Word vrijwilliger Doneer

Commissie adviseert over beste plek Joodse Raad Cartotheek

Geplaatst op 30 januari 2020

Het Rode Kruis en het Nationaal Archief willen een adviescommissie samenstellen om mee te denken over de beste plek voor de Joodse Raad Cartotheek, één van de belangrijkste onderdelen van het Rode Kruis Oorlogsarchief.

Dit archief is door het Rode Kruis overgedragen aan het Nationaal Archief, om het te behouden voor de eeuwigheid. Dat is de belangrijkste uitkomst na een informatiemiddag op maandag 27 januari in Den Haag. Zo’n veertig belangstellenden van organisaties die de Joodse, Indische, Roma- en Sinti-gemeenschappen vertegenwoordigden, waren aanwezig om te praten over de vragen rondom de toegankelijkheid en openbaarheid van het oorlogsarchief dat nu bij het Nationaal Archief ligt. “U kunt erop vertrouwen dat die toegankelijkheid en openbaarheid de volle aandacht hebben van beide partijen,” zei Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, tijdens de bijeenkomst.

Zorgen en vragen

Het Rode Kruis Oorlogsarchief is begin 2018 fysiek overgedragen aan het Nationaal Archief. Een belangrijk element in deze overdracht is de toegankelijkheid en openbaarheid. Hierover bestaan zorgen en vragen. Het Nationaal Archief en het Rode Kruis werken eraan om die toegankelijkheid op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen vijftien jaar bij het Rode Kruis.

Voor instellingen als het Joods Cultureel Kwartier en Herinneringscentrum Kamp Westerbork kunnen we dat al vrijwel zeker garanderen. Voor individuele vragen verwachten we dat de toegankelijkheid hetzelfde zal kunnen blijven, ook al zal de procedure anders zijn. En voor individuele onderzoekers bekijken we op dit moment hoe we die zo goed als mogelijk kunnen ondersteunen.

Symbool schrijnende herinnering

Een zeer belangrijk onderdeel van het archief is de cartotheek van de Joodse Raad. “Deze heeft niet alleen een waarde als archief, maar vooral als symbool van een schrijnende herinnering aan de Holocaust. Samen met de Joodse gemeenschap en het Nationaal Archief willen we onderzoeken hoe we dit symbool het beste tot zijn recht kunnen laten komen. Zichtbaar en impactvol,” kondigde Van Schaik aan. De aanwezigen gingen vervolgens in gesprek over wat een goede plek zou zijn voor de cartotheek. Op korte termijn zal de commissie ingesteld worden om deze denkrichting verder uit te werken.

Wil je meer weten over Hulp in Nederland?