Medische hulp

Zorgwerkers zetten zich dag en nacht in om de coronacrisis te bestrijden. De helden in de zorg kunnen rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Voorbeelden van onze hulp:

  • We ondersteunen ziekenhuizen en huisartsenposten. We nemen plaats in callcenters van huisartsenposten, doen bloeddruk- en temperatuurmetingen en verzorgen mensen die worden opgevangen op locaties voor groepsquarantaine of in zorghotels.
  • Onze vrijwilligers vervoeren patiënten van en naar het ziekenhuis.
  • We ondersteunen de GGD’en bij het afnemen van coronatests in de teststraten.
  • Onze vrijwilligers helpen bij het bron- en contactonderzoek.
  • We helpen bij het vaccineren en verlenen EHBO op de vaccinatielocaties.
  • Verder heeft het Rode Kruis aan het begin van de crisis een inzamelactie voor beschermingsmiddelen gecoördineerd. Meer dan 6 miljoen artikelen werden ingezameld, gecontroleerd en gesorteerd voor verdeling onder zorginstellingen.

38.798

uur hebben onze vrijwilligers zich ingezet voor de zorg

100

zorgorganisaties willen we helpen vóór juni 2021

Onderdak

Daklozen vormen een van de meest kwetsbare groepen in Nederland. Zij hebben niet de middelen om de hygiënemaatregelen na te leven en geen veilige plek om in quarantaine te gaan. Het risico op verspreiding van het coronavirus maakt bovendien dat sommige opvanglocaties voor dak- en thuislozen ineens ongeschikt zijn.

In samenwerking met gemeenten en partnerorganisaties bieden we daarom ondersteuning bij dag- en nachtopvang. Afhankelijk van wat nodig is, helpen vrijwilligers bij de inrichting van een locatie, maar bijvoorbeeld ook bij de ontvangst en het verzorgen van eten. We verwachten dat deze hulp ook de komende winter nodig is.

De overheid richt zich op dit moment voornamelijk op het mogelijk maken van opvang voor mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarom ligt de focus van het Rode Kruis in eerste instantie op hulpverlening aan de groep die hiervoor niet in aanmerking komt.

Onze vrijwilligers komen in actie om deze mensen te helpen. Daarnaast kunnen ze rekenen op hulp van mensen uit ons burgerhulpnetwerk Ready2Help. In het filmpje geeft Ready2Helper Eva je een inkijkje in haar dag.

2.800

mensen willen we onderdak bieden vóór juni 2021

Voedsel

Een maaltijd voor iedereen
Door de coronacrisis zijn veel mensen plotseling extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en mensen die hun inkomen zijn verloren. Het Rode Kruis ondersteunt hen op verschillende manieren met voedselhulp.

  • We bieden zelf voedselhulp samen met lokale organisaties. Deze hulp is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van bijvoorbeeld de voedselbank. Deze mensen krijgen via de lokale organisaties voedselpakketten of boodschappenkaarten waarmee ze zelf in de supermarkt eten kunnen kopen.
  • Onze vrijwilligers ondersteunen verschillende voedselbanken in het land. Zij helpen bijvoorbeeld bij het samenstellen en verspreiden van voedselpakketten.

53.633

boodschappenkaarten uitgedeeld vóór november 2020

Laat ons in je dag een zonnestraaltje zijn

In Zuid-Limburg deelt het Rode Kruis samen met een lokale organisatie voedsel uit aan mensen in nood. Zo hebben zij in ieder geval één zorg minder. “We hebben het even niet over de problemen.”

Wilma heeft door de coronacrisis bijna geen inkomsten meer en krijgt voedselhulp van het Rode Kruis en partners.

Zonder hulp geen warme maaltijd

Al je schoonmaakbaantjes kwijtraken en geen steun kunnen krijgen via de officiële weg: vooral ongedocumenteerden hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. We delen daarom boodschappenkaarten uit.

