Word vrijwilliger Doneer

Lesmateriaal over EHBO

Je hebt het vast al eens meegemaakt. Een valpartij op het schoolplein, een bloedneus in de klas of een botsing bij tikkertje tijdens de gymles. Meestal loopt het goed af. Maar weten de leerlingen ook wat ze moeten doen als je even niet in de buurt bent? Kinderen zijn héle goede en adequate hulpverleners. Maak daarom gebruik van ons gratis lesmateriaal over EHBO.

Het lesmateriaal ‘Help! EHBO-skills voor jou’ is zo opgebouwd dat leerlingen het grotendeels zelfstandig doorlopen. Na een klassikale start gaan de leerlingen, met behulp van een skilltree en werkbladen, in hun eigen tempo aan de EHBO-skills werken. Van hulp inschakelen tot het behandelen van een brandwond: ze leren het allemaal! Ze werken en oefenen in duo’s, dat maakt het extra leuk en leerzaam.

 • Doelgroep

  Dit lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Om goed in te spelen op het niveau van de leerlingen, bestaat het lespakket Help! EHBO-skills voor jou uit twee verschillende lesprogramma’s voor groep 5 en 6 en voor groep 7 en 8. Ieder lesprogramma bevat verplichte en facultatieve lessen; voor de snelle leerling zijn er extra uitdagingen in de verdiepende lessen.

 • Doel

  Het hoofddoel van dit lesmateriaal is dat leerlingen weten waarom EHBO belangrijk is en dat ze altijd kunnen helpen, ze kunnen altijd iets doen. Ze leren welke 4 stappen belangrijk zijn bij het geven van eerste hulp, hoe ze hulp kunnen inschakelen en wat ze zelf kunnen doen bij diverse kleine en grotere letsels.

 • Sluit aan op kerndoelen:

  Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving – kerndoel 34, 35 en 37

  34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Met specifieke aandacht voor: eenvoudige eerste-hulp vaardigheden.

  35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. Met specifieke aandacht voor: gevaarlijke situaties herkennen en daarnaar handelen.

  37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Met specifieke aandacht voor: respect voor elkaar, waarden en normen, elkaar helpen.

 • Tijdsduur

  Voor de leerkracht: de klassikale start en afsluitende les: 50 minuten per les

  Voor de leerling: ze gaan in hun eigen tempo aan de EHBO-skills werken. Het zijn in totaal 20 lessen, bestaande uit verplichte en facultatieve lessen, variërend van 10 minuten tot uiterlijk 60 minuten per les. Bij elkaar opgeteld zul je er tot 10 uur fanatiek mee aan de slag kunnen. Daar mag je natuurlijk zo lang over doen als je wilt!

EHBO-les op jouw school

Echte hulpverleners oefenen het verlenen van eerste hulp ook in de praktijk. Daarom kun je tijdens of na het behandelen van het lesmateriaal een EHBO-les van het Rode Kruis aanvragen. Speciaal voor groep 5-6 en groep 7-8. Onze voorlichters zijn stuk voor stuk gecertificeerde EHBO’ers die inspelen op de belevingswereld van kinderen. De boodschap? Je kunt altijd íets doen!

 • Wat komt er aan bod?

  Voor groep 5/6: het volledige programma bestaat uit de volgende onderdelen: informatie over het Rode Kruis, het belang van EHBO, de 4 stappen van EHBO, Hulp inschakelen (112 bellen), EHBO bij bloedneus (handelen), EHBO bij huidwond (verband aanleggen). Tot slot in gesprek over; durf jij te helpen?

  Voor groep 7/8: het volledige programma bestaat uit de volgende onderdelen: informatie over het Rode Kruis, het belang van EHBO, de 4 stappen van EHBO, Hulp inschakelen (112 bellen), EHBO bij bewusteloosheid (stabiele zijligging), EHBO bij gevaarlijke situatie (Rautekgreep), EHBO bij bloeding (verband aanleggen), EHBO bij verstuiking (koelen en ondersteunen). Tot slot in gesprek over: durf jij te helpen?

 • Hoe lang duurt de EHBO-les?

  De les duurt maximaal 2 uur, maar is flexibel inzetbaar. De Rode Kruis-voorlichter overlegt samen welke onderdelen aan bod komen tijdens de les. We kunnen ook een les van 1 uur aanbieden, of bijvoorbeeld twee sessies van 1 uur.

 • Hoe vraag ik een EHBO-les aan?

  Je kunt een e-mail sturen naar educatie@redcross.nl onder vermelding van de school en plaats. Voor elke les zoeken we een geschikte voorlichter in de buurt. Dit kan soms even duren, neem daarom minimaal 2 weken van te voren contact op. Voor de EHBO-les wordt een kleine vergoeding gevraagd om de reiskosten van onze gastdocenten te kunnen dekken.

 • Kan ik het combineren met een EHBO-spel?

  Ja dat kan. Met het EHBO-spel, de Pleisterrace, kunnen we spelenderwijs EHBO-kennis van kinderen vergroten. Op een levensgroot speelzeil verzamelen kinderen zo veel mogelijk pleisters door EHBO-opdrachten en vragen te beantwoorden. Inzetbaar voor de middenbouw en bovenbouw. Meer informatie.

   

Download het gratis EHBO lesmateriaal

 • Vul hier het aantal leerlingen van de klas in.
 • Hidden
 • Door het versturen van deze aanvraag bevestig jij dat het lesmateriaal zoals verkregen van het Rode Kruis op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden gebruikt zal worden.

Meer informatie