Word vrijwilliger Doneer

Nederlanders amper voorbereid op overstromingen

Geplaatst op 31 januari 2023

Blijkt uit recent onderzoek van het Rode Kruis

Nederlanders maken zich weinig zorgen over overstromingen, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Ruim 80% geeft aan niet echt, of zelfs helemaal niet te zijn voorbereid op een overstroming. Slechts 4% van alle respondenten denkt dat de kans dat hun eigen woning gedeeltelijk onder water komt te staan in de komende tien jaar groot is. Dit terwijl bijna 1 op de 4 ondervraagden zelf te maken heeft gehad met een grote overstroming of iemand kent die ermee te maken heeft gehad. 6% maakte het zelf mee. 

“1 februari herdenken we de watersnoodramp van 1953. Korter geleden werd Limburg overvallen door het water. We hebben gezien dat een volgelopen kelder of schade aan je huis als gevolg van een overstroming ook in Nederland kan gebeuren. Het Rode Kruis vindt het zorgelijk dat zo weinig mensen zich hier bewust van zijn,” zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp.   

Zorgen in vijf jaar gedaald   
In 2018 voerde het Rode Kruis een soortgelijk onderzoek uit. Toen gaf een kwart van de mensen aan zich zorgen te maken om een overstroming. Nu is dit 14%. Opvallend, want in diezelfde periode steeg het percentage respondenten dat zelf iemand kent die met een grote overstroming te maken had met 10%. De overstromingen in Limburg en ook het nieuws over hoge waterstanden van deze maand zijn voor mensen geen reden voor een betere voorbereiding. Maar 6% geeft aan hierom actie te hebben genomen. Slechts 13% van de respondenten zegt in het algemeen goed tot redelijk te zijn voorbereid op een overstroming.   
Toch woont meer dan de helft van de Nederlanders in een gebied dat kan overstromen. Extreme regenval of veel smeltwater in de rivieren kan tot wateroverlast leiden en ook de Noordzee kan met zware storm en hoogwater een bedreiging vormen. Op de website www.overstroomik.nl kun je aan de hand van je postcode opzoeken of het water ook in jouw buurt te hoog kan komen. Is dat het geval? Zorg dan zeker dat je weet hoe je je kunt voorbereiden op een overstroming.    

Tips om je voor te bereiden  
Bij een overstroming valt de elektriciteit vaak uit, werken de tv en het internet niet meer en is het lastig voor de hulpdiensten om ter plaatse te komen. In de tussentijd moeten mensen zich op een veilige plek warm en droog zien te houden. Het Rode Kruis raadt iedereen aan om zich voor te bereiden op een noodsituatie, ook al schatten mensen de kans dat er iets gebeurt klein. Maar 27% van de respondenten geeft aan minimaal drie liter water per persoon per dag in huis te hebben, terwijl dit cruciaal is omdat het leidingwater bij een overstroming ernstig vervuild raakt. Op de website van het Rode Kruis is een checklist te vinden ter voorbereiding op een noodsituatie.    

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten