Word vrijwilliger Doneer

Kwart millennials denkt ooit oorlog mee te gaan maken

Geplaatst op 16 januari 2020

Een kwart van de Nederlandse millennials denkt ooit direct te maken te krijgen met oorlog. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis onder jongeren tussen de 20 en 35. Andere uitkomst: Nederlandse jongeren weten weinig van het humanitair oorlogsrecht.

Een op de vier millennials heeft nog nooit van regels over oorlogsvoering gehoord. Van de jongeren die zeggen daar wel iets van te weten, weet maar de helft dat humanitair oorlogsrecht grenzen stelt aan oorlogsvoering. “Het is schokkend dat zo weinig jongeren daar iets van weten”, reageert Mirjam de Bruin, juridisch adviseur humanitair oorlogsrecht van het Rode Kruis.

Verdragen van Genève

Het humanitair oorlogsrecht (HOR) is het internationaal recht dat gaat over oorlogsvoering. Het is een verzameling van regels die de schadelijke gevolgen van gewapende conflicten probeert te beperken. Het Rode Kruis is de grondlegger van het humanitair oorlogsrecht, dat is vastgelegd in de Verdragen van Genève. In de vier verdragen staat beschreven welke regels gelden tijdens een gewapend conflict.

Moreel kompas

“Als Rode Kruis vinden we het belangrijk dat Nederlanders weten wat de regels zijn. Het humanitair oorlogsrecht is niet alleen het morele kompas van militairen, ook hulpverleners en journalisten in conflictgebied kunnen er mee te maken krijgen.”

‘Martelen aanvaardbaar’

In de Verdragen van Genève is bijvoorbeeld opgenomen dat martelen onder geen beding is toegestaan. Toch vindt een kwart van de Nederlandse jongeren dit onder bepaalde omstandigheden wél aanvaardbaar. Van de millennials in andere landen vindt zelfs 41% procent martelen in bepaalde situaties acceptabel, zo blijkt uit een ander onderzoek, van het Internationale Rode Kruis.

Psychosociale hulp

Uit dat laatste onderzoek komt ook dat millennials een andere toekomst willen voor hulpverlening in conflictsituaties. Driekwart vindt psychosociale hulp aan slachtoffers van een conflict net zo belangrijk als water, eten en onderdak.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?