Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis biedt excuses aan voor oorlogsverleden

Geplaatst op 01 november 2017

Hulporganisatie stelt ‘moreel beraad’ in

Amsterdam 1 november – embargo tot 16.15 uur

Het Rode Kruis heeft vandaag, tijdens de presentatie van een onderzoek naar de rol van de hulporganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, “diepe verontschuldigingen” aangeboden voor de handelswijze van het bestuur ten tijde van de oorlog aan slachtoffers en nabestaanden. Het toenmalige bestuur heeft gefaald; het verzaakte te handelen volgens het belangrijkste grondbeginsel van het Rode Kruis, menslievendheid. Het kwam niet op voor de meest kwetsbaren die in deze periode de hulp van het Rode Kruis het hardste nodig hadden, namelijk de Joodse gemeenschap, Roma en Sinti en politieke gevangenen. Het huidige bestuur biedt daarom zijn excuses aan. Het Rode Kruis trekt lering uit het verleden en neemt een aantal maatregelen om de lessen uit het onderzoek in de organisatie te borgen voor de toekomst. Zo zal het een ‘moreel beraad’ instellen, een ethische commissie, om de hulpverlening van het Rode Kruis op gezette tijden kritisch te beoordelen. Daarnaast worden in de vereniging workshops aangeboden om hulpverleners, bestuurders en medewerkers bewust te houden van hun bijzondere verantwoordelijkheid als Rode Kruis vrijwilliger of -werknemer.

In 2012 besloot het Rode Kruis opdracht te geven voor een wetenschappelijk onderzoek naar het oorlogsverleden. Deze opdracht is gegeven aan het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Vandaag heeft het NIOD het boek Kwesties van Leven en Dood – de rol van het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog officieel gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst in de Balie in Amsterdam. Hieruit blijkt dat het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) zich tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder veel weerstand neerlegde bij anti-Joodse maatregelen en ernstig tekortschoot bij hulp aan de vervolgde Joden in Nederland. Ook Nederlandse politieke gevangenen in kampen buiten Nederland moesten het over het algemeen zonder hulp van het Rode Kruis stellen. Het bestuur is te verwijten dat het, hoe complex ook onder het juk van de Duitse bezetter, meer lef en creativiteit had kunnen en moeten tonen voor de mensen in nood. Tegelijkertijd zijn in het boek ook veel verhalen te lezen van individuele vrijwilligers en lokale afdelingen die wel met gevaar voor eigen leven hulp verleenden.

Inge Brakman, voorzitter van het Rode Kruis, reageerde vandaag in De Balie in Amsterdam op het onderzoek van het NIOD: “Wij willen ons niet verschuilen achter de positieve verhalen uit de oorlog, maar onszelf hard confronteren met het feit dat we kwetsbare groepen in de samenleving genegeerd hebben. Onze excuses aan de Joodse gemeenschap, aan slachtoffers en nabestaanden, horen bij het erkennen van de fouten tijdens en na de oorlog. Juist een humanitaire organisatie als het Rode Kruis mag nooit wegkijken en we zullen er alles aan moeten doen om dat te voorkomen.” Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis, lichtte toe hoe de hulporganisatie lessen trekt uit het verleden: “Het is nooit te laat om bewust te zijn wat het verleden ons leert. Naast een symbolische fysieke herinnering aan het verleden in het verenigingskantoor van het Rode Kruis in Den Haag, zodat we elke dag even stilstaan bij de geschiedenis, stellen we een moreel beraad of ethische commissie in. Dit ‘interne geweten’ zal continu toetsen of we als Rode Kruis wel handelen naar onze grondbeginselen en of we de meest kwetsbaren helpen.”

Het Rode Kruis heeft ook workshops ontwikkeld voor medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis, waarin ze leren om te gaan met dilemma’s in hulpverlening.

—————————————
Noot voor de redactie/niet ter publicatie:

Voor meer informatie kunt u terecht op www.rodekruis.nl. U kunt ook contact opnemen met Rode Kruis-woordvoerder Belinda van der Gaag (06-51469454). De afdeling persvoorlichting is ook te bereiken via persvoorlichting@redcross.nl en op 070 – 4455 612 (ook buiten kantoortijden).

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten