Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2016 Gastlessen en presentaties Gastlessen voortgezet onderwijs

Gastlessen voortgezet onderwijs

De gastlessen van onder,- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs verschillen van elkaar. Beiden zijn interactief opgebouwd uit een aantal modules. In de onderbouw is het mogelijk om een spelvorm aan de module toe te voegen. 

 ​

 


 V = vaste inhoud
 A = aanvullende modules  

 1. 3FM Serious Request algemeen (V)

De nadruk van de gastlessen voor het voortgezet onderwijs ligt op het overbrengen van algemene informatie: de start en de afgelopen edities van 3FM Serious Request. Daarnaast informeren wij ook over het werk van het Rode Kruis. ​

2.  De stille ramp 2016: Longontsteking

 De leerlingen krijgen uitgelegd wat een stille ramp betekent en dat veel mensen niet de hulp krijgen die wij in Nederland kennen. De vrijwilliger betrekt de leerlingen bij het onderwerp door hen vragen te stellen.

3. Keuze spelvormen (alleen voor onderbouw) (A)

Er zijn 2 verschillende spelvormen waar de docent er 1  van kan kiezen. Zo wordt op een interactieve manier het thema vertelt aan de leerlingen.

Videoquiz (20 minuten | onderbouw)
De leerlingen krijgen een film te zien uit met leuke momenten uit vorige edties. Voordat de video start, krijgen ze een korte inleiding over de film. Na afloop beantwoorden ze vragen over de film op een werkblad.  

Waar -  niet waar (20 minuten | onderbouw)
Alle leerlingen staan. De vrijwilliger geeft een aantal stellingen over 3FM Serious Request. De leerlingen geven aan of de stelling waar of niet waar is. Wie het niet goed heeft gaat zitten. De laatste die staat is de winnaar.

4. Kom in actie (V)

 De vrijwilliger legt uit hoe een klas en/of school 3FM Serious Request kan helpen om zoveel mogelijk geld op te halen. Leerlingen krijgen voorbeelden van acties van andere scholen en kunnen samen met de klassendocent bespreken wat zij een leuke actie vinden om op te zetten. Er is uitleg over de Kom in Actie website en de aanmaak van een eigen pagina.

5 . Onze klas/ school steunt 3FM Serious Request. Maar hoe?(A)

Wil jouw klas/school in actie komen, maar vinden jullie het lastig om leuke acties te bedenken. Wij hebben de oplossing. Tijdens de gastles geven we inspiratie aan de hand van de meest succesvolle acties van afgelopen edities.

6. Een discussie met de klas over de stille ramp (A)

In dit onderdeel willen we een discussie met de klas aangaan: over de stille ramp, evenement, organisatie. Er is dan natuurlijk ruimte voor vragen.
 Je kunt kiezen uit drie verschillende modules, in het aanvraagformulier geef je aan welke module het beste bij jouw klas/school aansluit. 
   
 Module A (30 minuten)
1.  3FM Serious Request algemeen
2.  Stille ramp
3.  Spelvorm (alleen onderbouw)
4.  Kom in actie
 
 Module B (50 minuten)
1.  3FM Serious Request algemeen
2.  Stille ramp
3.  Spelvorm (alleen onderbouw)
4.  Kom in actie
5.  Hoe kunnen wij als klas of school in actie komen? 
 
 Module C (50 minuten)
1.  3FM Serious Request algemeen
2.  Stille ramp
3.  Spelvorm (alleen onderbouw) 
4.  Kom in actie
5. Discussie in de klas / vragen
  
Benodigde apparatuur
Voor elke les hebben wij een beamer en een computer met geluid nodig. Aan onze gastlessen zijn geen kosten verbonden.

Wij adviseren om minimaal 3 weken van te voren een gastles aan te vragen​. In overleg en op basis van beschikbaarheid van de promotievrijwilligers wordt er een dag en tijdstip gekozen.

Gastles aanvragen

 Via dit formulier kun je een 3FM Serious Request gastles aanvragen. Jouw aanvraag wordt door een 3FM Serious Request coördinator in de regio in behandeling genomen. Binnen 5 werkdagen wordt er contact met je opgenomen.
 
 Heb je nog vragen, dan horen wij het graag via 3fm@redcross.nl