Word vrijwilliger Doneer

Dilemmaspel voor in de klas

Twee mensen zijn op straat met elkaar in gevecht. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet?

Hero of humanity

Dit is één van de dilemma’s die tieners krijgen voorgeschoteld bij de les ‘Hero of Humanity’. Soms ligt de keuze voor de hand. Bij andere dilemma’s is het een stuk lastiger. Spelen bijvoorbeeld geslacht, geloof, huidskleur of eigen ervaringen een rol bij de keuzes die ze maken?

We stimuleren leerlingen om na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. Het online dilemmaspel wordt afgewisseld met inspirerende video’s van jonge Rode Kruis-vrijwilligers. Dit zijn persoonlijke verhalen van leeftijdsgenoten die dagelijks mensen helpen.

 • Doelgroep

  Deze les is geschikt voor bovenbouwleerlingen in het vo, vanaf +/- 16 jaar. Het is een heel mooi middel om het gesprek over hulpbereidheid te starten in de klas. Hero of Humanity is daarom geschikt voor het vmbo, havo en vwo. Je kunt de gesprekken zelf een draai geven zodat het aansluit bij het niveau en de belevingswereld van jouw leerlingen.

 • Doel

  Het stimuleert de hulpbereidheid onder leerlingen door ze te prikkelen om na te denken over hun eigen gedrag en hen aan te moedigen om met elkaar in discussie te gaan.

  Het creëert bewustwording bij leerlingen en vergroot zowel hun handelingsbereidheid als hun handelingsbekwaamheid.

  Tip: het kan ook worden ingezet als voorbereiding op een EHBO-cursus.

 • Sluit aan op kerndoelen

  Mens en Maatschappij 36, 42 en 43

  Leerlingen leren betekenisvolle vragen stellen over maatschappelijke kwesties, een beargumenteerd standpunt innemen en respectvol omgaan met kritiek (E36).

  Leerlingen herkennen in hun eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten van keuzes op het gebied van wonen, werk en zorg (E42), alsmede de betekenis van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en respectvol omgaan met diversiteit binnen de samenleving (E43).

 • Tijdsduur

  Eén lesuur

 • Lesmateriaal

  • Docentenhandleiding
  • Online omgeving met dilemmaspel en video’s

Download het gratis Hero of Humanity lesmateriaal