Word vrijwilliger Doneer

Nederlanders hebben nauwelijks kennis van humanitair oorlogsrecht

Geplaatst op 05 december 2016

Nederlanders hebben nauwelijks kennis van humanitair oorlogsrecht in een tijd dat er meer grootschalige conflicten zijn dan ooit. Maar drie procent van de Nederlandse bevolking is goed bekend met de Verdragen van Genève, waarin regeringen hebben vastgesteld wat de regels zijn in oorlogstijd. Tegelijkertijd vindt de helft van de Nederlanders wel dat er vaker internationaal opgetreden moet worden wanneer de regels van het oorlogsrecht worden geschonden. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van het Rode Kruis.

In vergelijking met andere landen is de kennis in Nederland over het humanitair oorlogsrecht laag, uit een onderzoek van het Internationale Rode Kruis onder 16 landen blijkt dat zeven procent goed bekend is met de verdragen van Genève. In de vier verdragen van Genève is vastgelegd wat voor regels er gelden tijdens een gewapend conflict. Zo staat er bijvoorbeeld in beschreven hoe burgers beschermd moeten worden, dat alleen militaire doelen aangevallen mogen worden en dat zieken en gewonden beschermd moeten zijn.

Het Nederlandse Rode Kruis vindt het belangrijk dat Nederlanders op de hoogte zijn van oorlogsrecht omdat Nederland ook betrokken is bij gewapende conflicten. Naast militairen, bevinden Nederlandse burgers, politietrainers, hulpverleners en journalisten zich in conflictgebieden. Het humanitair oorlogsrecht werkt het best als respect voor het recht al in vredestijd is bevorderd.

Aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners

Uit onderzoek van het Internationale Rode Kruis blijkt dat 82 procent van inwoners in onderzochte landen geweld tegen hulpverleners en ziekenhuizen afkeurt. De laatste maanden komt dit steeds vaker voor, bijvoorbeeld in Syrië, Yemen en Afghanistan. Alleen al in Syrië kwamen 54 hulpverleners van de Syrische Rode Halve Maan om het leven tijdens het verlenen van hulp. Een aanval op ziekenhuizen en hulpverleners is in strijd met het humanitair oorlogsrecht.

Martelen acceptabel

Daarnaast vindt bijna 40 procent het acceptabel dat gevangenen worden gemarteld om belangrijke informatie te verkrijgen in tijde van oorlog. Het Rode Kruis vindt dit een schokkende uitkomst; martelen is volgens de hulporganisatie onder geen enkele omstandigheid acceptabel. ,,Nu we constant worden geconfronteerd met de gruwelijke beelden uit conflictgebieden in de wereld, moeten we onze empathie voor mensen in deze gebieden niet verliezen. Het menselijk lijden is enorm”, zegt Peter Maurer, president van het Internationale Rode Kruis (ICRC).

Humanitair oorlogsrecht

Dagelijks ondervinden miljoenen mensen wereldwijd de gevolgen van oorlog. Het humanitair oorlogsrecht stelt grenzen aan oorlogsvoering en biedt burgers, hulpverleners en krijgsgevangenen bescherming. Het Rode Kruis is de grondlegger van het humanitair oorlogsrecht en maakt zich sterk voor de verspreiding van het recht. Internationaal geeft de hulporganisatie voorlichting over het recht aan betrokkenen bij conflicten, zoals strijdende partijen In Nederland geeft het Rode Kruis gastlessen op scholen, training aan onder andere medewerkers van Defensie en journalisten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Iris van Deinse via ivandeinse@redcross.nl of 06-12894923.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten