Word vrijwilliger Doneer

28 mensen weg bij internationale Rode Kruis om seksueel wangedrag

Geplaatst op 23 februari 2018

Sinds 2015 heeft het internationale Rode Kruis (ICRC en IFRC)  afscheid genomen van 28 mensen wegens  seksueel wangedrag. Het betrof geen strafbare feiten, maar het ging in de meeste gevallen om prostitueebezoek. In de gedragscode van het Rode Kruis is prostitutiebezoek verboden, ook als dat in een land wel legaal is. 

De directeur-generaal van het internationale Rode Kruis (ICRC) Yves Daccord reageert aangeslagen: “Met dit gedrag verloochenen we de mensen die we juist willen helpen. Het druist in tegen de menselijke waardigheid. We hadden waakzamer moeten zijn om dit te voorkomen.”

Gedragscode

Alle medewerkers van het Rode Kruis ondertekenen een internationaal afgesproken gedragscode, de Code of Conduct. Hierin staat onder andere dat het betalen voor seks absoluut verboden is. Het verbod geldt wereldwijd en te allen tijde. Dus ook op plekken waar prostitutie legaal is, omdat betalen voor seks niet strookt met de waarden en missie van het Rode Kruis.

Ook drie meldingen bij Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is verdrietig over dit nieuws. Woordvoerder Merlijn Stoffels: “We weten dat de ICRC en de IFRC er veel aan doen om wangedrag te voorkomen, maar dat lukt dus niet altijd en overal. Nog scherper zijn om dit beter te voorkomen is dus de missie. En zorgen dat iedereen zich veilig voelt om een melding te doen.”

Bij het Nederlandse Rode Kruis hebben wij de afgelopen 15 jaar drie meldingen gehad van schendingen van de gedragsregels waarop we direct hebben gereageerd. We hebben afscheid genomen van de betrokken medewerkers.

Facebook

Afgelopen week nog werd bekend dat er in een besloten Facebookgroep van (oud-)medewerkers van het ICRC, waar 17.000 mensen werken, ook aantijgingen waren van seksueel wangedrag. Daccord: “Alle beschuldigingen worden onderzocht. En we blijven onze huidige processen en systemen voortdurend evalueren.”

Meest recente berichten

Programma Partnership

Zo bouwen we aan een weerbare toekomst in Zuid-Soedan

12 juli 2024

Zuid-Soedan kampt met vele burgeroorlogen en natuurrampen. Het Programma Partnerschap-project (PPP), een samenwerking tussen de Europese Unie en het Rode Kruis, biedt een lichtpuntje. Dit project helpt de Zuid-Soedanezen beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer