Word vrijwilliger Doneer

Levensreddend werk met opbrengst Giro555-actie

Geplaatst op 19 mei 2017

‘Help de slachtoffers in hongersnood.’ Met deze actie haalde Giro555 €30 miljoen op voor de hulpverlening aan slachtoffers van de hongersnood in Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en Jemen. Meer dan 20 miljoen mensen lijden honger. Bijna 1,4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Dankzij de opbrengst van Giro555 helpt het Rode Kruis met voeding en voedingssupplementen in de getroffen gebieden. Met als primaire doel: levens redden.

Per land verschillen de oorzaken van de voedselcrisis, maar de fatale combinatie van conflict en aanhoudende droogte speelt overal de hoofdrol. Om te voorkomen dat miljoenen mensen sterven, is voedselhulp nu nodig.

Bij de voedingsmiddelen die we inkopen, kijken we zo veel mogelijk naar wat aansluit bij de eetgewoonten van de getroffen bevolking en naar de voedingswaarden. Rijst, olie, bonen en granen zijn vaak terugkomende onderdelen van een voedselpakket.  Naast deze acute levensreddende hulp, werkt het Rode Kruis al langer in deze gebieden aan structurele oplossingen. Voedselzekerheid, gezondheidszorg, water en sanitatie en veiligheid zijn thema’s waarin we investeren om ook op de lange termijn levens te redden.

Hulpverlening in moeilijke gebieden

Vanwege onze onpartijdige en neutrale rol, komen we vooral in conflictgebieden waar andere organisaties geen of minder toegang hebben.  We kennen de lokale context en de veiligheidsrisico’s. Waarbij we ons er bewust van zijn dat conflict en geweld de hulpverlening bemoeilijken en vertragen.

In veel conflictgebieden is er letterlijk niets. Geen goed wegennet voor de distributie van de hulpgoederen, geen mogelijkheden voor lokale aankoop. We zoeken dan altijd naar de beste oplossing om toch de mensen te bereiken die onze hulp hard nodig hebben. Zoals nu in Zuid-Soedan, waar we veel van het voedsel per vliegtuig distribueren, terwijl vervoer over de weg goedkoper is.

Landenvertegenwoordiger in Zuid-Soedan Arvind Das: “In Zuid-Soedan hebben we te maken met enorme logistieke uitdagingen. Er zijn nauwelijks wegen in het uitgestrekte land. Zelfs als er geen conflict zou zijn, is het al moeilijk om van gebied naar gebied te reizen. Oplaaiende conflicten maken dit nog moeilijker. “

Belangrijke troef om te kunnen helpen in moeilijke gebieden, zijn onze vrijwilligers. Ze komen uit de gebieden waar de hulp naartoe gaat en genieten het vertrouwen van de plaatselijke bevolking én strijders. Das: “De situatie in Zuid-Soedan is vaak moeilijk te volgen. De frontlinies verplaatsen zich, strijdende etnische groeperingen splitsen zich op. Wie het nu waar voor het zeggen heeft, is niet altijd even duidelijk. Om toch hulpverlening te kunnen blijven garanderen voor mensen in alle gebieden, blijven we voortdurend in overleg met de strijdende partijen om onze doorgang te verzekeren.”

Update per gebied

Somalië: de situatie

De helft van de bevolking van Somalië heeft hulp nodig en bijna een kwart verkeert in acute voedselnood. Belangrijke oorzaak van de ramp in deze regio zijn aanhoudende en extreme droogtes, afgewisseld met soms hevige overstromingen als gevolg van El Nino. Sinds de zomer van 2015 is het aanhoudend droog. Dit is de langste periode in 30 jaar. Ook jarenlange conflicten hebben gezorgd voor grotere voedselonzekerheid.

Onze hulp

Met het geld van de giro555 actie zorgt het Rode Kruis voor acute voedselhulp en voedingssupplementen.  Zo distribueren we rijst, bonen, olie, en een mengsel van maïs en soja voor slachtoffers van de hongersnood in Somalië.

