Word vrijwilliger Doneer

Dagboek van een hulpverlener – Hoe is het om te helpen in het overstroomde Pakistan?

Geplaatst op 13 oktober 2022

Het wil maar niet wegstromen: het water in Pakistan. Nog altijd zijn grote delen van het land overstroomd. Rode Kruis-hulpverlener Pim Kemperman is in het gebied om te helpen. Waar moet je dan beginnen? En wat kom je tegen? In zijn dagboek beschrijft Pim twee weken lang zijn ervaringen. 

18 september 2022 – Landen in het rampgebied

Gisteren ben ik geland in Karachi, Pakistan. Ik ben hier samen met vier andere leden van de Emergency Response Unit. Dat is een team dat helpt bij de distributie van goederen en cash aan mensen in nood. 

We gaan helpen in Sindh. Dit is het zwaarst getroffen gebied in Pakistan. In deze regio zijn ongeveer 45 miljoen mensen getroffen. De laatste twee weken is er vrijwel geen regen gevallen en daardoor zakt het waterniveau, maar dit gaat heel traag. Er zijn nog steeds gebieden die onder water staan, met name in het Dadu-district in het westen. Er staat daar een tot twee meter water en je kunt er alleen met boten komen. 

In Sindh is er een groot gebrek aan basislevensbehoeften zoals eten, schoon drinkwater, onderdak, hygiëne en gezondheidszorg. Daarnaast is er veel stilstaand water. Daardoor is er een groot risico op ziektes die worden veroorzaakt door vervuild water (zoals cholera), maar ook ziektes die worden verspreid door muggen (zoals dengue en malaria).

Pim Kemperman Rode Kruis met collega's van Pakistaanse Rode Halve Maan na overstromingen
Pim Kemperman met collega’s van de Pakistaanse Rode Halve Maan

20 september 2022 – Voorbereiden om te helpen

Terwijl we wachten op toestemming om door te reizen naar het getroffen gebied, bereiden we onze missie voor. Ook helpen we de Pakistaanse Rode Halve Maan, die de leiding heeft over de hulp in het land.  

De afgelopen dagen hebben we de Pakistaanse Rode Halve Maan geholpen om Standaard Operationele Procedures voor distributies verder te verbeteren. In Pakistan is een groot aantal districten getroffen, en het is belangrijk om te zorgen dat zij allemaal op dezelfde manier werken. 

Om mensen te helpen, gaan vrijwilligers van deur tot deur om te inventariseren wat mensen nodig hebben. Dat is heel belangrijk, want als je bijvoorbeeld gewoon op een dorpsplein gaat staan en hulpgoederen geeft aan de mensen die het eerst langskomen, dan bestaat de kans dat juist kwetsbare mensen geen hulp krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze ziek, zwanger of gehandicapt zijn, en dus niet naar ons toe kunnen komen. 

We willen we in Pakistan zorgen dat de vrijwilligers die langs de deuren gaan, gemakkelijk kunnen registreren wat mensen nodig hebben. Zo zorgen we dat de hulp terechtkomt bij mensen die dit het hardste nodig hebben. 

hulpgoederen uitdelen in Pakistan na overstroming Rode Kruis
In Larkana worden hulpgoederen uitgedeeld.

24 september 2022 – Het rampgebied in

Per auto zijn we van Karachi naar Sukkur gereisd. Dit ligt midden in het zwaarst getroffen gebied in Sindh. De rit duurde zo’n tien uur.  

Onderweg zagen we de enorme impact van de overstromingen. Hoe verder we richting Sukkur reisden, hoe meer water we zagen staan. Sindh is een laaggelegen gebied in de delta van de Indus-rivier en het water staat hier grotendeels vast en stroomt niet verder. De verwachting is dat het nog maanden kan duren voordat het water in sommige gebieden weg zal zijn.  

