Coronahulp in Nederland

Onze hulp
Nederland wordt geconfronteerd met een ongekende crisis die vraagt om een ongekend antwoord. Voor het Nederlandse Rode Kruis betekent dit de grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp. Vanaf het begin van de coronacrisis draaien onze hulpverleners overuren om de meest kwetsbaren te helpen en zorgpersoneel te ondersteunen. Benieuwd wat we precies doen? Op deze pagina vind je een overzicht van onze activiteiten in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De komende maanden
De medische, sociale en economische gevolgen van de coronacrisis treffen de hele samenleving en zullen dat voorlopig blijven doen. We maken ons daarom klaar om ook het komende jaar veel hulp te verlenen. In Nederland zetten we de huidige activiteiten voort en in het Caribisch deel van het Koninkrijk breiden we onze hulp uit. Om dit vol te kunnen houden, zullen we de komende twaalf maanden ruim € 30 miljoen euro nodig hebben. In het Nationaal Actieplan COVID-19 lees je wat we precies met dit geld willen doen.

Help je ook mee?
Het Rode Kruis biedt tijdens de coronacrisis niet alleen hulp in Nederland, maar in 153 landen wereldwijd. Wij zijn overal, maar zonder jou nergens. Help je ook mee? Steun dan onze coronahulpverlening. Doneer op giro 7244 of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44. Je kunt ook de knop hieronder gebruiken.

Zelf hulp of advies nodig?
Maak je je zorgen over het coronavirus? Lees hoe je het risico op een besmetting verkleint, hoe je een mondkapje op de juiste manier draagt en hoe je een thuisquarantaine kunt doorkomen. Kom je er even niet meer uit en heb je hulp, advies of een luisterend oor nodig? Bel dan met de Rode Kruis Hulplijn op 070 – 44 55 888 (ma t/m vr, 9.00 – 17.00 uur). We staan graag voor je klaar. Mensen die geen Nederlands spreken, kunnen contact opnemen met de speciale WhatsApp Hulplijn.

30 mln.

euro nodig voor hulp in Nederland en het Caribisch gebied

Medische ondersteuning

Tijdens deze crisis kunnen medewerkers in de zorg rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Onze vrijwilligers komen in actie bij onder meer ziekenhuizen en huisartsenposten. Ze ontvangen en vervoeren patiënten, nemen plaats in callcenters van huisartsenposten, doen bloeddruk- en temperatuurmetingen en verzorgen mensen die worden opgevangen op locaties voor groepsquarantaine of in zorghotels.

Ook ondersteunen onze vrijwilligers de GGD. Zij helpen bijvoorbeeld bij het afnemen van coronatests in de teststraten. Daarnaast voeren zij bron- en contactonderzoek uit.

Verder heeft het Rode Kruis aan het begin van de crisis een centrale inzamelactie voor beschermingsmiddelen gecoördineerd. Meer dan 6 miljoen artikelen werden ingezameld, gecontroleerd en gesorteerd voor verdeling onder zorginstellingen.

Voedsel

Voedselpakketten en boodschappenkaarten
Door de coronacrisis zijn veel mensen plotseling extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Om deze mensen te helpen, delen we voedselpakketten en boodschappenkaarten uit. Voor de boodschappenkaarten werken we samen met Albert Heijn en voor de voedselpakketten met verschillende partners, waaronder boeren. Hun verse producten gebruiken we in de voedselpakketten. Lokale organisaties geven aan welke mensen deze hulp kunnen gebruiken. Op 27 augustus 2020 hadden we al 25.055 voedselpakketten uitgedeeld en 8.215 boodschappenkaarten.

Deze hulp is specifiek bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor andere hulp. Wanneer zij vermoedelijk wel in aanmerking komen voor meer structurele hulp, bijvoorbeeld bij de Voedselbank, gemeenten of de GGD, dan verwijzen we ze door.

Boodschappen doen
Daarnaast waren veel mensen op het hoogtepunt van de crisis niet in staat om zelf naar een winkel te gaan of online boodschappen te doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, chronisch zieken en mensen die in quarantaine moesten blijven. We hebben 436 mensen gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt om boodschappen voor hen te doen.

Voedselbanken
Verder ondersteunen we diverse Voedselbanken in het land. Omdat een deel van de vrijwilligers van de Voedselbank in de risicogroep zit, is op sommige locaties een gebrek aan mankracht. Onze vrijwilligers springen bij om de cruciale hulp van de Voedselbank door te laten gaan. Zij stellen pakketten samen en verspreiden deze.

Voedselhulp in het Caribisch gebied

De eilanden zijn grotendeels afhankelijk van het toerisme, dat vrijwel volledig stilgevallen is. De werkeloosheid op de eilanden stijgt in snel tempo. Steeds meer huishoudens zakken onder de armoedegrens en hebben letterlijk geen eten meer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft € 41 miljoen beschikbaar gesteld voor directe noodhulp aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Het geld wordt ingezet om kwetsbare huishoudens te voorzien van voedselhulp. De zwaarst getroffen huishoudens krijgen voedselpakketten. Daklozen en mensen die niet langer in staat zijn om zelf te koken of te winkelen ontvangen kant-en-klare maaltijden.

Het Rode Kruis coördineert de hulpverlening. Die voeren we samen met onze plaatselijke afdelingen en andere hulporganisaties uit.

Overige hulp in het Caribisch gebied

Er zijn Rode Kruis-afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Zij houden zich, afhankelijk van de situatie op ieder eiland, met één of meer van de volgende onderwerpen bezig:

Basisbehoeften
Nu het toerisme op de eilanden zwaar getroffen wordt, verliezen duizenden huishoudens hun inkomen. We ondersteunen kwetsbare huishoudens met voedselpakketten, financiële steun en waar mogelijk met beroepsopleidingen of vaardigheidstrainingen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Voorlichting
Hulpverleners op alle eilanden geven voorlichting om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal, maar we willen meer vrijwilligers trainen om grotere groepen mensen te bereiken.

Psychosociale hulp
Op Aruba en Curaçao zijn, net als in Nederland, telefonische hulplijnen opgezet. Inmiddels hebben meer dan 3.000 mensen hier gebruik van gemaakt. Deze hulplijnen blijven voorlopig openstaan.

Onderdak
Op het gebied van onderdak maken we ons in de Cariben vooral zorgen om mensen van wie het gezinsinkomen is weggevallen, waardoor men de huur niet meer kan betalen en op straat dreigt te komen. Hen willen we financiële ondersteuning bieden voor het tijdelijk betalen van de huur of het uitvoeren van cruciale reparaties.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
In sommige gemeenschappen op de eilanden wonen mensen, vaak noodgedwongen, dicht op elkaar. Ondertussen zijn hygiënische middelen zoals zeep en zelfs schoon water minder beschikbaar, waardoor het risico op verspreiding van het virus groeit.

Voorbereiding op rampen
Het orkaanseizoen in het Caribisch gebied loopt van juni tot november. De coronacrisis zit de voorbereidingen hierop enorm in de weg. Juist nu moeten rampenplannen worden afgemaakt, voorraden aangelegd en woningen in orde gemaakt.

6

Rode Kruis-afdelingen staan klaar om te helpen in het Caribisch gebied

X
- Enter Your Location -
- or -
×