Word vrijwilliger Doneer

Dit is hoe de zon een lichtpunt vormt in Libanons watercrisis

Geplaatst op 22 augustus 2023

Libanon staat voor grote uitdagingen. Het land heeft niet alleen het hoogste aantal vluchtelingen per inwoner, maar kampt ook met ernstige watertekorten. Gelukkig brengt het Rode Kruis nu een oplossing: een innovatief project dat zonne-energie gebruikt om zelfs in de meest afgelegen gebieden schoon drinkwater te leveren.

Stel je eens voor dat je geen schoon water meer hebt om te drinken, om mee te koken of zelfs om jezelf te wassen. Helaas is dit de werkelijkheid voor veel mensen in Libanon. Het land kampt met een zware financiële crisis, waardoor veel mensen worstelen om rond te komen. Zowel de lokale bevolking als de grote aantallen vluchtelingen die er wonen, hebben te maken met een schrijnend tekort aan basisvoorzieningen, zoals voedsel, onderdak en schoon water.

Onbetaalbaar water

In Libanon zijn de meeste gebieden afhankelijk van grondwater, maar door het gebrek aan financiële middelen kunnen de waterautoriteiten in Libanon de grondwaterpompen niet laten draaien. Het stroomnet functioneert niet meer, waardoor de pompen nu moeten draaien op dure dieselgeneratoren. Ook kunnen de nodige reparaties en onderhoud niet worden uitgevoerd. Hierdoor staan pompen stil en gaan grote hoeveelheden kostbaar water verloren door lekkages. Het gevolg? Schoon water wordt steeds schaarser en daarmee onbetaalbaar voor velen in het land.

Zo lopen meer dan vier miljoen mensen, waaronder één miljoen vluchtelingen, het risico om binnenkort zonder veilig drinkwater te zitten. Dit vergroot het gevaar van watergerelateerde ziekten, zoals cholera en diarree, die vooral bij kinderen levensbedreigend zijn. Vorig jaar brak voor het eerst in 30 jaar cholera uit in Libanon. Het Libanese Rode Kruis maakt zich nu opnieuw klaar voor een mogelijke nieuwe uitbraak, gezien recente cholera-meldingen in Syrië. De kans dat deze ziekte zich weer over de grens naar Libanon verspreidt, is groot.

Voorbereiden op rampjaar

Om deze watercrisis aan te pakken, werken het Libanese Rode Kruis en het Nederlandse Rode Kruis samen aan een innovatief project dat gebruikmaakt van de kracht van de zon. Libanon, met zijn overvloed aan zonuren, is bij uitstek geschikt voor het gebruik van zonne-energie.

Maar hoe werkt dit precies? Dat gaat zo: via zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit, die vervolgens wordt gebruikt om waterpompen aan te drijven en water uit de grond te pompen. Het opgepompte water wordt dan gezuiverd, opgeslagen en verdeeld onder de gemeenschappen die we helpen.

Water
Door het project kregen al meer dan 13.000 mensen in Libanon toegang tot schoon water.

Een win-winsituatie

In samenwerking met de lokale waterautoriteiten in Libanon zijn er verschillende pomp- en zuiveringsstations voorzien van zonne-energie. Hiermee zijn al meer dan 13.000 mensen bereikt in verschillende gebieden. Het project brengt dan ook veel voordelen met zich mee. Het biedt niet alleen toegang tot schoon drinkwater, maar vermindert ook de afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen en draagt bij aan een duurzamer watersysteem.

Daarnaast draagt het project ook bij aan het voorkomen van cholera-uitbraken. We zijn namelijk actief in het gebied waar vorig jaar nog een cholera-uitbraak plaatsvond. Deze ziekte kan zich snel verspreiden via vervuild drinkwater. Door de solarisatie van pompstations wordt de watervoorziening betrouwbaarder en het risico op een cholera-besmetting kleiner.

Harmonie

Ten slotte draagt het project bij aan het verminderen van spanningen tussen gemeenschappen. Met meer dan anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen nog steeds aanwezig in Libanon, zorgen schaarse hulpbronnen zoals water voor toenemende spanningen. Door een duurzame watervoorziening te bieden die voor iedereen beschikbaar is, bevordert het project harmonie tussen gemeenschappen.

De inspanningen van het Libanese Rode Kruis en het Nederlandse Rode Kruis zijn van cruciaal belang in het aanpakken van de watercrisis in Libanon. Door te investeren in duurzame oplossingen zoals zonne-energie, kunnen we een blijvend verschil maken in de levens van mensen die getroffen zijn door watertekorten.

Het Rode Kruis en water

Het Rode Kruis helpt gemeenschappen om te gaan met waterrisico’s en -gevaren. Dat doen we tijdens noodsituaties, maar ook op lange termijn om de meest kwetsbare gemeenschappen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.   

Meest recente berichten