Word vrijwilliger Doneer

Deze mensen worden het hardst getroffen door de coronacrisis

Geplaatst op 22 november 2021

De coronacrisis raakt iedereen, maar niet alle mensen worden even hard getroffen. Veel mensen die al kwetsbaar waren door conflicten, klimaatverandering of armoede zijn door de coronapandemie nog dieper in de problemen geraakt. Vooral vrouwen, migranten en mensen in stedelijke gebieden zijn hard getroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis, dat samen met overheden wil kijken hoe we ons beter kunnen voorbereiden op dit soort rampen. “En hoe we ervoor kunnen zorgen dat groepen die nu extra kwetsbaar zijn, het tijdens een volgende ramp wèl goed redden”, zegt directeur Rode Kruis Nederland Marieke Van Schaik.

Vrouwen zagen vaker dan mannen hun inkomen dalen. Veel sectoren waarin vrouwen werken, zoals het informele circuit of het toerisme, werden zwaar geraakt door de pandemie. Door traditionele rolverdelingen zorgen zij ook vaker voor kinderen. Door deze zorgtaken liepen zij een groter risico om het coronavirus op te lopen. Ook kregen zij vaker dan mannen te maken met seksueel misbruik en geweld en hadden vrouwen meer te maken met psychische problemen dan mannen.

Migranten en stedelingen

In stedelijke gebieden steeg de armoede meer dan op het platteland. In de stad was het door het virus lastiger om het werk voort te zetten dan in landelijk gebied, waar vaak buiten wordt gewerkt en afstand houden makkelijker is. Vooral mensen die voor de pandemie al in armoede leefden, konden zich niet goed beschermen tegen het virus. Zo wonen veel kwetsbare en arme mensen dicht op elkaar in sloppenwijken.

Ook migranten zijn harder getroffen. Zij raakten hun vaak informele banen snel kwijt. Tegelijkertijd strandden ze door lockdowns, waardoor zij niet altijd toegang hadden tot hulp.

Slechte voorbereidingen

Uit de inventarisatie van het Rode Kruis blijkt dat slechte voorbereiding op een pandemie het lastig maakte voor landen om goed te reageren op een ramp. Dat zorgde er mede voor dat de coronapandemie niet alleen een medische-, maar ook een wereldwijde economische-, politieke- en sociale crisis werd.

Het herstel van deze pandemie zal volgens het Rode Kruis wereldwijd niet gelijk oplopen, omdat de vaccins niet op een gelijke manier worden verdeeld. “We hebben constant gewaarschuwd voor deze situatie. De ongelijke verdeling van vaccins over de wereld zorgt er niet alleen voor dat het virus zich steeds verder blijft verspreiden, het zorgt er ook voor dat de impact van deze crisis nog lang gevoeld zal worden. Als rijke landen hun monopolie op vaccins blijven behouden en de vaccins niet eerlijk verdelen, dan zullen we nooit kunnen zeggen dat deze pandemie over is”, vreest Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Rode Kruis vergeleek meerdere onderzoeken om een wereldwijd beeld van de situatie te krijgen. Ook zijn de Rode Kruisverenigingen in de landen Afghanistan, Colombia, El Salvador, Irak, Kenia, Libanon, de Filipijnen, Spanje, Zuid Afrika en Turkije extra bevraagd over de situatie in hun land.

Wereldwijd in actie tijdens de coronacrisis

Helaas is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. Daarom helpt het Rode Kruis in 171 landen om de crisis te bestrijden. Ook in Nederland. We ondersteunen bijvoorbeeld zorginstellingen en helpen bij het testen en vaccineren.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?

Programma Partnership

Zo bouwen we aan een weerbare toekomst in Zuid-Soedan

12 juli 2024

Zuid-Soedan kampt met vele burgeroorlogen en natuurrampen. Het Programma Partnerschap-project (PPP), een samenwerking tussen de Europese Unie en het Rode Kruis, biedt een lichtpuntje. Dit project helpt de Zuid-Soedanezen beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer