Word vrijwilliger Doneer

Is de Hoorn van Afrika een bodemloze put? Antwoord op 5 kritische vragen

Geplaatst op 27 mei 2022

Honger in Afrika, dát heb je vaker gehoord. Dus als het Rode Kruis dan de noodklok luidt omdat 14 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika honger hebben, dan kan dat vragen oproepen. Heeft doneren wel zin? Waarom blijven we geld stoppen in een ‘bodemloze put’? En waarom lost de bevolking haar problemen nooit eens zelf op? Vijf veelgehoorde kritische vragen onder de loep.

1. De Hoorn van Afrika kampt al langer met honger en droogte. Is het geen bodemloze put?

De Hoorn van Afrika wordt inderdaad helaas vaker getroffen door rampen. Maar deze crisis is uitzonderlijk. De bevolking krijgt verschillende rampen tegelijkertijd over zich heen, waaronder droogte, overstromingen, sprinkhanenplagen én enorme voedselprijzen. Bovendien zijn deze landen de zware klappen van de coronapandemie nog niet te boven.

Inmiddels hebben ruim 14 miljoen mensen honger, waaronder 5,5 miljoen kinderen. Het Rode Kruis biedt daarom noodhulp.

Maar we stropen ook onze mouwen op voor oplossingen op de lange termijn, zodat de bevolking weerbaarder wordt tegen klimaatverandering en andere rampen. We zetten daarbij in op ‘nature based solutions’, dat zijn oplossingen waarbij wordt gekeken hoe de natuur de bevolking kan helpen om nieuwe rampen te voorkomen. Denk daarbij aan het planten van bomen en het herstellen van mangrovebossen die bescherming bieden bij overstromingen. Zo krijgt de bevolking hoop op een betere toekomst, en dat maakt dat deze put niet bodemloos is.

Somalische families delen hun eigen schaarse drinkwater met hun vee.

2. Kenia, Somalië en Ethiopië hebben al heel lang problemen waarbij ze steeds weer hulp krijgen. Waarom lossen de mensen hun problemen niet zelf op?

De uitdagingen zijn te groot voor om alleen aan te kunnen. Een groot deel van de bevolking bestaat uit nomadengezinnen die rondtrekken met hun vee. Bovendien is klimaatverandering, een van de belangrijkste oorzaken van deze crisis, een probleem van ons allemaal. De meest kwetsbare mensen leven in landen die het minst bijdragen aan klimaatverandering, terwijl ze wel het meest vatbaar zijn voor de gevolgen. Het minste wat we kunnen doen, is mensen in Oost-Afrika helpen om beter om te gaan met klimaatgerelateerde rampen, zoals periodes van droogte. 

3. Hoeveel van het opgehaalde geld komt eigenlijk terecht bij de mensen die het nodig hebben? Blijft er niet te veel aan de strijkstok hangen?

Het Rode Kruis is de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld met afdelingen in 192 landen. Veel van de hulpverleners in de Hoorn van Afrika doen hun werk dus vrijwillig, omdat ze andere mensen in nood willen helpen. Al het geld dat we voor deze campagne inzamelen, gaat naar het Rode Kruis in Kenia, Somalië en Ethiopië. Onze geldstromen lopen nooit via overheden. De lokale Rode Kruis-organisaties inventariseren welke hulp nodig is en houden de inkoop van goederen zelf in de hand. Op die manier zorgen we dat we ruim driekwart van de donaties kunnen besteden aan concrete hulp. 

4. Noodhulp heeft geen zin, moet er geen oplossing komen voor de lange termijn?

Zeker! De eerste behoefte bij honger is noodhulp, maar we werken ook aan hulpverlening voor de lange termijn. Op die manier zorgen we dat mensen in de Hoorn van Afrika weerbaarder zijn tegen klimaatgerelateerde rampen. Zo werken we aan vergroening en waterbesparing, om ervoor te zorgen dat mensen droogte beter kunnen overleven. Ook bouwen we dammetjes die het regenwater langer vastgehouden. Door bomen en struiken te planten, zorgen we ervoor dat de grond vocht beter vasthoudt en niet erodeert. Op die manier krijgt het gebied een steeds sterkere weerstand tegen droogte en overstromingen.

5. In Nederland is er ook honger en armoede, het wordt steeds drukker bij de voedselbank. Waarom zouden we doneren voor de honger in Afrika? 

Dat we helpen in Afrika, wil natuurlijk niet zeggen dat we mensen in Nederland vergeten. Ook in Nederland komen we op voor mensen in nood. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende projecten voor mensen die moeite hebben om hun maaltijd te betalen.

Toch mogen we de mensen in de Hoorn van Afrika niet vergeten. Deze crisis is hartverscheurend, mensen gaan dood van de honger. En als we nu niets ondernemen, dan zijn de gevolgen van deze droogte voor de bevolking straks erger dan in 2011. Toen overleden alleen al in Somalië 260.000 mensen (bron: VN). Dit mogen we niet opnieuw laten gebeuren. Daarom helpen we de Hoorn van Afrika.

Help de Hoorn van Afrika!

In de Hoorn van Afrika hebben 14 miljoen mensen niet voldoende te eten. Het Rode Kruis helpt, met oplossingen op de korte én lange termijn. Help jij ook mee? Doneer op Giro 6251 (IBAN: NL58INGB0000006251) onder vermelding van ‘voedselnood Afrika’!

Meest recente berichten