Word vrijwilliger Doneer

Laatste update: 3 juni 2021

Onze hulp tijdens de coronacrisis

Een ongekende crisis vraagt om een ongekend antwoord. Daarom zijn we volop bezig met onze grootste hulpoperatie in Nederland sinds de Watersnoodramp. Tijdens de coronacrisis bieden we bijvoorbeeld voedselhulp, we ondersteunen de zorg en helpen bij het vaccineren.

We blijven helpen

En we zijn nog lang niet klaar. Ook nu er steeds meer vaccins beschikbaar zijn, blijft hulp in Nederland hard nodig. We blijven in ieder geval volop in actie tot eind 2021. Wat we precies gaan doen? Lees het hieronder of download het vernieuwde Nationaal Actieplan (pdf)!

Dankbaar voor alle hulp en steun

Een grote crisis kun je alleen samen het hoofd bieden. Duizenden vrijwilligers en burgerhulpverleners van het Rode Kruis stropen al sinds maart 2020 de mouwen op om Nederland door de pandemie te slepen. We zijn dankbaar voor hun ongekende inzet en alle steun vanuit partners, bedrijven, instellingen en donateurs.

Help je ook mee?

Wij zijn overal, maar zonder jou nergens. Help je ook mee? Steun onze coronahulpverlening door te doneren op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44) onder vermelding van ‘coronahulp Nederland’ of via de knop hieronder.

Doneer nu

244.718

uur hielpen onze vrijwilligers tot nu toe tijdens de coronacrisis in Nederland

Zorgwerkers leveren ongekende prestaties in de strijd tegen het coronavirus. Zij kunnen rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Voorbeelden van onze hulp:

66.430

uur staken onze hulpverleners tot nu toe de handen uit de mouwen bij zorginstellingen

corona vrijwilliger meet persoon rode kruis
helpen-op-een-corona-afdeling-1030x503-1

Video – Helpen op een corona-afdeling

EHBO-bij-vaccinaties-1030x503-1

Video – Achter de schermen bij een vaccinatiestraat

Rode Kruis hulpverlener bij corona teststraat

Video – Over wattenstaafjes en neuzen

0
zorgorganisaties ondersteund vóór mei 2021

0
zorgorganisaties willen we helpen vóór eind 2021

Daklozen vormen een van de meest kwetsbare groepen in Nederland. Zij kunnen de hygiënemaatregelen niet naleven en hebben geen veilige plek om in quarantaine te gaan.

Ondertussen hebben steeds meer mensen geen toegang tot daklozenopvang. De laatste maanden stelden gemeenten noodopvanglocaties tijdelijk open voor mensen die eigenlijk geen recht op opvang hadden, maar per 1 juni 2021 zijn veel van deze locaties gesloten. Onder andere arbeidsmigranten uit de EU en ongedocumenteerden dreigen hierdoor op straat te belanden.

Wij ondersteunen gemeenten en andere organisaties bij de opvang van álle dak- en thuisloze mensen die geen veilige plek hebben om te slapen, te eten of in quarantaine te gaan. Naast veldbedden en hygiënekits zorgen we ook voor EHBO-vrijwilligers en gastheren en -vrouwen.

1.332

veldbedden hebben we geleverd

Rode Kruis wil openstelling noodopvang dak- en thuislozen tot april
0
keer onderdak geboden vóór mei 2021

0
mensen willen we onderdak bieden vóór eind 2021

Voedsel

Een maaltijd voor iedereen
Door de coronacrisis zijn veel mensen plotseling extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en mensen die hun inkomen zijn verloren. Het Rode Kruis ondersteunt hen op verschillende manieren met voedselhulp.

  • We bieden zelf voedselhulp samen met lokale organisaties. Deze hulp is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van bijvoorbeeld de voedselbank. Deze mensen krijgen via de lokale organisaties voedselpakketten of boodschappenkaarten waarmee ze zelf in de supermarkt eten kunnen kopen.
  • Onze vrijwilligers ondersteunen verschillende voedselbanken in het land. Zij helpen bijvoorbeeld bij het samenstellen en verspreiden van voedselpakketten.

29.415

voedselpakketten uitgedeeld vóór mei 2021

voedselnood campagne
yvonne-225x300-1

Yvonne kan geen boodschappen betalen

Toen de pandemie losbrak, had muzikant Yvonne plots een probleem: al haar optredens werden afgezegd. Ze bleef achter met een schuld en heeft geen geld meer voor een maaltijd.

“Laat ons in je dag een zonnestraaltje zijn”

In Zuid-Limburg deelt het Rode Kruis samen met een lokale organisatie voedsel uit aan mensen in nood. Zo hebben zij in ieder geval één zorg minder. “We hebben het even niet over de problemen.”

“Zonder hulp geen warme maaltijd”

Al je schoonmaakbaantjes kwijtraken en geen steun kunnen krijgen via de officiële weg: vooral ongedocumenteerden hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. We delen daarom boodschappenkaarten uit.

0
keer voedselhulp gegeven vóór mei 2021

0
keer willen we helpen vóór eind 2021

Psychosociale hulp

Veel mensen kunnen in deze tijd een luisterend oor gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze hun baan zijn verloren, zich zorgen maken om een geliefde of niet weten hoe ze een quarantaine kunnen regelen. Daarom bieden we tijdens de coronacrisis ook psychosociale ondersteuning.

