Word vrijwilliger Doneer

Waarom malaria nog lang niet de wereld uit is 

Geplaatst op 25 april 2024

Hier in Nederland komt Malaria nog niet veel voor. Toch sterven wereldwijd jaarlijks zo’n 619.000 mensen aan het insect. Hiervan is zeker 80% kind. Vanwege het veranderende klimaat wordt het voor de dodelijke mug steeds gunstiger om te overleven. 

De afgelopen jaren is het terugdringen van malaria tot stilstand gekomen. Vanwege de gevolgen van klimaatverandering worden de omstandigheden voor muggen steeds gunstiger. Minder strenge winters, langere periodes van droogte, maar ook grotere hoeveelheden regen, zorgen ervoor dat de mug zich makkelijker kan voortplanten. Ook zijn de insecten langer actief. Zo komen ze eerder uit hun winterslaap en blijven zo ook tot ver in het najaar actief. Op steeds grotere schaal zal dit gaan zorgen voor wereldwijde gezondheidsproblemen.  

Het gevaar van de mug 

Dat de mug levensgevaarlijk is weet ook Joseph Lahai, een vrijwilliger bij het Rode Kruis in Sierra Leone. Hij maakt deel uit van een team dat erop getraind is het ziektebeeld van de mug te detecteren en erop te reageren. Zo redde hij Senesie, een baby met extreem hoge koorts, veel overgeven en een opgezwollen gezicht. “Toen de moeder van het kind me in nood benaderde, zag ik onmiddellijk de ernst van de situatie”, legt Joseph uit. Joseph bracht de baby en zijn moeder met spoed naar de dichtstbijzijnde hulppost. “Ze gaven hier aan dat het kind dringend een bloedtransfusie nodig had. Ik ben direct met het kind naar het ziekenhuis gereden waar hij veilig en snel behandeld kon worden.”  

Senesie is niet de enige die door Joseph werd geholpen. Regelmatig ondersteunt hij mensen in zijn gemeenschap bij het voorkomen, opsporen en reageren op ziekten, zoals malaria. 

Hoewel malaria te voorkomen en te behandelen is, blijft het sterftecijfer door de ziekte extreem hoog voor kinderen onder de 5 jaar en zwangere vrouwen. Van alle sterfgevallen door malaria, is zo’n 80% kind. Grote uitdagingen bij de bestrijding van malaria is het voorzien in informatie en beschermingsmiddelen, zoals muggennetten. 

Voorkomen is cruciaal 

Om ziektes van muggen zoals malaria te voorkomen is het cruciaal om de bevolking te informeren over de risico’s van het beestje. Zo begrijpt men hoe zij zichzelf kunnen beschermen en weten zij ook hoe te handelen bij ziekte van een muggenbeet. 

In de meest risicovolle gebieden ondersteunen we met de levering en het uitdelen van muggennetten. Dit is nog altijd het meest effectieve beschermingsmiddel tegen malaria. Samen met lokale overheden voeren we campagnes om mensen te informeren over de gevaren. Ook controleren we structureel kinderen die leven in risicogebieden op de ziekte, zodat we snel kunnen handelen.  

Wereldwijde samenwerking 

Naast de hulp die we op lokaal niveau bieden, leidt het Rode Kruis sinds 2004 een internationale samenwerking voor malaria bescherming. Wereldwijd werken we samen met veertig andere organisaties en geven we voorlichting en middelen om overheden en gemeenschappen te informeren over de mug. Dankzij deze samenwerking hebben al ruim 3 miljard mensen die leven in risicovolle gebieden muggennetten ontvangen.  

Meest recente berichten