Word vrijwilliger Doneer

Rony zet zijn eigen ervaring in om migranten te helpen: “Ik zie vooral de kansen die nieuwkomers meebrengen”

Geplaatst op 08 februari 2024

Wat heb je het allermeeste nodig wanneer je ver weg bent van huis, in een land waar je de taal niet spreekt en de weg naar hulp niet weet? Het antwoord is waarschijnlijk: iemand die jou begrijpt en aan jou vraagt wat je nodig hebt. Rony Rasho weet dit als geen ander. Niet alleen omdat hij bij het Rode Kruis werkt, maar ook omdat hij niet lang geleden zelf zijn thuisland heeft moeten verlaten.

Oorspronkelijk komt Rony uit Afrin, in Syrië. Niet lang nadat hier het conflict uitbarstte, besloot hij in 2012 naar het Koerdische deel van Irak te vertrekken, waar hij werkte voor verschillende vluchtelingenorganisaties. In 2020 kwam Rony naar Nederland, waar hij het eerste jaar in verschillende opvanglocaties verbleef.

Eenvoudige oplossing voor grote problemen

Rony: “Ik heb hier ervaren hoe het is om geen controle te hebben en dat anderen beslissingen voor je nemen. Je voelt je hierdoor kwetsbaar. Op één van de locaties zaten wel 1.500 mensen uit verschillende landen, met verschillende culturen en achtergronden. Je kunt je dan erg verloren voelen. Omdat ik zelf zowel Arabisch, Koerdisch, Engels (en intussen ook Nederlands) spreek en vrij snel mijn weg wel kan vinden, kon ik voor andere nieuwkomers van betekenis zijn. Zo hielp ik ze bijvoorbeeld in hun communicatie met hulporganisaties. Soms lijkt een probleem voor iemand heel groot, terwijl de oplossing heel eenvoudig kan zijn, als je de weg naar hulp maar weet. Ik probeerde mensen hierbij te helpen.”

Toen hij eenmaal ingeburgerd was, koos Rony ervoor om in Den Haag te wonen. Niet alleen vanwege het strand, waar hij graag komt, maar vooral ook omdat in Den Haag veel internationale hulporganisaties gevestigd zijn, waar hij zijn kennis en ervaring graag voor wilde inzetten. Zo kwam hij bij het Rode Kruis terecht. Eerst als vrijwillige cultuuradviseur en nu als ontwikkelaar nieuwe hulpverlening.

“Het Rode Kruis gaf me de mogelijkheid om al mijn ervaringen, zowel professioneel als persoonlijk, in te zetten om anderen te helpen. Vanuit deze functie kijk ik hoe we in onze hulp aan migranten de mensen zelf centraal kunnen zetten. Dat betekent vooral dat we samen kijken welke oplossingen er zijn voor de problemen waar ze tegenaan lopen.”

Rony Rasho is cultureel adviseur migratie hulpverlening bij het Rode Kruis
Rony Rasho is cultureel adviseur bij het Nederlandse Rode Kruis.

Een ‘shortcut’ naar wederzijdse communicatie

Het Rode Kruis heeft migratie en opvang hoog op de agenda staan. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep, verwelkomt het Rode Kruis ook collega’s met een migratieachtergrond. Ook Rony ziet in zijn dagelijkse praktijk dat dit belangrijk is. “Een organisatie die werkt met asielzoekers – ik noem ze eigenlijk liever nieuwkomers – moet ook kijken welke hulpverleners hierbij passen. Wanneer je eenzelfde culturele achtergrond hebt, of hetzelfde pad van inburgering hebt gevolgd, begrijp je veel beter de behoeften van mensen. Het wekt vertrouwen, je communiceert makkelijker. Zo krijg je eigenlijk een ‘shortcut’ naar wederzijdse communicatie.

Deze shortcut gaat niet alleen over taal, legt Rony uit, maar ook over de manier van communiceren: “Zoals de directheid van Nederlanders, dat vindt niet iedereen makkelijk te begrijpen. Soms zijn het nuances, soms zijn het grote verschillen die de communicatie in de weg kunnen staan.” Juist Rony, die al langer in Nederland is maar wel zijn achtergrond deelt met de nieuwkomers, kan helpen om deze verschillen te overbruggen. Maar als medewerker wil hij vooral verder kijken dan de problemen waar migranten mee te maken kunnen krijgen. Rony: “Wat ik vooral zie, zijn de kansen en mogelijkheden die nieuwkomers meenemen. Iedereen heeft zijn eigen kennis en ervaring bij zich. Dat is allemaal zo waardevol. Wat mij betreft moeten we veel meer kijken hoe we die kunnen inzetten. Ik geloof erin dat we als maatschappij alleen maar sterker en gezonder worden, als we nieuwkomers de weg wijzen in het Nederlandse systeem: hoe werkt de gezondheidszorg, huisvesting, het onderwijs, politie en justitie, waar heb je recht op en wat kun jij betekenen. Vervolgens moeten we ze de mogelijkheden geven om hun eigen krachten in te zetten. Op een positieve manier.”

Het Rode Kruis en opvang

Er zijn helaas heel veel mensen in de wereld die hun huis en haard noodgedwongen moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat het in hun thuisland niet veilig is. Wij vinden dat iedereen een veilige, warme en humane plek verdient om te verblijven. Daarom ondersteunen wij bij de opvang van asielzoekers en migranten en helpen we mensen op de vlucht te herenigen met familieleden.

Meest recente berichten