Word vrijwilliger Doneer

Somalië dreigt in een hongersnood te belanden: wat kunnen we doen?

Geplaatst op 22 december 2022

Kale vlakten, uitgemergelde koeien en opgedroogde rivieren: deze nachtmerrie is in Somalië de pijnlijke realiteit. Het land heeft te maken met de ergste droogte in veertig jaar tijd. De gevolgen zijn verwoestend. Als we nú niet de juiste hulp geven, breekt er volgend jaar een hongersnood uit. We geven antwoord op vier belangrijke vragen over de situatie in Somalië.  

1. Wat is er aan de hand in Somalië?

In Somalië is er al vijf seizoenen achter elkaar nauwelijks regen gevallen. De ernstige droogte zorgt ervoor dat oogsten mislukken, vee sterft en miljoenen mensen honger lijden. Door de hoge voedselprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne wordt het voor gezinnen nog moeilijker om eten te kopen. Tegelijkertijd neemt het geweld in Somalië toe, waardoor gebieden die het zwaarst getroffen zijn door de droogte, moeilijk toegankelijk zijn voor humanitaire hulpverleners.  

Meer dan een miljoen mensen zijn inmiddels gevlucht voor de droogte en honger in hun omgeving. Zij hebben dringend hulp nodig. Als we nu geen ingrijpende actie ondernemen, is de kans groot dat in Somalië begin volgend jaar een hongersnood gaat uitbreken.  

2. Wanneer spreken we van hongersnood?

Het woord “hongersnood” zien we vaak terugkomen in het nieuws. Maar niet overal waar mensen ernstig honger lijden, is er sprake van hongersnood. Of en wanneer dit zo is, wordt bepaald op basis van data en criteria van het Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Dit is een internationale organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van honger in de wereld.  

Het IPC definieert hongersnood als een extreem gebrek aan voedsel. Dit betekent dat in een gebied ten minste 20% van de huishoudens een extreem gebrek aan voedsel heeft, ten minste 30% van de kinderen acuut ondervoed is, en 2 op de 10.000 mensen per dag sterven als gevolg van regelrechte honger of door de combinatie van ondervoeding en ziekte. 

Kinderen zoals de Somalische Awok worden extra hard geraakt door honger. Een ondervoed kind kan minder goed leren, groeit minder goed, en heeft meer kans om ziek te worden.

3. Waarom verwachten we hongersnood in Somalië?

Op basis van de cijfers van het IPC verwacht het Rode Kruis dat tussen april en juni 2023 in verschillende delen van Somalië hongersnood zal uitbreken. Opnieuw wordt er in de komende maanden nauwelijks regen verwacht. De droogte houdt dus aan en wordt zelfs steeds erger. Dit zal ervoor zorgen dat nog meer mensen hun huis moeten verlaten op zoek naar voedsel, water en bestaansmiddelen.  

Mensen die vluchten voor droogte en honger leven vaak in overvolle tijdelijke opvangplekken. Meestal is daar niet genoeg schoon drinkwater en voedsel. Ook is de hygiëne vaak niet op orde en is er niet genoeg medische zorg. Wie gevlucht is, maar niet in deze opvangplekken verblijft, heeft vaak besloten om bij familie en vrienden te gaan wonen in andere delen van het land. Dit geeft extra druk op families, omdat zij de kleine beetjes voedsel die ze nog hebben moeten delen met meer mensen.

Bovendien is het einde van het conflict in Oekraïne nog niet in zicht, blijven de voedselprijzen naar verwachting stijgen, en er is ook nog geen oplossing gevonden voor het geweld en de onrust in het land. Al deze factoren bij elkaar zorgen er volgens het laatste rapport van het IPC voor dat de hongersnood zal uitbreken.  

4. Kunnen we de hongersnood in Somalië nog tegengaan, en hoe?

We moeten nú in actie om de mensen in Somalië te helpen. Dit kan door de juiste hulp te geven aan de ontheemden die gevlucht zijn voor de honger in het land. Als deze mensen niet de juiste hulp krijgen, heeft dit effect op de hongersnood van de gehele bevolking.  

Hulp verlenen aan mensen op de vlucht is best ingewikkeld, omdat deze mensen vaak van plek wisselen. Eén van de manieren waarop we deze mensen bereiken, is met mobiele klinieken. Daarnaast runnen we in het hele land gezondheidsfaciliteiten en er zijn teams die ervoor zorgen dat mensen financiële hulp, voedselhulp of medische hulp krijgen. Zo helpen we moeders die geen borstvoeding meer kunnen geven door de honger en geven we gezinnen vouchers waarmee ze zelf eten kunnen kopen. 

hongersnood in Somalië
In deze mobiele kliniek in Xidididaley krijgen vrouwen water, voedsel en medische hulp van het Rode Kruis.

Help tegen honger in Afrika

Niet alleen in Somalië, maar ook in andere delen van Afrika hebben mensen honger. Voor meer dan 146 miljoen mensen is een maaltijd een luxe geworden. Het Rode Kruis helpt, met oplossingen op de korte én lange termijn. Help jij ook mee? Doneer op Giro 6251 (IBAN: NL58INGB0000006251) onder vermelding van ‘voedselnood Afrika’

Meest recente berichten