Hulp lange termijn

In Somalië werken we samen met onze Somalische zustervereniging om de slachtoffers van oorlog en natuurrampen bij te staan. We bieden noodhulp, versterken de capaciteit om in eigen onderhoud te kunnen voorzien  en bevorderen en  bewaken het respect voor het internationale humanitaire oorlogsrecht. Ook herstellen we contact tussen familieleden die door conflict werden gescheiden.

Zuid-Soedan: de situatie

Zuid-Soedan wordt verscheurd door oorlog en droogte. 60% van de bevolking is in nood en bijna 5 miljoen kinderen hebben direct voedselhulp nodig om te overleven. De voornaamste oorzaak van de hongersnood is het conflict in dit jonge land. Hierdoor is de voedselproductie laag, zijn de voedselprijzen onbetaalbaar hoog en raken de voorraden op. Bovendien is ook deze regio getroffen door langdurige droogte. Al bijna twee jaar valt er in veel gebieden nauwelijks regen en zien de boeren hun oogsten mislukken.

Onze hulp

Met de opbrengst van de actie koopt het Rode Kruis granen, bonen, suiker, zout, olie en gierst.

Onze hulp op de lange termijn

We helpen de verschillende bevolkingsgroepen die onder de oorlog lijden te overleven en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarnaast  herenigingen we families in Zuid-Soedan en bezoeken we gevangenissen. We ondersteunen ook ziekenhuizen en revalidatiecentra. En we dringen aan op respect voor het internationaal humanitair recht – en op een politieke oplossing voor het conflict.

Jemen: de situatie

In Jemen zijn grote voedseltekorten. Mede door het conflict is de lokale voedselproductie onvoldoende, het land is nu vooral afhankelijk van import. Daarnaast is er een groot tekort aan schoon drinkwater en medische faciliteiten. Door de burgeroorlog is de economie gestagneerd. Meer dan twee derde van de bevolking verkeert in nood.   Extra kwetsbaar zijn kinderen en baby’s. Bijna een half miljoen kinderen is door honger dusdanig verzwakt dat ze aan longontsteking of diarree kunnen overlijden.

Onze hulp

Met acute voedselhulp en voedingssupplementen helpen we de Jeminitische bevolking. We distribueren rijst, linzen, suiker, zout, olie, graan, thee, tomatenpuree, tarwe.

Hulp lange termijn

De voornaamste oorzaak van de honger in Jemen is het huidige conflict. Naast de acute voedselhulp richt het Rode Kruis zich op het redden van levens door medicijnen en medische apparatuur te verstrekken  en  medisch personeel te trainen. Ook werken we aan de verbetering van toegang tot schoon drinkwater.

Nigeria: de situatie

In het noordoosten van Nigeria hebben 5,1 miljoen mensen acuut voedselhulp nodig . Meer dan 450.000 kinderen zijn ernstig ondervoed.  Door een jaren slepend conflict in deze regio is het voor veel boeren onveilig om hun land te bewerken, waardoor de voedselproductie sterk is teruggelopen. En ook hier spelen de gevolgen van El Nino een rol.

Onze hulp

Acute voedselhulp en voedingssupplementen zijn nodig om levens te redden. Met het geld van de giro555 distribueren we rijst, maïs en gierst, bonen, olie, zout en sojabonen.

Overige landen

In Kenia delen we ook voeding en supplementen uit, en werken we in 13 provincies ook aan de verbetering van toegang tot (drink)water.

In Noord-Oeganda voorzien we kampen voor Zuid-Soedanese vluchtelingen van water- en sanitaire voorzieningen.

Meer over de bestedingen

Twee keer per jaar brengen de Samenwerkende Hulporganisaties een rapportage uit over de bestedingen en geboden hulp dankzij de opbrengst van de Giro55 actie. Deze rapportages  worden gepubliceerd op de website van Giro555.

Meest recente berichten