Word vrijwilliger Doneer

Laatste update: maart 2022

Onze hulp tijdens de coronacrisis

Een ongekende crisis vraagt om een ongekend antwoord. Daarom startten we in maart 2020 onze grootste hulpoperatie in Nederland sinds de Watersnoodramp. We ondersteunden de zorg, hielpen bij het testen en vaccineren en boden voedselhulp aan mensen die hun inkomen kwijtraakten door de crisis. In Nederland, en op de Cariben.

Blijven klaarstaan voor mensen in nood

Hoewel de grootste hobbels van de coronacrisis voorlopig achter ons lijken te liggen, zijn nog niet alle zorgen voorbij. We bieden daarom, op kleinere schaal, nog steeds coronahulp, bijvoorbeeld bij de boostercampagnes. Daarnaast blijven we klaarstaan voor mensen in nood op het gebied van medische zorg, psychosociale ondersteuning, voedsel, onderdak, hygiëne en contact met dierbaren. Crisis of geen crisis, wat er ook gebeurt.

Bijna een half miljoen uur hulp

Een grote crisis kun je alleen samen het hoofd bieden. Duizenden vrijwilligers en burgerhulpverleners van het Rode Kruis hebben twee jaar lang de mouwen opgestroopt om Nederland door de pandemie te slepen. Samen verleenden ze ruim 495.000 uur hulp! We zijn ontzettend dankbaar voor hun ongekende inzet. Hieronder lees je welke hulp ze allemaal geboden hebben.

Dankbaar voor de steun

Daarnaast zijn we dankbaar voor alle steun vanuit partners, bedrijven, instellingen en donateurs. In de rapportage lees je precies waar de donaties aan besteed zijn.

495.000

uur hielpen onze vrijwilligers tot nu toe tijdens de coronacrisis in Nederland

Zorgwerkers hebben ongekende prestaties geleverd in de strijd tegen het coronavirus. Zij konden rekenen op de hulp van het Rode Kruis, en ook in 2022 loopt onze hulp op sommige plekken door. Voorbeelden van onze hulp:

162

zorginstellingen hebben we ondersteund

corona vrijwilliger meet persoon rode kruis
helpen-op-een-corona-afdeling-1030x503-1

Video – Helpen op een corona-afdeling

EHBO-bij-vaccinaties-1030x503-1

Video – Achter de schermen bij een vaccinatiestraat

Rode Kruis hulpverlener bij corona teststraat

Video – Over wattenstaafjes en neuzen

0
instellingen ondersteund bij het vaccineren

0
patiënten vervoerd

Tijdens de coronacrisis waren dak- en thuislozen extra kwetsbaar. Zij konden zich moeilijk aan de hygiënemaatregelen houden en hadden geen plek om zich terug te trekken als ze ziek waren.

We ondersteunden gemeenten en andere organisaties bij de opvang van dak- en thuisloze mensen die geen veilige plek hadden om te slapen, te eten of in quarantaine te gaan. Naast veldbedden en hygiënekits zorgden we ook voor EHBO-vrijwilligers en gastheren en -vrouwen.

2.165

dak- en thuislozen opgevangen

Rode Kruis wil openstelling noodopvang dak- en thuislozen tot april

Voedsel

Een maaltijd voor iedereen
Door de coronacrisis werden veel mensen plotseling extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en mensen die hun inkomen zijn verloren. Het Rode Kruis ondersteunde hen op verschillende manieren met voedselhulp.

  • We boden zelf voedselhulp samen met lokale organisaties. Deze hulp was bedoeld voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor hulp van bijvoorbeeld de voedselbank. Deze mensen kregen via de lokale organisaties voedselpakketten of boodschappenkaarten waarmee ze zelf in de supermarkt eten konden kopen.
  • Onze vrijwilligers ondersteunden verschillende voedselbanken in het land. Zij hielpen bijvoorbeeld bij het samenstellen en verspreiden van voedselpakketten.

29.415

voedselpakketten uitgedeeld

voedselnood campagne
yvonne-225x300-1

Yvonne kon geen boodschappen betalen

Toen de pandemie losbrak, had muzikant Yvonne plots een probleem: al haar optredens werden afgezegd. Ze bleef achter met een schuld en had geen geld meer voor een maaltijd.

