Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis stopt met jaarlijkse collecte  

Geplaatst op 05 oktober 2022

Het Rode Kruis stopt met de jaarlijkse collecte langs de deuren. Ieder jaar gingen er in juni vrijwilligers langs de deuren met collectebussen om geld op te halen voor hulp in hun eigen regio. Door de enorme inzet van de vrijwilligers heeft het Rode Kruis in de verschillende regio’s belangrijke hulp kunnen verlenen, daar zijn we alle collectanten dankbaar voor.  

De afgelopen jaren ziet het Rode Kruis dat er minder geld wordt opgehaald via de collecte terwijl het organiseren van een collecte wel veel mankracht, logistiek en tijd kost. Ook is het lastiger om genoeg collectanten te vinden om langs de deuren te gaan. Het meeste geld komt binnen via andere initiatieven zoals fondsenwervende campagnes. Het Rode Kruis is immers afhankelijk van giften.  

Brede inzet opbrengst

De hulp in Nederland gaat in volle vaart door. Door de verschillende crises is het Rode Kruis op veel vlakken actief. Van ondersteuning van vluchtelingen, voedselhulp voor mensen die niet meer rond kunnen komen, tot ondersteuning van de coronahulpverlening. Het geld dat werd opgehaald via de collecte kwam ten goede aan de lokale hulp van het Rode Kruis via zijn 23 districten in Nederland.

Voor de lokale hulpverlening zal het Rode Kruis verder gaan met geld inzamelen op allerlei creatieve manieren. Denk hierbij aan fondsenwervende acties, het collecteren tijdens evenementen in de regio, aansluiten bij Goede Doelen weken, of geld inzamelen via QR-codes. Ook wordt nagedacht over nieuwe ideeën.

Dankbaar

Het Rode Kruis is dankbaar voor alle inzet van de duizenden vrijwilligers en medewerkers die zich de afgelopen decennia hebben ingezet om geld in te zamelen voor de hulp van het Rode Kruis.  

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten