Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis maakt zich grote zorgen om burgers in Rafah 

Geplaatst op 14 februari 2024

Desastreuze gevolgen dreigen voor burgers en essentiële infrastructuur 

Het Rode Kruis is bezorgd om de veiligheid van mensen in Rafah, in het zuiden van Gaza. Het geweld verplaatst zich richting dit gebied, waar zeker 1,5 miljoen burgers hun toevlucht hebben gezocht. Het is er op dit moment extreem overbevolkt. Daar moet rekening mee worden gehouden bij iedere militaire actie die plaatsvindt. 

Vanwege het gewapende conflict in en nabij Rafah doet het Rode Kruis dan ook opnieuw de oproep om hen te ontzien, evenals hun woningen en medische voorzieningen. Na ruim vier maanden van aanhoudend en hevig conflict moesten veel mensen al meerdere keren vluchten. Rafah maakt nog geen 20 procent uit van de totale Gazastrook, maar daar woont inmiddels meer dan 85 procent van de bevolking. 

Vluchten langs gebombardeerde wegen 

Er is een groot tekort aan eten, drinkwater, (schone) toiletten en douches, medische zorg en vooral aan veiligheid. Mensen leven in constante angst, hebben stress en vaak ook verwondingen opgelopen in de afgelopen tijd. Voor ouderen, zieken en mensen met een beperking is de situatie nog schrijnender. Door het tekort aan voedsel en water en door slechte leefomstandigheden zijn mensen verzwakt. Ze lopen de kans te overlijden aan simpele infecties en ziekten.  

Met al deze factoren moet rekening worden gehouden bij aanvallen op Rafah. Grote aantallen mensen evacueren in deze situatie zorgt voor enorme gevaren. Zij moeten dan over gebombardeerde wegen en door het puin van vernietigde gebouwen een weg vinden. In de gebieden waar zij naartoe gaan, liggen bovendien waarschijnlijk grote aantallen onontplofte wapens.  

Is er een veilige plek in Gaza? 

Er moet een veilige plek zijn waar mensen naartoe kunnen, met voldoende medische en sanitaire mogelijkheden en ook drinkwater en eten. Familieleden mogen in dit proces niet van elkaar worden gescheiden. Ook moeten zij wanneer mogelijk, veilig terug kunnen keren. Het is de vraag of zoveel mensen zich redelijkerwijs kunnen verplaatsen en of er ook veilig transport is voor ouderen, zieken, gewonden en mensen met een handicap én of er vervolgens een plek voor hen is die aan al deze voorwaarden voldoet.  

Burgers die niet weg kunnen of willen uit Rafah blijven altijd beschermd onder het humanitair oorlogsrecht. Israël moet zich er dus van verzekeren dat alle basisbehoeften van burgers in Gaza gedekt zijn. Daarnaast wordt het ook steeds noodzakelijker dat er een stabiele stroom aan hulpgoederen Gaza binnenkomt. Voedsel, drinkwater, hulpgoederen, medicijnen en spullen om onderdak te bieden: aan alles is op dit moment een gebrek. Structurele toevoer van hulpgoederen is nodig om de hulp voort te kunnen zetten.  

Meer veiligheid voor hulpverleners

In het European Gaza Hospital in Khan Younis werkt een team van medisch specialisten van het Rode Kruis continu door om gewonden te helpen. Met de beperkte middelen die ze hebben, voeren zij ongeveer 12 operaties per dag uit. Ook in het Al Amal-ziekenhuis en op de ambulances werken onze hulpverleners door, eveneens met beperkte middelen.  

Op dit moment is er helaas een groot gebrek aan veiligheid voor de hulpverleners. Al 14 medewerkers van de Palestijnse Rode Halve Maan kwamen om het leven in de voorbije maanden. Het Rode Kruis benadrukt dan ook dat humanitaire organisaties over minimale garanties moeten beschikken om hulp veilig uit te voeren en snel mensen in nood te kunnen bereiken. Hulpverleners mogen bovendien nooit doelwit zijn van aanvallen.  

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten