Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis: actie nodig om doden te voorkomen bij grens Belarus en Polen

Geplaatst op 16 november 2021

Het Rode Kruis roept overheden op om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de schrijnende situatie bij de grens van Belarus (Wit-Rusland) en Polen. Migranten zitten vast in het gebied en moeten overleven in de vrieskou zonder dat zij voedsel, water of warme kleding hebben. Humanitaire organisaties moeten onvoorwaardelijke toegang krijgen tot de plekken waar migranten zijn, om de mensen in nood te helpen. Alleen dan kunnen meer doden worden voorkomen.

Vermoedelijk zijn minstens tien migranten overleden doordat zij in de vrieskou moesten verblijven in het grensgebied van Belarus en de buurlanden Polen, Litouwen en Letland. “We maken ons zorgen over de steeds verslechterende situatie bij de grens van Polen en Belarus, waar sinds 8 november grote groepen migranten vast zitten. De mensen hebben humanitaire hulp nodig, zoals medische hulp en bescherming”, zegt Andreas von Weissenberg, hoofd van het Internationale Rode Kruis in de regio Europa.

Toegang tot grensgebied

“In Belarus hebben we gelukkig een aantal keer toegang gekregen tot gebieden waar migranten zijn. Hier hebben we levensreddende hulp gegeven aan mensen die honger hadden en onderkoeld waren. Maar dit moet niet incidenteel zijn. We moeten structureel toegang krijgen, ook aan de andere kant van de grens. We moeten iedereen menswaardig behandelen”, concludeert Von Weissenberg.

“De mensen op de vlucht hebben vaak nauwelijks wat bij zich, enkel de kleding die ze aan hebben. Ze hebben voedsel, medicijnen, toiletartikelen, kleding en beschermingsmiddelen tegen COVID-19 nodig. We moeten hen hulp kunnen bieden en we willen een vreedzame, humane oplossing voor de situatie zien”, vervolgt Von Weissenberg.

Von Weissenberg wijst op de wetgeving die daarvoor geldt. “Alle migranten moeten humanitaire hulp kunnen krijgen wanneer zij dat nodig hebben, ongeacht hun juridische status. Daarnaast zouden zij, wanneer zij bij de grens van de EU komen, op een veilige manier asiel moeten kunnen aanvragen. Deze asielaanvraag moet per individu worden beoordeeld, zoals dat is vastgesteld in het VN-Vluchtelingenverdrag en de EU-wetgeving.”

Hulpverlening

Ondertussen helpt het Rode Kruis volop in de verschillende landen in de regio, op plekken waar hulpverleners kunnen komen. Naar schatting leven in Belarus 2.000 mensen in geïmproviseerde kampen nabij de grens. 50 hulpverleners van het Rode Kruis zijn daar constant bezig met het uitdelen van eten, water, dekens en warme kleding. Ook zet het Rode Kruis speciale tenten op die verwarmd kunnen worden, waar onder andere vrouwen en kinderen in verblijven.

Ook in Polen helpt het Rode Kruis migranten al meerdere weken. Hier deelt het Rode Kruis voedsel, dekens, warme kleding, slaapzakken, water en toiletspullen uit. Ook geven hulpverleners eerste hulp en helpen zij bij het opsporen van familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren tijdens de vlucht. “Belangrijk is dat het Rode Kruis ook hier ongehinderd toegang krijgt tot de migranten die in het gebied zitten bij de grens, zodat wij onze hulp kunnen verlenen”, stelt Von Weissenberg.

In Litouwen helpt het Rode Kruis migranten bij de grens met water, hygiënekits, schoenen en kleding. Ook geven hulpverleners speelgoed aan kinderen. Daarnaast is de hulporganisatie actief in vijf grote opvangcentra. Hier deelt het Rode Kruis voedsel uit en zorgt voor psychosociale hulp en juridische bijstand. Om te zorgen dat mensen weer contact kunnen opnemen met familieleden die zij tijdens de vlucht uit het oog zijn verloren, worden er SIM-kaarten uitgegeven.

Het Rode Kruis heeft voor de hulpverlening in Polen, Belarus en Litouwen 950.000 euro vrijgemaakt uit zijn noodfonds voor noodhulp bij rampen.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten