Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis volgt richtlijnen Nederlandse Reanimatieraad: nu geen mond-op-mondbeademing

Geplaatst op 24 maart 2020

Het Rode Kruis adviseert zijn eigen hulpverleners op dit moment om geen mond-op-mondbeademing uit te voeren bij reanimaties. De hulporganisatie volgt hiermee het advies van de Nederlandse Reanimatieraad. Bij vermoedelijke coronapatiënten wordt daarnaast geadviseerd om geen borstcompressies uit te voeren. De kans op overdracht van het coronavirus (COVID-19) is bij deze manier van reanimeren te groot. Er zijn verschillende scenario’s waar Rode Kruis-hulpverleners rekening mee moeten houden. Uitgangspunt blijft wel zoals altijd dat direct handelen van groot belang is om levens te redden. Een AED kan altijd worden gebruikt.

Voor de eigen veiligheid van de mensen die hulpverlenen, is het belangrijk om het contact met vermoedelijke coronapatiënten te vermijden. Uiteraard blijft het van belang om goed en snel te handelen, zodat we mensenlevens redden. In alle gevallen proberen we het contact met de patiënt te minimaliseren, maar wel te helpen. Waar het bij reanimatie normaal gesproken gebruikelijk is om dichtbij de mond te luisteren, te kijken en te voelen of iemand nog ademt, is het advies op dit moment om enkel te kijken of de ademhaling nog op gang is, en daarna direct te handelen als dat nodig is. Het is natuurlijk altijd belangrijk om direct 112 te bellen wanneer iemand gereanimeerd moet worden.

Reanimatie bij vermoedelijke besmetting

Wanneer een Rode Kruis-hulpverlener iemand moet reanimeren die vermoedelijk besmet is met het coronavirus, is het zaak om geen mond-op-mondbeademing te geven en ook geen borstcompressies uit te voeren. Ook niet met hulpmiddelen zoals een beademingsdoekje (kiss of life) of beademingsmasker. Wel kan er gereanimeerd worden met behulp van een AED en natuurlijk is het zaak om direct 112 te bellen. Mocht de hulpverlener op dat moment beschermende kleding (volgens medische voorschriften) dragen, dan is het wel mogelijk om een vermoedelijke coronapatiënt borstcompressies te geven.

Reanimatie zonder besmetting

Ook wanneer iemand gereanimeerd moet worden die geen duidelijke, of niet bewezen, besmetting heeft met het coronavirus, wordt geadviseerd om geen mond-op-mondbeademing toe te passen. Het geven van borstcompressies mag in dit geval wel. Daarnaast wordt ook in deze gevallen reanimatie met een AED geadviseerd en uiteraard is het belangrijk om direct 112 te bellen.

Zorginstelling

Wie werkt in georganiseerd verband, bijvoorbeeld in een opvangcentrum, huisartsenpost of helpt bij vervoer van hulpbehoevenden wordt natuurlijk gevraagd om gebruik te maken van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het Rode Kruis vraagt hen om niet te beademen met een beademingsdoekje of beademingsmasker en ook hier dus geen mond-op-mondbeademing toe te passen.

Babies en kinderen

Wanneer babies of kinderen gereanimeerd moeten worden, is het advies om hen te reanimeren zoals normaal gesproken. Bij babies en kinderen is mond-op-mondbeademing nog mogelijk en ook het geven van borstcompressies wordt geadviseerd. Overigens komen baby- en/of kinderreanimaties gelukkig zelden voor.

Wil je meer weten over EHBO en gezondheid?