Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis-directeur doet oproep aan formerende partijen:“Investeer in een toekomst met minder noodhulp”

Geplaatst op 27 maart 2021

Tijdens de formatie kunnen politieke partijen een nieuwe koers uitzetten voor Nederland. Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik roept hen op om te investeren in het voorkomen van rampen.

Een toekomst met minder noodhulp

Marieke van Schaik

Door Marieke van Schaik

Waar nood is, is het Rode Kruis. Als geen ander zien wij dagelijks de grote impact van natuurrampen, conflicten en de huidige COVID-19-pandemie. Steeds meer mensen raken hun bestaanszekerheid kwijt. Naast COVID-19 staat ons nog veel meer te wachten. Klimaatverandering leidt nu al tot meer rampen overal ter wereld. Zonder een stevige koerswijziging verdubbelt het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft zelfs in 2050 en kunnen de kosten oplopen tot 20 miljard dollar. Daarom roept het Rode Kruis alle formerende politieke partijen dringend op om een regeerakkoord te maken dat rekening houdt met dit vooruitzicht. Wij waarderen de humanitaire budgetten die ons werk mogelijk maken, maar pleiten als noodhulporganisatie voor een toekomst waarin minder noodhulp nodig is. Dit kan alleen door ambitieus in te zetten op preventie en zo de impact van volgende rampen te verkleinen.

Rampen kunnen iedereen treffen

Als wij één ding geleerd hebben van de huidige pandemie, is het wel dat iedereen afhankelijk kan worden van noodhulp. In Nederland én in armere landen, waar corona vaak bovenop andere problemen kwam. Kwetsbaarheid is geen statisch begrip: ook mensen die hun zaakjes op orde hebben, kunnen zich als gevolg van een ramp plotseling in een kwetsbare situatie bevinden. In de grootste hulpoperatie in Nederland sinds de Watersnoodramp verleent het Rode Kruis ineens noodhulp aan zzp-ers, ondernemers en studenten. Opvallend snel kwamen mensen in nood op het gebied van zorg, maar ook als het ging om inkomen, voedsel en onderdak. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat een maatschappij veerkrachtig genoeg is om met rampen om te gaan. Zet in op weerbare samenlevingen, in Nederland én wereldwijd.

Investeren om rampen te voorkomen

Investeer nu. Dat kan op innovatieve manieren. Laten we niet alleen de uitstoot van broeikassen verminderen, maar ook investeren in aanpassingen aan het veranderend klimaat. Denk aan het wereldwijd inzetten van Nederlandse expertise op gebied van water om overstromingen tegen te gaan. Ook kunnen we gebruikmaken van digitale technieken, bijvoorbeeld om natuurgeweld te voorspellen. Daardoor weten we steeds beter waar en wanneer orkanen, overstromingen of extreme hittegolven gaan plaatsvinden. Aan de hand daarvan kunnen we bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, bruggen en watervoorzieningen bouwen die beter bestand zijn tegen extreem weer. Verder kunnen we COVID-herstelplannen zo opstellen dat we in de toekomst beter rekening houden met kwetsbare groepen, zowel in Nederland als daarbuiten. Wees ambitieus. Met groenere en inclusievere investeringen kan het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft na bijvoorbeeld natuurgeweld (nu 108 miljoen per jaar) omlaag gaan naar 68 miljoen in 2030 en zelfs naar 10 miljoen in 2050. Investeer voor iedereen, nu en voor volgende generaties.

Het Rode Kruis helpt tijdens de coronacrisis

Het Rode Kruis helpt in Nederland tijdens de coronacrisis. We ondersteunen niet alleen de zorg en de GGD’en, maar helpen ook de meest kwetsbaren om de crisis door te komen.

Meest recente berichten