“Laat ons in je dag een zonnestraaltje zijn”

In Zuid-Limburg deelde het Rode Kruis samen met een lokale organisatie voedsel uit aan mensen in nood. Zo hadden zij in ieder geval één zorg minder. “We hebben het even niet over de problemen.”

“Zonder hulp geen warme maaltijd”

Al je schoonmaakbaantjes kwijtraken en geen steun kunnen krijgen via de officiële weg: vooral ongedocumenteerden hadden het zwaar tijdens de coronacrisis. We deelden daarom boodschappenkaarten uit.

0
voedselbanken ondersteund

0 mln
euro aan boodschappenkaarten verstrekt

Psychosociale hulp

Veel mensen konden in crisistijd een luisterend oor gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze hun baan waren verloren, zich zorgen maakten om een geliefde of niet wisten hoe ze een quarantaine konden regelen. Daarom boden we psychosociale ondersteuning.

  • We richtten een hulplijn in om mensen een luisterend oor te bieden in coronatijd, en om ze te helpen bij praktische zaken zoals boodschappen doen.
  • In quarantaine moeten kan behoorlijk ingrijpend zijn. Onze quarantainecoaches hielden contact met mensen die lange tijd binnen moesten blijven en hielpen hen door de moeilijke periode heen.
  • Via onze website en sociale media geven we voorlichting over beter in je vel zitten. Ook hebben we speciale kraskaarten voor ouderen ontwikkeld.

36.942

keer werd er gebeld naar de Rode Kruis Hulplijn

koptelefoon-hulplijn-1030x503-1

Hulp op de Cariben

De Caribische eilanden zijn grotendeels afhankelijk van toerisme. Door de coronapandemie viel dit vrijwel volledig stil. Hierdoor steeg de werkeloosheid op de eilanden enorm. Veel huishoudens zakten onder de armoedegrens en hadden letterlijk geen eten meer.

Er zijn Rode Kruis-afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De hulp die zij boden, verschilt per eiland. Hieronder staan enkele voorbeelden van die activiteiten.

Ondersteuning gezondheidszorg
Het Rode Kruis ondersteunde bijvoorbeeld huisartsen bij huisbezoeken en vervoerde patiënten. Ook is bijvoorbeeld op Aruba een buddy-netwerk voor ouderen opgezet, waarbij hulpverleners wekelijks controleerden hoe het met mensen ging.

Psychosociale ondersteuning

Ook op de Cariben werd een hulplijn opgezet die mensen konden bellen voor advies en een luisterend oor.

Voedsel
We deelden voedselpakketten, boodschappenkaarten en maaltijden uit op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dit deden we met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook werden maaltijden bereid voor de schoolkinderen.

Voorlichting
Hulpverleners op alle eilanden gaven voorlichting om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
In sommige gemeenschappen op de eilanden wonen mensen, vaak noodgedwongen, dicht op elkaar. Ondertussen waren hygiënemiddelen zoals zeep en zelfs schoon water minder beschikbaar, waardoor het risico op verspreiding van het coronavirus groeide. We deelden daarom hygiënekits uit.

65.291

hygiënepakketten deelden we uit op de Cariben

0 mln
euro aan boodschappenkaarten verstrekt

0
maaltijden uitgedeeld

Onze hulp in cijfers

Nationaal Actieplan COVID-19 tussentijdse terugkoppeling maart 2020 – december 2021
Download Nationaal Actieplan COVID-19 maart 2020 – december 2021

English: National COVID-19 Action Plan midterm public report march 2020 – december 2021
Download National COVID-19 Action Plan March 2020 – December 2021

Nationaal Actieplan COVID-19 mei-december 2021
In dit plan lees je hoe we tijdens de coronacrisis in Nederland blijven helpen tot in ieder geval december 2021.
Download Nationaal Actieplan COVID-19 mei-december 2021

Rapportage Hulpverlening COVID-19 maart 2020 – maart 2021
Lees hier welke hulp we tot nu toe hebben verleend tijdens de coronacrisis.
Download Rapportage Hulpverlening COVID-19 maart 2020 – maart 2021

Help je ook mee?

Tijdens de coronacrisis verricht het Rode Kruis de grootste hulpverleningsactie in Nederland in meer dan 65 jaar. We ondersteunen de medewerkers in de zorg en helpen de meest kwetsbaren in de samenleving. Meehelpen?