte, orkanen, overstromingen en tsunami’s.

Gastles overstromingen

We wonen in een land dat, voor een groot deel, lager ligt dan de zee. We zijn goed beschermd, maar toch blijft de kans op overstromingen bestaan. Speel samen met een Rode Kruis-voorlichter het evacuatiespel. De leerlingen krijgen inzicht in het risico op overstromingen en weten hoe ze zich moeten voorbereiden.

Vraag de gastles aan
 • Doelgroep

  Dit lesmateriaal is geschikt voor leerlingen van groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs. De onderwerpen aardbevingen, hitte en tsunami’s voor groep 6/7 en droogte, orkanen en overstromingen voor groep 7/8.

 • Doel

  Leerlingen krijgen meer inzicht en informatie over de natuurrampen. Ze leren hoe ze zich erop voor kunnen bereiden. Ze leren wat het Rode Kruis doet om mensen in getroffen gebieden te helpen.

 • Sluit aan op kerndoelen

  Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving – kerndoel 34, 43, 48, 49 en 50

  34.De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

  43.De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

  48.Kinderen leren over maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

  49.De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

  50.De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

 • Tijdsduur

  Je bepaalt zelf op welke manier je het lesmateriaal gebruikt; je ontvangt een handleiding en een werkboekje per onderwerp. Er is gekozen om geen indeling te maken volgens lestijden. Zo kun je zelf bepalen hoeveel tijd je aan de onderwerpen wilt besteden.

Download het lespakket