171.674

mensen willen we helpen vóór juni 2021

Psychosociale hulp

In deze moeilijke tijd is het extra belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen. Daarom hebben we de Rode Kruis Hulplijn geopend, waar mensen terecht kunnen met vragen, zorgen of behoefte aan een luisterend oor. Anderstaligen kunnen terecht bij de WhatsApp-Hulplijn. Deze is op dit moment beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Berbers, Turks, Portugees en Chinees.

Via deze hulplijn vragen mensen ook regelmatig om extra ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat ze geen boodschappen kunnen doen of zorg nodig hebben. We hebben tot september 508 vrijwilligers ingezet om hulp te bieden. Daarnaast verwijzen we bellers met complexe problemen door naar instanties die de juiste expertise hebben om hen te helpen.

070 44 55 888

is het nummer van de Rode Kruis Hulplijn

32.000

mensen willen we helpen vóór juni 2021

Hulp op de Cariben

De Caribische eilanden zijn grotendeels afhankelijk van toerisme. Door de coronapandemie is dit vrijwel volledig stilgevallen. Hierdoor is de werkeloosheid op de eilanden enorm. Steeds meer huishoudens zakken onder de armoedegrens en hebben letterlijk geen eten meer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft €56,1 miljoen beschikbaar gesteld voor directe noodhulp aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Het geld wordt ingezet om kwetsbare huishoudens te voorzien van voedsel. Het Rode Kruis coördineert de hulpverlening. Die voeren we samen met onze plaatselijke afdelingen en andere hulporganisaties uit.

Er zijn Rode Kruis-afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De hulp die zij bieden, verschilt per eiland. Hieronder staan enkele voorbeelden van die activiteiten.

Ondersteuning gezondheidszorg
Het Rode Kruis ondersteunt bijvoorbeeld huisartsen bij huisbezoeken en vervoert patiënten. Ook is bijvoorbeeld op Aruba een buddy-netwerk voor ouderen opgezet, waarbij hulpverleners wekelijks controleren hoe het met mensen gaat.

Psychosociale ondersteuning
Ook op de Cariben is een hulplijn opgezet die mensen kunnen bellen voor advies en een luisterend oor. Deze werd alleen al op Aruba 10.724 keer gebeld.

Voedsel
Het afgelopen jaar deelden we voedselpakketten, boodschappenkaarten en maaltijden uit op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dit deden we met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rode Kruis verleent noodhulp en kan hierdoor snel een hulpoperatie opzetten tijdens een crisis. Als noodhulporganisatie kunnen we niet voor langere tijd een sociaal vangnet vormen en daarom stoppen we binnenkort met de coördinatie van het voedselprogramma. De overheden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten starten een eigen hulpprogramma en werken aan een structurele oplossing.

Voorlichting
Hulpverleners op alle eilanden geven voorlichting om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Onderdak
Veel mensen van wie het gezinsinkomen is weggevallen, kunnen de huur niet meer betalen en dreigen op straat dreigt terecht te komen. Op Aruba bieden we financiële ondersteuning voor het tijdelijk betalen van de huur of het uitvoeren van cruciale reparaties.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
In sommige gemeenschappen op de eilanden wonen mensen, vaak noodgedwongen, dicht op elkaar. Ondertussen zijn hygiënemiddelen zoals zeep en zelfs schoon water minder beschikbaar, waardoor het risico op verspreiding van het coronavirus groeit. We delen onder andere hygiënekits uit.

Voorbereiding op rampen
Het orkaanseizoen in het Caribisch gebied loopt van juni tot november. Het Rode Kruis heeft geholpen bij de voorbereiding op de stormen om de schade te beperken.

343.045

kant-en-klaarmaaltijden deelden we uit op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

13.808

mensen geholpen door ondersteuning van de gezondheidszorg

38.728

mensen willen we helpen vóór juni 2021

13.808

mensen geholpen door ondersteuning van de gezondheidszorg

38.728

mensen willen we helpen vóór juni 2021

Help je ook mee?

Tijdens de coronacrisis verricht het Rode Kruis de grootste hulpverleningsactie in Nederland in meer dan 65 jaar. We ondersteunen de medewerkers in de zorg en helpen de meest kwetsbaren in de samenleving. Help je ook mee?

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

X
- Enter Your Location -
- or -
×