Word vrijwilliger Doneer

Hoe Oekraïense vluchtelingen via het Rode Kruis aan simkaarten komen

Geplaatst op: 26 maart 2022

UPDATE 19 MEI 2022: Helaas zijn de simkaarten op en kunnen we dus geen simkaarten meer toesturen. Het Rode Kruis blijft wel beschikbaar voor andere hulpvragen van Oekraïners via onze Whatsapp-hulplijn (Oekraïens, Russisch en Engels: 06 – 48158053) en onze Telegramkanalen (Oekraïens: @redcross.nl_ua), Russisch (@redcross.nl_rus) en Engels (@redcross.nl_en).

Zorgen wegnemen bij familie of op de hoogte blijven van hun situatie. In contact blijven met je dierbaren nadat je je land bent ontvlucht is ontzettend kostbaar. Om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen de afdeling Restoring Family Links van het Rode Kruis simkaarten uit, gedoneerd door VodafoneZiggo. Lees verder om te weten hoe je in aanmerking komt.

(English text below)

Heb je niet de middelen om contact te leggen of om in contact te blijven met dierbaren? Dan verstrekken we een simkaart:

  • Je komt in aanmerking voor een simkaart wanneer je niet de middelen hebt om contact te leggen, of om in contact te blijven met dierbaren.
  • We verstrekken één simkaart per gezin.
  • Een simkaart bevat €20,- beltegoed en 6 GB aan data.
  • De simkaart kan geactiveerd worden tot het einde van dit jaar

Hier kun je de simkaart aanvragen

Voor vragen of wanneer je als opvangorganisatie een groter aantal simkaarten wil aanvragen kan je mailen naar connectivity@rodekruis.nl.

How to apply for a sim card in the Netherlands when you fled Ukraine

Update May 19th 2022: Unfortunately we ran out of simcards, therefore we can no longer provide simcards. The Dutch Red Cross remains available for other requests for help via Whatsapp (In Ukranian, Russian and English: +31 6 48 15 80 53) and through our Telegram channels (Ukranian: @redcross.nl_ua), Russian (@redcross.nl_rus) and English (@redcross.nl_en).

Letting your family members know that you are safe and staying in touch with your loved ones after you have fled your country is incredibly important. To help refugees from Ukraine, the Red Cross ‘Restoring Family Links‘-department hands out SIM cards, donated by VodafoneZiggo. Read below how you can apply.If you don’t have the resources to connect with loved ones we provide a SIM card:

If you don’t have the resources to connect with loved ones we provide a SIM card:

  • You are eligible for a SIM card if you do not have the means to make contact, or to keep in touch with loved ones.
  • We provide one SIM card per family.
  • A SIM card contains € 20,- phone credit and 6 GB of data.
  • The SIM card can be activated before the end of this year

You can request a sim card here

For questions or if you as an organization want to request a larger number of SIM cards, you can email connectivity@rodekruis.nl.

Meest recente berichten