Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis ondersteunt GGD bij bron- en contactonderzoek

Geplaatst op 29 mei 2020

Het Rode Kruis ondersteunt GGD GHOR Nederland bij bron- en contactonderzoek. Dit onderzoek is nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met ons grote vrijwilligersnetwerk van Nederland kunnen we de GGD hierin ontlasten.

Bron- en contactonderzoek  is cruciaal in de aanpak van het COVID-19 virus. Zeker nu de maatregelen versoepelen, is het belangrijk om snel, binnen 24 uur,  in beeld te krijgen met wie de patiënt in contact is geweest en waar de besmetting is opgelopen.  Alleen zo kunnen we het virus blijven indammen.

Contactonderzoek verkort de tijd tussen het ontstaan van de klachten en het starten van isolatiemaatregelen. Daarmee verkleint dit onderzoek ook de kans dat andere geïnfecteerden het virus verder verspreiden.  Verder blijft het belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de gedragsregels voor hygiëne en afstand bewaren.

Grote vrijwilligerspool

Om hoeveel besmettingen het zal gaan en dus ook om hoe veel onderzoeken, is nu nog niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat dit veel zal vragen van de capaciteit van de plaatselijk GGD’s. Onze vrijwilligerspool kan hier goed bij helpen. Het Rode Kruis heeft al enkele GGD’s in Nederland geholpen in hun callcenters en het uitvoeren van coronatests. Daarnaast ondersteunen we het zorgpersoneel in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

Heleen van den Berg, verantwoordelijk voor nationale hulpverlening bij het Rode Kruis, vindt het een logische volgende stap dat de vrijwilligers ook het bron- en contactonderzoek gaan ondersteunen: “Het Rode Kruis heeft vele vrijwilligers die juist in deze coronatijd de hulpverlening in Nederland kunnen ondersteunen. Dat is ook onze taak. Als noodhulporganisatie werken we aanvullend op de hulp van de overheid. Een belangrijke taak die we graag vervullen om het virus te helpen bestrijden.”

Het Rode Kruis is nog in gesprek met GGD GHOR Nederland over de precieze invulling van de hulpverlening.

Zo werkt een bron- en contactonderzoek

Het doel van bron- en contactonderzoek is om contacten te identificeren, hen te informeren dat zij een kans hebben ook besmet te zijn en ze te wijzen op de maatregelen die ze moeten nemen om verdere verspreiding te voorkomen.  Wanneer een patiënt besmet is, zijn er drie groepen waar contact mee wordt opgenomen:

  • Huisgenoten: ook zij moeten 14 dagen in quarantaine blijven. Daarnaast wordt in de gaten gehouden of ze klachten ontwikkelen.
  • Directe contacten. Ook mensen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand van de patiënt zijn geweest, moeten 14 dagen zo veel mogelijk thuis te blijven.
  • Niet-nauwe contacten, zoals collega’s op kantoor of leerlingen in de klas moeten alert zijn op klachten. Zij hoeven niet thuis te blijven.

Wil je meer weten over Hulp in Nederland?