Word vrijwilliger Doneer

Manon Leijten benoemd tot toezichthoudende bestuurder Rode Kruis

Geplaatst op 18 juni 2020

Manon Leijten is door de ledenraad benoemd tot toezichthoudende bestuurder van het Nederlandse Rode Kruis. Het Rode Kruis is verheugd dat zij zich wil inzetten voor de noodhulporganisatie. “ Met Manon Leijten hebben wij een ervaren toezichthouder kunnen toevoegen aan ons verenigingsbestuur. Zij heeft een brede bestuurlijke ervaring, een uitgebreid netwerk en ervaring als toezichthouder bij een non-profit organisatie”, zegt Heleen Kersten, voorzitter van het verenigingsbestuur van het Rode Kruis.

Manon Leijten is bestuurder bij de Autoriteit Consument en Markt. Eerder werkte zij onder meer als Secretaris Generaal bij het ministerie van Financiën en was zij Directeur Generaal Algemene Bestuursdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

“Ik vind het een voorrecht om me te mogen inzetten voor een organisatie die zich met zoveel vrijwilligers inzet om anderen te helpen. Juist ook in deze coronacrisis zien we het enorme  belang van het Rode Kruis. Duizenden vrijwilligers zetten zich in om de meest kwetsbaren in deze crisis te helpen. Zowel in Nederland als wereldwijd. Ik zie ernaar uit om een bijdrage te leveren aan deze mooie organisatie”, zegt Manon Leijten. 

Verenigingsbestuur

In het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis is er een functieverdeling tussen de algemeen directeur/ dagelijks bestuurder en de toezichthoudende bestuurders. De algemeen directeur is als uitvoerend bestuurder verantwoordelijk voor de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen het Nederlandse Rode Kruis. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de algemeen directeur berust bij de toezichthoudende bestuurders. Het verenigingsbestuur (als collectief) is, met inachtneming van de functiescheiding in het bestuur, belast met het besturen van het Rode Kruis en het behartigen van de belangen van het Nederlandse Rode Kruis op nationaal en internationaal niveau en met inachtneming van de missie, visie, de grondbeginselen en de doelstellingen van het Nederlandse Rode Kruis. Alle toezichthoudende bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Als eerste op de hoogte van nieuws van het Rode Kruis? Volg ons op Twitter en meld je aan voor de perslijst.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten