Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis helpt 1 miljoen mensen in Afrika voor te bereiden op rampen dankzij IKEA Foundation

Geplaatst op 26 januari 2021

Het Rode Kruis start met innovatieve projecten in Afrika om mensen beter voor te bereiden op mogelijke rampen. De hulporganisatie ontwikkelt ‘early warning, early action’-systemen in Ethiopië, Kenia en Oeganda om kwetsbare mensen vroegtijdig te waarschuwen als er een noodsituatie dreigt. De projecten zijn mogelijk dankzij 10 miljoen euro die het Rode Kruis van IKEA Foundation krijgt voor dit vijf jaar durende project. 

Het verzamelen en analyseren van data en de expertise van het Rode Kruis op klimaatvraagstukken spelen een belangrijke rol in deze projecten . Omdat er steeds meer en betere data beschikbaar komt over natuurgeweld in kwetsbare gebieden, wordt het mogelijk om de noodsituaties beter te voorspellen. Als er dan een calamiteit dreigt, kunnen de meest kwetsbare mensen hierop voorbereid worden. Bijvoorbeeld door hun van tevoren alvast wat geld te geven, zodat zij noodrantsoen kunnen inkopen.

De projecten starten in Ethiopië, Kenia en Oeganda, waar 1 miljoen mensen voorbereid kunnen worden op een mogelijke ramp. Door mensen van tevoren te helpen, zullen de gevolgen erna minder groot zijn. In deze drie Afrikaanse landen wonen veel vluchtelingen, die extra steun nodig hebben om te overleven. Droogte en overstromingen komen met regelmaat voor in deze landen. Door klimaatverandering zullen deze nog vaker en heftiger optreden. Goede voorbereiding hierop is belangrijk en bespaart uiteindelijk kosten van noodhulp.

Annelies Withofs, programma manager IKEA Foundation: “In Nederland zijn we goed voorbereid op voorspelbare rampspoed. In landen waar dit niet vanzelfsprekend is, willen wij bijdragen aan het opzetten van de juiste systemen, zodat mensen tijdig gewaarschuwd zijn en preventieve maatregelen kunnen treffen. Ook willen we structurele verandering teweeg brengen in de manier waarop humanitaire hulp vorm gegeven wordt. Het Rode Kruis heeft de nodige specialistische kennis in huis en biedt het juiste wereldwijde netwerk om deze innovatieve manier van werken tot de juiste schaal te brengen en enorme impact te creëren.”

Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis: “We zijn heel trots om IKEA Foundation als partner aan ons te verbinden. Het bijzondere van de samenwerking is dat we nu voorafgaand aan een mogelijke ramp al concrete maatregelen kunnen nemen. Dit soort projecten zijn de toekomst in hulpverlening en zullen uiteindelijk veel geld besparen. We zijn blij dat IKEA Foundation de noodzaak onderschrijft en met ons de uitdaging aangaat.”

Over IKEA Foundation:
De IKEA Foundation zet zich in om de kansen van de armste kinderen in de wereld verbeteren door projecten te steunen die wezenlijke verandering kunnen creëren. De Foundation werkt samen met sterke strategische partners en heeft een innovatieve aanpak om op grote schaal resultaten te realiseren. De IKEA Foundation richt zich op vier fundamentele aspecten in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start, goed onderwijs en een duurzaam gezinsinkomen. https://www.ikeafoundation.org/

Als eerste op de hoogte van nieuws van het Rode Kruis? Volg ons op Twitter en meld je aan voor de perslijst.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten