Word vrijwilliger Doneer

Gevolgen coronacrisis raken kwetsbare gebieden extra hard

Geplaatst op 29 mei 2020

De hele wereld wordt geraakt door de coronacrisis. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen om de gevolgen voor kwetsbare gebieden op de lange termijn. “Dit is  geen sprint voor het Rode Kruis, maar een marathon,” zegt Frido Herinckx. Hij coördineert voor het Internationale Rode Kruis de wereldwijde hulpverlening. “Vele nieuwe  kwetsbare groepen hebben onze hulp hard nodig. Nu en in de toekomst.”

Uganda: April 2020 For many families, the restrictions on movement to halt the spread of COVID-19 has brought further hardship. Uganda Red Cross Society has been providing food assistance to meet basic needs of those most vulnerable families. Photo: Uganda Red Cross Society

Bij veel gezinnen in Oeganda staat het water aan de lippen. Door reisrestricties kunnen ze niet meer aan eten komen. Rode Kruis-vrijwilligers brengen basis voedingsmiddelen bij ze thuis. (foto: Uganda Red Cross Society)

Vanaf het allereerste moment dat het coronavirus opdook, zetten onze vrijwilligers wereldwijd zich keihard in om de verspreiding in te dammen en kwetsbare mensen te helpen. Bijvoorbeeld de ‘vrijwilligers op wielen’ in Noord-Korea. Ze gaan op de fiets naar afgelegen gebieden om de mensen te informeren over de ziekte. Of dichterbij huis, in Nederland, waar vrijwilligers het zorgpersoneel ondersteunen.

Maar de grootste hulpoperatie aller tijden moet nog beginnen en zal nog jaren duren: de massale opkomst van nieuwe kwetsbare groepen overal in de wereld. Door de coronacrisis zijn ze hun vaak al wankele bestaanszekerheden kwijt. Het zijn de mensen die leven van dag tot dag, die elke dag erop uit moeten om aan eten te komen. Onmogelijk in landen waar een lockdown geldt. In veel arme landen is er ook fors minder werk. Hierdoor ligt honger op de loer.

Grotere kloof tussen have‘s en have not’s

Herinckx : “Deze veelomvattende crisis gaat de verdeling in de maatschappij groter maken. De kloof tussen de ‘have’s’ en de ‘have-not’s’ was al groot, maar zal alleen maar groter worden. Tussen hen die wel toegang hebben tot zorg, voedsel, onderwijs, werk en hen die dat niet hebben. De mensen die al struggelen om te overleven, zullen het nóg zwaarder krijgen. Landen waar burgeroorlogen woeden, die geteisterd worden door droogte, overstromingen of cyclonen, zullen nóg kwetsbaarder worden. De coronacrisis kan voor grote delen van de bevolking in deze gebieden de nekslag betekenen. We werken om de meest kwetsbaren te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Met onder andere gezondheidszorg, betere hygiënevoorzieningen, voorlichting, voedselpakketten en geld. ”

Daarnaast blijft altijd zorg om waar en wanneer het virus weer de kop opsteekt. Verspreiding van het virus is extra moeilijk te beheersen in conflictgebieden, sloppenwijken en andere plekken waar hygiënische middelen niet vanzelfsprekend zijn. Of waar mensen dicht op elkaar leven.

In het opvangkamp Cox’s Bazar in Bangladesh leven veel mensen dicht op elkaar. Afstand houden is moeilijk. Rode Kruis-vrijwilligers geven voorlichting over het belang van handen wassen, installeren waterpunten en delen zeep uit.
(foto: Bangladesh Red Crescent Society)

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?