Word vrijwilliger Doneer

Dilemmaspel voor in de klas

Je bent op een festival. Er klinkt een explosie en er is rook. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat ga je doen, helpen of niet?

Hero of humanity

Dit is één van de dilemma’s die studenten krijgen voorgeschoteld bij de les ‘Hero of Humanity’. Soms ligt de keuze voor de hand. Bij andere dilemma’s is het een stuk lastiger. Spelen bijvoorbeeld geslacht, geloof, huidskleur of eigen ervaringen een rol bij de keuzes die je maakt?

We stimuleren jongeren om na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. Het online dilemmaspel wordt afgewisseld met inspirerende video’s van jonge Rode Kruis-vrijwilligers. Dit zijn persoonlijke verhalen van leeftijdsgenoten die dagelijks mensen helpen.

 • Doelgroep

  Studenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar.

  Hero of Humanity ook beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.

 • Doel

  Het stimuleert de hulpbereidheid onder jongeren door ze te prikkelen om na te denken over hun eigen gedrag en hen aan te moedigen om met elkaar in discussie te gaan.

  Het creëert bewustwording bij jongeren en vergroot zowel hun handelingsbereidheid als hun handelingsbekwaamheid.

  Tip: het kan ook worden ingezet als voorbereiding op een EHBO-cursus.

 • Sluit aan op kwalificaties

  Deze les sluit aan bij de generieke kwalificatie-eisen van Loopbaan en Burgerschapsuren, in het bijzonder op de sociaal-maatschappelijke dimensie van burgerschap.

 • Tijdsduur

  Eén lesuur.

  Tip: vraag via het downloadformulier de gastles aan. Een Rode Kruis voorlichter verzorgt Hero of Humanity ook als gastles in de klas.

 • Lesmateriaal

  • Docentenhandleiding
  • Online omgeving met dilemmaspel en video’s

Download het gratis Hero of Humanity mbo lesmateriaal