Overal langs de weg zagen we kleine tentenkampen. Hierin slapen mensen die hun huis verloren hebben of niet terug naar huis kunnen door de hoge waterstand.  

veel mensen in Pakistan zijn ontheemd geraakt door de overstromingen en verblijven in tenten-Rode Kruis
Veel mensen in Pakistan verblijven in tenten omdat hun huis onder water staat.

25 september 2022 – Hulpgoederen uitdelen

In Larkana hebben we een distributie van hulpgoederen bijgewoond. Hulpverleners van de Pakistaanse Rode Halve Maan deelden dekens, zeildoeken en een tent uit.  

Veel mensen vroegen of we ook nog andere spullen zouden uitdelen. Ze hebben bijvoorbeeld behoefte aan eten, klamboes, geld en hygiëne-items. We gaan de volgende keer in ieder geval ook hygiënekits uitdelen. 

1 oktober 2022 – Trainen voor nog betere hulp

De afgelopen dagen hebben we met ons team verschillende trainingen gegeven aan vrijwilligers van de Pakistaanse Halve Maan. Het doel was om hen te trainen in het gehele distributieproces.  

We hebben onder andere doorgenomen hoe we de selectie doen van kwetsbare huishoudens en hoe we onze hulpverlening toegankelijk maken voor iedereen, zodat bijvoorbeeld ook mensen met een handicap of ouderen hulp kunnen krijgen. Daarnaast hebben we de vrijwilligers getraind hoe we een distributie opzetten en welke methodes we gebruiken om onze noodhulp te monitoren en te evalueren.  

2 oktober 2022 – De nood in kaart

We zijn in Dadu, het zwaarst getroffen gebied in de Sindh-provincie. Het water staat hier nog steeds erg hoog. Veel mensen zijn ontheemd geraakt. Ze zijn alles kwijt door de overstroming. Ze hebben tentjes opgezet langs de kant van de weg en daar blijven ze totdat ze terug kunnen naar hun gemeenschap. 

Het Rode Kruis registreert de mensen die in de tentjes verblijven. Op die manier brengen we in kaart hoeveel mensen voedselpakketten nodig hebben, zodat we snel de juiste hoeveelheid voedsel ter plaatse kunnen brengen. 

Rode Kruis registreert mensen in Pakistan na overstromingen om voedselpakketten uit te delen
Hulpverleners van de Rode Halve Maan registreren mensen, zodat zij een voedselpakket kunnen ontvangen.

3 oktober 2022 – Hoop op wederopbouw

Ik ben nu enkele weken in Pakistan en de schaal van de ramp begint echt door te dringen. We ontmoeten veel mensen die werkelijk alles kwijt zijn geraakt door de overstromingen. Ook hun vee en landbouwgronden zijn verwoest en daardoor zal de situatie op de langere termijn enorm moeilijk blijven.  

Je ziet veel bereidheid van mensen om elkaar te helpen. Huizen die nog steeds overeind staan, worden nu bewoond door verschillende gezinnen en op die manier proberen familie, vrienden en buren elkaar te steunen.

De komende tijd gaat onze noodhulpverlening door en steeds meer mensen trekken terug naar hun dorp omdat het waterniveau zal zakken. Het zal echter lastig zijn om het oude leven weer op te pakken doordat veel huizen, landbouw en infrastructuur verwoest zijn. De impact van de ramp zal zich daardoor nog jaren laten voelen helaas. Ik hoop voor de toekomst dat Pakistan bespaard zal blijven van verder onheil en dat de bevolking zich weer kan richten op de wederopbouw van hun levens.

Het Rode Kruis helpt bij natuurrampen

Of het nu gaat om overstromingen in Pakistan is of orkaan Julia in Midden-Amerika: het Rode Kruis komt in actie bij natuurrampen. Bijvoorbeeld met voedsel, water, onderdak en medische hulp. Want met Rode Kruis-verenigingen in 192 landen zijn we altijd dichtbij.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?