  • Bij de Rode Kruis Hulplijn kunnen mensen terecht kunnen met vragen, zorgen of behoefte aan een luisterend oor. Anderstaligen kunnen terecht bij de WhatsApp-Hulplijn. Deze is op dit moment beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Berbers, Turks, Portugees, Pools en Chinees.
  • Via deze hulplijn vragen mensen ook regelmatig om extra ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat ze geen boodschappen kunnen doen of zorg nodig hebben. We kunnen dan hulp regelen via het vrijwilligersnetwerk van het Rode Kruis. Bellers met complexe problemen verwijzen we door naar instanties die de juiste expertise hebben om hen te helpen.
  • In quarantaine moeten kan behoorlijk ingrijpend zijn. Onze quarantainecoaches houden contact met mensen die lange tijd binnen moeten blijven en helpen hen door de moeilijke periode heen.
  • Via onze website en sociale media geven we voorlichting aan jongeren over beter in je vel zitten in coronatijd. Ook hebben we speciale kraskaarten voor ouderen ontwikkeld.

070 44 55 888

is het nummer van de Rode Kruis Hulplijn

koptelefoon-hulplijn-1030x503-1
0
telefoontjes naar de hulplijn vóór mei 2021

0
telefoontjes willen we verwerken vóór eind 2021

Hulp op de Cariben

De Caribische eilanden zijn grotendeels afhankelijk van toerisme. Door de coronapandemie is dit vrijwel volledig stilgevallen. Hierdoor is de werkeloosheid op de eilanden enorm. Steeds meer huishoudens zakken onder de armoedegrens en hebben letterlijk geen eten meer.

Er zijn Rode Kruis-afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De hulp die zij bieden, verschilt per eiland. Hieronder staan enkele voorbeelden van die activiteiten.

Ondersteuning gezondheidszorg
Het Rode Kruis ondersteunt bijvoorbeeld huisartsen bij huisbezoeken en vervoert patiënten. Ook is bijvoorbeeld op Aruba een buddy-netwerk voor ouderen opgezet, waarbij hulpverleners wekelijks controleren hoe het met mensen gaat.

Psychosociale ondersteuning

Ook op de Cariben is een hulplijn opgezet die mensen kunnen bellen voor advies en een luisterend oor. Deze werd al 32.734 keer gebeld.

Voedsel
Het afgelopen jaar deelden we voedselpakketten, boodschappenkaarten en maaltijden uit op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dit deden we met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rode Kruis verleent noodhulp en kan hierdoor snel een hulpoperatie opzetten tijdens een crisis. Als noodhulporganisatie kunnen we niet voor langere tijd een sociaal vangnet vormen en daarom stoppen we binnenkort met de coördinatie van het voedselprogramma. De overheden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten starten een eigen hulpprogramma en werken aan een structurele oplossing.

De komende maanden worden op Bonaire voedselpakketten uitgedeeld en op Saba krijgen kwetsbare gezinnen een bijdrage om te voorzien in hun basislevensbehoeften. Ook worden dagelijks maaltijden bereid voor de schoolkinderen. Op Sint-Eustatius is een soepkeuken opgezet waar mensen terecht kunnen voor een maaltijd. Op Saba krijgen kwetsbare gezinnen een bijdrage om te voorzien in hun basislevensbehoeften. Ook daar worden dagelijks maaltijden bereid voor schoolkinderen.

Voorlichting
Hulpverleners op alle eilanden geven voorlichting om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Onderdak
Veel mensen van wie het gezinsinkomen is weggevallen, kunnen de huur niet meer betalen en dreigen op straat dreigt terecht te komen. Op Aruba en Curaçao bieden we financiële ondersteuning voor het tijdelijk betalen van de huur of energierekeningen.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
In sommige gemeenschappen op de eilanden wonen mensen, vaak noodgedwongen, dicht op elkaar. Ondertussen zijn hygiënemiddelen zoals zeep en zelfs schoon water minder beschikbaar, waardoor het risico op verspreiding van het coronavirus groeit. We delen onder andere hygiënekits uit.

Voorbereiding op rampen
Het orkaanseizoen in het Caribisch gebied loopt van juni tot november. Het Rode Kruis helpt bij de voorbereiding op de stormen om de schade te beperken.

98.613

mensen op de Cariben werden geholpen met steun aan de gezondheidszorg

0
mensen geholpen door steun aan de gezondheidszorg vóór mei 2021

0
mensen willen we helpen vóór eind 2021

Onze hulp in cijfers

Nationaal Actieplan COVID-19 mei-december 2021
In dit plan lees je hoe we tijdens de coronacrisis in Nederland blijven helpen tot in ieder geval december 2021.

Rapportage Hulpverlening COVID-19 maart 2020 – maart 2021
Lees hier welke hulp we tot nu toe hebben verleend tijdens de coronacrisis.

 

Help je ook mee?

Tijdens de coronacrisis verricht het Rode Kruis de grootste hulpverleningsactie in Nederland in meer dan 65 jaar. We ondersteunen de medewerkers in de zorg en helpen de meest kwetsbaren in de samenleving. Help je ook mee?