Word vrijwilliger Doneer

Reactie op de Zembla-uitzending: De dood van een hardloopster

Geplaatst op 28 februari 2018

Op 28 februari besteedt het televisieprogramma Zembla aandacht aan hitteberoertes bij sportevenementen en aan de vraag of vrijwilligers de EHBO hierbij kunnen verzorgen of dat medische professionals dit zouden moeten doen. In de aanloop naar de uitzending is er media-aandacht voor evenementenhulp en het Rode Kruis. Zembla geeft hierin op een aantal punten een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken en baseert zich op oude zorgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die inmiddels zijn weggenomen.

Het Rode Kruis heeft in november 2018 erkend dat er fouten zijn gemaakt en dat het onderzoek naar de gebeurtenissen en de nazorg te lang hebben geduurd. Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Op een aantal punten is de communicatie van Zembla echter onjuist of onvolledig:

1. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is bezorgd over de evenementenhulpverlening van het Rode Kruis.

Zembla baseert zich op een oude briefwisseling tussen de Inspectie en het Rode Kruis. Het Rode Kruis is in nauw contact geweest met de Inspectie om een verbeterplan op te zetten. De Inspectie heeft deze zaak inmiddels gesloten omdat het plan voldoende maatregelen bevat om de inzet van hulp- en zorgverleners te verbeteren waardoor de kans op calamiteiten zoals bij de Dam tot Damloop tot een minimum worden beperkt.

2. Het Rode Kruis koelt op de verkeerde manier.

Volgens Zembla zijn koelbaden de enige effectieve manier om te koelen bij oververhitting. Het Rode Kruis is groot voorstander van het gebruik van koelbaden en maakt deel uit van de expertgroep die dit mogelijk wil maken. Het gebruik van koelbaden is echter een medische handeling die EHBO-vrijwilligers niet zelfstandig mogen uitvoeren. Wel kunnen onze vrijwilligers medische professionals hierbij ondersteunen. De expertgroep heeft een protocol opgesteld voor het gebruik van koelbaden. Voordat de koelbaden ingezet kunnen worden, moet het protocol worden goedgekeurd door een landelijke beroepsvereniging van artsen. De expertgroep heeft twee beroepsverenigingen gevraagd het protocol te onderschrijven. Begin juni wordt hier een reactie op verwacht.

Het lijkt vooralsnog niet reëel dat er overal en altijd medische professionals en koelbaden beschikbaar zijn langs de route van een sportevenement. Daarom moet het Rode Kruis zijn EHBO-vrijwilligers zo goed mogelijk voorbereiden op de eerste opvang. Als vrijwilligers oververhitting vermoeden, moeten zij meteen professionele zorg inschakelen. EHBO-vrijwilligers kunnen geen hitteberoerte vaststellen. De enige manier om dit nauwkeurig te doen is door gebruik te maken van een rectale thermometer. Dit is echter een medische handeling en roept bovendien privacyproblemen op langs de route. Vrijwilligers kunnen wel gebruik maken van oorthermometers. Deze kunnen geen hitteberoerte vaststellen, maar zijn wel een hulpmiddel om onderkoeling uit te sluiten. Vervolgens kunnen EHBO’ers coldpacks en water gebruiken om te beginnen met koelen totdat zij zo snel mogelijk worden afgelost door medische professionals. Volgens onze medische adviseurs is dit de beste manier om te koelen als er geen koelbad beschikbaar is.

3. Het Rode Kruis is incapabel om de hulpverlening op evenementen te verzorgen.

De hulp van het Rode Kruis voldoet aan alle geldende standaarden op gebied van EHBO. In de huidige richtlijnen is vastgesteld dat er alleen bij risicovolle evenementen ter plekke professionele medische zorg beschikbaar moet zijn. Hoe goed verzorgd en voorbereid ook, deelnemen aan evenementen is nooit zonder risico’s. Het Rode Kruis verzorgt EHBO bij evenementen om dat risico te verkleinen. Bij ieder evenement maken het Rode Kruis, de gemeente, de hulpdiensten en de organisatoren een inschatting of het evenement veilig kan plaatsvinden.

Meest recente berichten