Word vrijwilliger Doneer

Zembla over evenementenhulp en het Rode Kruis

Geplaatst op 28 februari 2019

EHBO is geen medische hulp

Deze week besteedt het televisieprogramma Zembla aandacht aan hitteberoertes bij sportevenementen en aan de vraag of vrijwilligers de EHBO hierbij kunnen verzorgen of dat medische professionals dit zouden moeten doen.

Vijf vragen over de Dam tot Damloop 2016 en het Actieplan Evenementenhulp die de uitzending kan oproepen.

1. Wat is er gebeurd bij de Dam tot Damloop 2016?

Vorig jaar bracht het Rode Kruis een Actieplan Evenementenhulp naar buiten, dat voortkwam uit de gebeurtenissen tijdens en na de  Dam tot Damloop 2016. Toen overleed een jonge deelneemster enkele dagen na de loop aan de gevolgen van een hitteberoerte. De hulpverlening aan de deelneemster en de nazorg naar de familie is niet goed verlopen. Het Rode Kruis heeft hiervoor excuses aangeboden aan de familie.

2. Waarom een Actieplan Evenementenhulp?

De gebeurtenissen tijdens de Dam tot Damloop 2016 waren voor het Rode Kruis aanleiding om het actieplan Veilig sporten, veilig deelnemen en veilig feesten te versnellen. Het plan is bedoeld om onze eigen organisatie te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat de evenementenhulpverlening in Nederland blijft meegroeien met de ontwikkelingen in de evenementensector. Het plan en de manier waarop we het hebben gelanceerd zijn van tevoren met de familie van de deelneemster gedeeld. De familie heeft ervan afgezien om hierop te reageren.

3. Waarom worden er geen koelbaden gebruikt bij een hitteberoerte?

In Zembla wordt stil gestaan bij de Dam tot Damloop 2016, waar eerder een jonge deelnemer aan een hitteberoerte overleed. Ook wordt ingegaan op koelbaden, een medische ingreep die bij sportevenementen ingezet zou kunnen worden om deelnemers met een hitteberoerte te behandelen. Het Rode Kruis is groot voorstander van de invoer van koelbaden en neemt deel aan de expertgroep die dit mogelijk wil maken. Daarbij is het van belang om voor ogen te houden dat dit een medische interventie is die onder toezicht van een arts moet gebeuren en die niet door EHBO-vrijwilligers van het Rode Kruis uitgevoerd kan worden. Wel kan het Rode Kruis ondersteunen bij het gebruik van koelbaden.

4. Heeft het Rode Kruis meegewerkt aan de uitzending van Zembla?

Wij hebben de inhoudelijke vragen van de redactie van Zembla schriftelijk beantwoord en hebben een gesprek met de journalisten van Zembla gehad in ons kantoor. We hebben besloten om in het programma zelf niet opnieuw voor de camera te reageren op de gebeurtenissen tijdens en na de Dam tot Damloop 2016. In onze ogen voegt dit niets toe aan de inzichten die zijn verkregen en die vorig jaar al zijn gedeeld met alle betrokken partijen en de media. We hebben tegelijkertijd alle begrip dat andere betrokkenen, zoals de familie van de deelneemster, wel hebben besloten om mee te werken en hun verhaal te vertellen. De familie is zoals bekend en te begrijpen zeer kritisch over het Rode Kruis.

Aan de redactie hebben we ook beelden beschikbaar gesteld van een oefening met koelbaden die begin deze maand heeft plaatsgevonden. Deze beelden willen we  gebruiken voor een instructiefilm voor vrijwilligers die de inzet van een koelbad door een arts kunnen ondersteunen. De expertgroep heeft een protocol geschreven voor het gebruik van koelbaden. Voordat de koelbaden ingezet kunnen worden, moet het protocol worden goedgekeurd door een landelijke beroepsvereniging van artsen. De expertgroep heeft twee beroepsverenigingen gevraagd het protocol te onderschrijven. Begin juni wordt hier een reactie op verwacht.

5. Kunnen we nog wel vertrouwen op het Rode Kruis bij evenementen?

Hoe goed verzorgd en voorbereid ook, deelnemen aan evenementen is nooit zonder risico’s. Het Rode Kruis verzorgt EHBO bij evenementen om dat risico te verkleinen. Inzet bij evenementen betekent dat onze  vrijwilligers in ramp- en crisissituaties niet alleen de kennis hebben, maar ook de ervaring om eerste hulp te verlenen. Het Rode Kruis gelooft niet dat evenementenhulp alleen door medische professionals gedaan zou moeten worden. Los van de financiële impact op evenementenorganisaties kan ‘lekenhulpverlening’ de basis blijven voor de allereerste opvang van slachtoffers: burgers, Rode Kruisvrijwilligers of omstanders zijn vrijwel altijd als eerste ter plaatse. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat het verbeterplan voldoende maatregelen bevat om de inzet van hulp- en zorgverleners te verbeteren waardoor de kans op calamiteiten als bij de Dam-tot-Dam loop tot een minimum wordt beperkt. Uiteraard werken we in nauwe afstemming met medische professionals en op basis van de nieuwste inzichten. Wij zijn onze zeer betrokken vrijwilligers dankbaar dat zij zich steeds opnieuw blijven inzetten.

Meest recente berichten