Word vrijwilliger Doneer

Inzameling beschermingsmiddelen coronavirus

Geplaatst op 30 april 2020

Maskers, handschoenen, brillen… In de begindagen van de coronacrisis was er op veel plekken een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis startte daarom een centrale inzamelactie.

Particulieren en ondernemers konden de benodigde materialen inleveren bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis droeg vervolgens alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Inzameling beëindigd

De inzameling vond plaats van 20 maart tot 29 april. In die tijd hebben Nederlanders massaal gedoneerd. Er kwamen meer dan 6 miljoen artikelen binnen, waaronder ruim 4,2 miljoen handschoenen, 1,5 miljoen maskers, bijna 100.000 beschermingsbrillen en meer dan 50.000 schorten.

We zijn ontzettend dankbaar dat bedrijven en particulieren zo massaal hun persoonlijke beschermingsmiddelen hebben gedoneerd. Deze zijn inmiddels gesorteerd en gecontroleerd door Rode Kruis-vrijwilligers en overgedragen aan de overheid. Die heeft de spullen verdeeld onder de plekken waar ze op dat moment het hardst nodig waren.

De actie was bedoeld om de spullen die in Nederland aanwezig waren, te verzamelen en zo snel mogelijk bij de zorg te krijgen. Inmiddels zien we dat er steeds minder beschermingsmiddelen binnenkomen.

Het Rode Kruis is er om daar te helpen waar de nood het hoogst is. We willen ons daarom nu volledig richten op onze andere hulpverlening, zoals het ondersteunen van de zorg en het uitdelen van voedselpakketten.

Toch nog doneren?

Heb je een grote hoeveelheid producten die op de lijst hieronder staan en wil je deze alsnog inleveren? Stuur dan een mail naar contactcenter@redcross.nl. Vermeld daarbij welke beschermingsmiddelen je wil doneren en hoeveel.

  • Chirurgische maskers type IIR
  • FFP2-maskers
  • Veiligheidsbrillen
  • Schorten met lange mouwen
  • Plastic halterschorten
  • Desinfectantia (70% alcohol of hoger)

Wil je meer weten over Hulp in Nederland?