Word vrijwilliger Doneer

Een maand na de explosie in Beiroet: hoe hebben we tot nu toe geholpen?

Geplaatst op 04 september 2020

Het is een maand geleden dat een enorme explosie in één klap het leven van honderdduizenden mensen in Beiroet in puin legde. Veel Libanezen hadden dringend hulp nodig. Sinds de explosie op 4 augustus heeft het Rode Kruis 106.642 mensen kunnen helpen. We verzorgden onder meer medische hulp, voedselpakketten, onderdak en financiële steun. In dit artikel lees je wat we de eerste maand precies hebben gedaan voor de inwoners van Beiroet.

Medische hulp

Het Rode Kruis was direct na de ramp aanwezig om eerste hulp te verlenen en gewonden te evacueren. Sinds de explosie op 4 augustus hebben we ruim 10.000 mensen per ambulance vervoerd naar verschillende ziekenhuizen.

Hulpverleners zetten EHBO-posten op voor mensen die niet meteen in het ziekenhuis terecht konden. De ziekenhuizen waren al overbelast door de coronapandemie en een groot deel van de zorginstellingen raakte beschadigd door de explosie. Daarnaast maken de economische crisis en het oplopende aantal coronapatiënten dat de druk op de gezondheidszorg hoog blijft. In het hele land zijn 36 gezondheidscentra en negen mobiele klinieken van het Rode Kruis actief. Hulpverleners bieden hier gratis medische zorg.

De Libanezen hebben niet alleen fysiek, maar ook mentaal geleden onder de ramp. Getrainde Rode Kruis-hulpverleners bieden daarom ook psychosociale zorg. Deze zorg en de medische hulp gaan ook de komende tijd door.

Voedsel en opvang

Zo’n 7.700 gezinnen hebben voedselpakketten ontvangen en meer dan 6.000 gezinnen kregen hygiënekits. Geen van de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de explosie, leeft nog op straat. Deze mensen verblijven in de noodopvang het Rode Kruis of bij vrienden of familie. De komende tijd zullen we helpen bij het repareren van huizen.

Financiële steun

Uit een rondgang van het Rode Kruis blijkt dat mensen het belangrijk vinden om zo snel mogelijk weer zelfstandig hun leven op te kunnen pakken. Bewoners van Beiroet willen hun huizen repareren, zelf weer eten kopen en koken voor hun gezin. Dit wordt bemoeilijkt door de economische crisis in het land.

Het Rode Kruis gaat daarom de komende tijd financiële steun geven aan gezinnen. Hierdoor worden zij sneller weer zelfvoorzienend en het stimuleert de lokale economie. We verwachten maximaal 10.000 gezinnen voor het einde van de maand op deze manier te kunnen helpen.

Meer over Beiroet

De explosie van 4 augustus in de haven van Beiroet verwoestte hele wijken in de Libanese hoofdstad Beiroet. Ook vielen meer dan tweehonderd doden en raakten duizenden mensen gewond. En dit in een land waar een crisis de economie heeft verlamd en een uitbraak van het coronavirus continu op de loer ligt.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?

extreem weer Rode Kruis

Van hittegolf tot overstroming: uitzondering of business as usual?

24 mei 2024

Een badkamer bezaaid met hagelstenen of huizen ondergelopen met water. Afgelopen week had Nederland te maken met flinke wateroverlast. Maar niet alleen hier, wereldwijd lijkt het weer ontregeld. Zijn dit slechts incidenten of moeten we ons voorbereiden op een nieuw normaal met extreme weersomstandigheden? Deze vraagt houdt ook experts van het Rode Kruis Klimaatcentrum bezig.

Lees meer