Word vrijwilliger Doneer

Hilali nieuw bestuurslid Rode Kruis

Geplaatst op 09 december 2017

Mostafa Hilali is vandaag, zaterdag 9 december, door de Ledenraad benoemd tot nieuw bestuurslid van het Rode Kruis. Hilali werkt als luitenant-kolonel bij Defensie en neemt de plek in van Kirsten van den Hul, die eerder dit jaar is gekozen als lid van de Tweede Kamer. Zij kon haar bestuursfunctie daarom niet langer kon combineren. 

Als bestuurslid bijdragen aan internationale hulpverlening

Hilali (44) werkt binnen Defensie, bij directie Training en Operations, als hoofd Meerjaren- en inzetplanning. Met zijn in het buitenland opgedane ervaring en zijn operationele expertise kan hij vanuit zijn bestuursfunctie bijdragen aan de internationale hulpverlening van het Rode Kruis. Als militair is hij op missie uitgezonden naar Bosnië, Afghanistan en Irak.

In 2015, na de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo, richtte hij met vier anderen de Facebookpagina ‘Nietmijnislam’ op, om een tegengeluid te laten horen tegen extremisten die de islam als religie misbruiken. Hilali was onder andere jarenlang bestuurslid van het 4/5 mei Comité en tot 2014 bestuurslid van het Joods-Marokkaans Netwerk in Amsterdam.

Vrijwilliger

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van het Verenigingsbestuur. Dit bestaat statutair gezien uit minimaal zeven leden, die op hoofdlijnen het beleid uitzetten en op strategisch niveau beslissingen nemen. De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van de directie , die daarover verantwoording aflegt aan het Verenigingsbestuur. Het Verenigingsbestuur legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid.

Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten