Nationaal Actieplan Coronavirus

Nederland wordt geconfronteerd met een ongekende crisis die vraagt om een ongekend antwoord. Voor het Nederlandse Rode Kruis betekent dit de grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp. Vanaf het begin van deze crisis draaien onze hulpverleners overuren om de meest kwetsbaren te helpen en zorgpersoneel te ondersteunen.

De medische, sociale en economische gevolgen van de coronacrisis treffen de hele samenleving en zullen dat voorlopig blijven doen. We maken ons daarom klaar om ook het komende jaar veel hulp te verlenen. In Nederland, waar we onze huidige activiteiten voortzetten. En in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waar we onze hulp uitbreiden.

Om dit vol te kunnen houden, zullen we de komende twaalf maanden ruim 30 miljoen euro nodig hebben. Doneer, download het actieplan of lees verder voor een overzicht van onze huidige en geplande hulpverlening.

30 mln.

euro nodig voor hulp in Nederland en het Caribisch gebied

Medische ondersteuning

Tijdens deze crisis kunnen medewerkers in de zorg rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Vrijwilligers komen in actie bij onder meer GGD’s, ziekenhuizen en huisartsenposten.

Zo ontvangen en vervoeren ze patiënten, nemen plaats in callcenters van huisartsenposten, doen bloeddruk- en temperatuurmetingen om artsen en verpleegkundigen te ontlasten en verzorgen mensen die worden opgevangen in locaties voor groepsquarantaine of zorghotels.

De komende maanden zullen we deze ondersteuning blijven bieden. Ook bereiden we ons voor om te ondersteunen wanneer er grootschalig getest gaat worden.

Daarnaast heeft het Rode Kruis aan het begin van de crisis een centrale inzamelactie voor beschermingsmiddelen gecoördineerd. Meer dan 6 miljoen artikelen werden ingezameld, gecontroleerd en gesorteerd voor verdeling onder zorginstellingen.

Voedsel

Voedselpakketten en boodschappenkaarten
Door de coronacrisis zijn veel mensen plotsklaps extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Om deze mensen te helpen, delen we voedselpakketten en boodschappenkaarten uit. Voor de boodschappenkaarten werken we samen met de Albert Heijn en voor de voedselpakketten met verschillende partners, waaronder boeren. De verse producten die zij op dit moment moeilijk kwijtraken, gebruiken we in de voedselpakketten. Lokale organisaties geven aan welke mensen deze hulp kunnen gebruiken.

De hulp is specifiek bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor andere hulp. Komen ze vermoedelijk wel in aanmerking voor meer structurele hulp, bijvoorbeeld bij de Voedselbank, gemeenten of de GGD, dan verwijzen we ze door.

Boodschappen doen
Daarnaast zijn veel mensen niet in staat om zelf naar een winkel te gaan of online boodschappen te doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, chronisch zieken en mensen die in quarantaine moeten blijven.

Deze mensen komen via de Rode Kruis Hulplijn in beeld en worden gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt. Deze dienst verwachten we nog een half jaar te blijven bieden.

Voedselbanken
Verder ondersteunen we diverse Voedselbanken in het land. Omdat een deel van de vrijwilligers van de Voedselbank in de risicogroep zit, is op sommige locaties een gebrek aan mankracht.

Onze vrijwilligers springen graag bij om de cruciale hulp van de Voedselbank door te laten gaan, door pakketten samen te stellen en te verspreiden. Deze hulp verwachten we in elk geval de komende negen maanden te blijven bieden.

Voedselhulp in het Caribisch gebied

De eilanden zijn grotendeels afhankelijk van het toerisme dat vrijwel volledig stilgevallen is. De werkeloosheid op de eilanden stijgt in snel tempo. Steeds meer huishoudens zakken onder de armoedegrens en hebben letterlijk geen eten meer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft € 16.000.000 beschikbaar gesteld voor directe noodhulp aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Het geld wordt ingezet om kwetsbare huishoudens te voorzien van directe voedselhulp. De zwaarst getroffen huishoudens krijgen voedselpakketten. Daklozen en mensen die niet langer in staat zijn om zelf te koken of te winkelen ontvangen kant-en-klare maaltijden.

Het Rode Kruis coördineert de hulpverlening, die we samen met onze plaatselijke afdelingen en andere hulporganisaties zullen uitvoeren.

Overige hulp in het Caribisch gebied

Er zijn Rode Kruis-afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Zij houden zich, afhankelijk van de situatie op ieder eiland, met één of meer van de volgende onderwerpen bezig:

Basisbehoeften
Nu het toerisme op de eilanden zwaar getroffen wordt, verliezen duizenden huishoudens hun inkomen. Het komende half jaar ondersteunen we kwetsbare huishoudens met voedselpakketten, financiële steun en waar mogelijk met beroepsopleidingen of vaardigheidstrainingen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Voorlichting
Hulpverleners op alle eilanden geven voorlichting om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal, maar we willen meer vrijwilligers trainen om grotere groepen mensen te bereiken.

Psychosociale hulp
Op Aruba en Curaçao zijn, net als in Nederland, telefonische hulplijnen opgezet. Inmiddels hebben meer dan 3.000 mensen hier gebruik van gemaakt. Deze hulplijnen blijven voorlopig openstaan.

Onderdak
Op het gebied van onderdak maken we ons in de Cariben vooral zorgen om mensen van wie het gezinsinkomen is weggevallen, waardoor men de huur niet meer kan betalen en op straat dreigt te komen. Hen willen we financiële ondersteuning bieden voor het tijdelijk betalen van de huur of het uitvoeren van cruciale reparaties.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
In sommige gemeenschappen op de eilanden wonen mensen, vaak noodgedwongen, dicht op elkaar. Ondertussen zijn hygiënische middelen zoals zeep en zelfs schoon water minder beschikbaar, waardoor het risico op verspreiding van het virus groeit.

Voorbereiding op rampen
Het orkaanseizoen in het Caribisch gebied loopt van juni tot november. De coronacrisis zit de voorbereidingen hierop enorm in de weg. Juist nu moeten rampenplannen worden afgemaakt, voorraden aangelegd en woningen in orde gemaakt.

6

Rode Kruis-afdelingen staan klaar om te helpen in het Caribisch gebied

X
- Enter Your Location -
- or -
×