Word vrijwilliger Doneer

Commissie samengesteld voor advies Joodse Raad Cartotheek

Geplaatst op 15 juli 2020

Het Rode Kruis heeft een adviescommissie samengesteld die meedenkt over de beste plek voor de Joodse Raad Cartotheek. Deze cartotheek is een van de belangrijkste onderdelen van het Rode Kruis Oorlogsarchief. Dit archief is inmiddels overgedragen aan het Nationaal Archief. De adviescommissie verwacht dit najaar haar rapport uit te brengen.

Eerder dit jaar is afgesproken dat een commissie zal onderzoeken hoe de Joodse Raad Cartotheek het beste tot haar recht kan komen. Deze commissie is inmiddels samengesteld.

Commissieleden

De commissie Toekomst Joodse Raad Cartotheek staat onder leiding van Regina Grüter, gepensioneerd onderzoeker bij het NIOD, voormalig hoofd Oorlogsnazorg bij het Rode Kruis en vertrouwd met de historische en maatschappelijke waarde van de cartotheek. Verder maken David van Huiden, Jetje Manheim en Joël Serphos deel uit van de commissie (eerste, tweede en derde generatie van Sjoa-overlevenden). Daarnaast zijn twee inhoudelijke experts in de commissie opgenomen: Teresien da Silva is deskundige uit de museumwereld en filosoof Machiel Keestra heeft kennis van de complexiteit van de persoonlijke en historische waarde van bijzonder erfgoed. Karen de Jager en Raymund Schütz ondersteunen de commissie respectievelijk als secretaris en onderzoeker.

Activiteiten

De commissie bevraagt op dit moment een grote groep belanghebbenden over wat zij de meest geschikte plek vinden voor de cartotheek. Ook gaat de commissie in gesprek met de instellingen die hebben aangegeven de cartotheek graag te willen beheren.

Door de coronamaatregelen heeft het onderzoek van de commissie enige maanden vertraging opgelopen. De commissie streeft ernaar dit najaar een advies uit te brengen aan het Rode Kruis.

Wil je meer weten over Hulp in Nederland?