Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis bezorgd over situatie kwetsbare mensen tijdens tweede golf

Geplaatst op 30 september 2020

Het Rode Kruis vraagt om extra aandacht voor de meest kwetsbare mensen in Nederland nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. De hulporganisatie is bezorgd dat bij de hulpmaatregelen onvoldoende rekening wordt gehouden met mensen die niet alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op andere gebieden kwetsbaar zijn. Het gaat dan om mensen die zelfs geen geld meer hebben om in hun primaire levensonderhoud te voorzien. In sommige gevallen zijn zij door de crisis hun huis of opvangplek kwijtgeraakt terwijl zij niet altijd in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van de overheid. “De sociaaleconomische gevolgen van een tweede golf zijn extra groot voor mensen die nu al in hun levensonderhoud worden bedreigd. Wij verwachten dat deze groep steeds groter wordt. Bovendien is deze groep niet altijd zichtbaar, wat de situatie nog verder bemoeilijkt,” aldus Rode Kruis directeur Marieke van Schaik. Het Rode Kruis roept de overheid daarom op om de meest kwetsbaren niet uit het oog te verliezen bij de hulpverlening en het ontwikkelen van steunmaatregelen. Op deze noodkreet heeft de Nationale Postcode Loterij als eerste gereageerd door 4 miljoen euro te schenken.

Van Schaik: “Deze enorme schenking maakt het mogelijk dat we direct geld kunnen inzetten waar dat het hardst nodig is voor extra zorg en ondersteuning. Dat is een uitzonderlijk gebaar waar veel mensen die nu in penibele omstandigheden verkeren mee geholpen zijn”.

Niet iedereen die zijn baan verliest of tijdelijk niet kan werken, heeft nu recht op overheidssteun. Een deel van hen, zoals seizoenarbeiders en schoonmakers die informeel werk doen, komen zonder inkomen al snel in ernstige omstandigheden terecht. Zo krijgt het Rode Kruis signalen dat steeds meer mensen niet genoeg te eten hebben. In sommige gevallen zijn ze hun inkomsten al langer kwijt, maar begint nu ook hun buffer op te raken. Ze lopen zo ook meer risico om slachtoffer te worden van mensenhandel of uitbuiting.

Maatschappelijke opvang

In het voorjaar heeft het Rode Kruis geholpen met het inrichten van extra maatschappelijke opvanglocaties  voor dak- en thuisloze mensen. Veel van deze noodvoorzieningen zijn intussen weer gesloten waardoor grote aantallen mensen op straat slapen. Het is voor dak- en thuisloze mensen niet mogelijk om in zelfisolatie te gaan bij klachten. Het is belangrijk in de komende periode voldoende en veilige opvang voor hen te garanderen, mede gezien de capaciteitstekorten in de maatschappelijke opvang de afgelopen jaren.

Extra aandacht voor kwetsbare mensen

Ook ziet het Rode Kruis dat de drempel hoog is voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten om zich te laten testen op corona. Arbeidsmigranten laten zich vaak niet testen uit angst hun baan en onderdak te verliezen als zij tijdelijk in quarantaine moeten. Tegelijkertijd voldoen hun werkomstandigheden niet altijd aan de basismaatregelen. Het Rode Kruis onderstreept het belang van het toegankelijker maken van teststraten, bijvoorbeeld door betere informatie te verschaffen in verschillende talen. Mensen helpen bij het maken van afspraken of vervoeren naar een teststraat werkt ook drempelverlagend.

De impact van de coronacrisis is  verder extra groot voor mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben, al met bestaande psychische problemen kampten of afhankelijk zijn van mantelzorg. Nederlanders kunnen elkaar helpen door extra te letten op de kwetsbare mensen in hun omgeving. “Deze groep gaat het in de wintermaanden die voor ons liggen alleen maar moeilijker krijgen. We zullen er samen voor moeten zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving niet nog harder worden getroffen,” aldus van Schaik.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij schenkt €4 miljoen aan het Rode Kruis om noodzakelijke coronahulpverlening op korte termijn mogelijk te maken. Dankzij deze schenking kan het Rode Kruis de hulp aan de meest kwetsbaren de komende tijd opschalen. Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij: “De Postcode Loterij steunt het Rode Kruis al jaren bij zijn hulp aan mensen in nood. Die nood is nu extreem. De coronapandemie is ongekend op het gebied van volksgezondheid, maar ook humanitair gezien. Wij dragen graag met een extra schenking bij om mensen die in een noodsituatie verkeren te helpen bij het doorkomen van deze moeilijke periode. Wij zijn erg dankbaar dat wij dit dankzij onze trouwe deelnemers kunnen doen”.

Als eerste op de hoogte van nieuws van het Rode Kruis? Volg ons op Twitter en meld je aan voor de perslijst.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten

Rode Kruis waarschuwt voor hevige regen  

21 mei 2024

Het Rode Kruis waarschuwt voor de hevige regenval die vandaag is voorspeld. Vanmiddag en vanavond is in acht provincies code geel afgegeven. Er worden hevige regenval, hagel en onweersbuien verwacht. De hulporganisatie deelt tips om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer