Word vrijwilliger Doneer

Reactie op berichtgeving wangedrag internationale Rode Kruis (ICRC)

Geplaatst op 22 februari 2018

De Zwitserse krant Le Temps heeft op 20 februari 2018 een artikel gepubliceerd over een Facebookgroep waarin (oud-)medewerkers van het internationale Rode Kruis (ICRC) wangedrag melden. Veel Nederlandse media hebben naar aanleiding daarvan ook berichten verspreid, veelal met een verschillende strekking. Reden om Juriaan Lahr, Hoofd Internationale Hupverlening, te vragen hoe het nu precies zit.

Wat is er precies aan de hand?

“Een aantal oud-medewerkers van het internationale Rode Kruis heeft vorig jaar een besloten Facebookgroep opgericht. Deze groep heeft 4865 leden waarvan een deel oud-medewerker is en een deel nog steeds werkzaam is voor het internationale Rode Kruis. Naar aanleiding van het nieuws vorige week over het wangedrag bij het Britse Oxfam in Haïti kwam er in deze Facebookgroep een gesprek op gang over dit thema. Onder andere over de vraag of zoiets ook bij het internationale Rode Kruis zou kunnen gebeuren. Een aantal groepsleden gaf toen aan iets gehoord of gezien te hebben dat te maken had met (seksueel) ontoelaatbaar gedrag. Daar is het management van het internationale Rode Kruis (ICRC), dat met de moderators van de groep samenwerkt, natuurlijk enorm van geschrokken.”

En nu?

“Het management van het internationale Rode Kruis (ICRC) neemt deze opmerkingen zeer serieus en gaat er alles aan doen om mogelijke incidenten boven water te krijgen. Er worden in de groep geen namen, plaatsen of jaartallen genoemd, dus er wordt verder onderzocht waar het precies om gaat. Ook heeft Yves Daccord, de directeur-generaal van het internationale Rode Kruis, alle medewerkers van het ICRC opgeroepen om misstanden te melden. Ook misstanden van lang geleden die nooit eerder zijn gerapporteerd. Als er inderdaad misstanden geweest zijn, moeten deze natuurlijk zo snel mogelijk boven water komen, zodat betrokkenen kunnen worden aangepakt. Binnen het Rode Kruis is er voor dit soort gedrag een zero-tolerance beleid.”

Hoe definiëren jullie een misstand?

“Medewerkers van het internationale Rode Kruis moeten zich aan dezelfde gedragscode houden als medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis in het buitenland. Voor deze code of conduct geldt een zerotolerancebeleid. In de gedragscode staat bijvoorbeeld dat prostitueebezoek absoluut verboden is. Wie zich er niet aan houdt wordt ontslagen. Bij het Nederlandse Rode Kruis hebben wij de afgelopen 15 jaar drie meldingen gekregen van schendingen van de gedragsregels. We hebben afscheid genomen van de betrokken medewerkers.

Komt er nog meer aan het licht bij het Nederlandse Rode Kruis?

“Dat kunnen wij nooit uitsluiten; de humanitaire sector is niet immuun voor dit soort wangedrag, ook het Rode Kruis niet. Als de berichten uit de Facebookgroep kloppen, zijn er misstanden geweest die niet zijn gemeld. Dat is onacceptabel. Daarom is het belangrijk dat huidige en vroegere medewerkers alsnog melding doen zodat dit tot op de bodem uitgezocht kan worden. Als er inderdaad misstanden aan het licht komen die medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis blijken te betreffen, dan zullen wij direct gepaste maatregelen nemen.”

Meest recente berichten