Word vrijwilliger Doneer

Start het gesprek over hulpbereidheid

Je bent op een festival. Er klinkt een explosie en er is rook. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat ga je doen, helpen of niet?

Dit is een van de dilemma’s die studenten krijgen voorgeschoteld bij de les ‘Hero of Humanity’. Soms ligt de keuze voor de hand. Bij andere dilemma’s is het een stuk lastiger. We stimuleren jongeren om na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. Het online dilemmaspel wordt afgewisseld met inspirerende video’s van jonge Rode Kruis-vrijwilligers.

 • Doelgroep

  Studenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar.

 • Doel

  Het stimuleert de hulpbereidheid onder jongeren door ze te prikkelen om na te denken over hun eigen gedrag en hen aan te moedigen om met elkaar in discussie te gaan.

  Het creëert bewustwording bij jongeren en vergroot zowel hun handelingsbereidheid als hun handelingsbekwaamheid.

  Tip: het kan ook worden ingezet als voorbereiding op een EHBO-cursus.

 • Sluit aan op kwalificaties

  Deze les sluit aan bij de generieke kwalificatie-eisen van Loopbaan en Burgerschapsuren, in het bijzonder op de sociaal-maatschappelijke dimensie van burgerschap.

 • Tijdsduur

  Eén lesuur

 • Download het gratis lesmateriaal

 • Vul hier het aantal leerlingen van de klas in.