Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis: wereldwijde aanpak klimaatverandering schiet tekort voor meest kwetsbaren

Geplaatst op 17 november 2020

De mensen die het grootste risico lopen om slachtoffer te worden van een natuurramp, worden niet goed genoeg beschermd tegen het natuurgeweld. Dit blijkt uit het World Disasters Report 2020 van het Rode Kruis dat vandaag verschijnt. De landen die het meest worden geraakt door klimaatgerelateerde rampen, ontvangen slechts een fractie van het geld dat beschikbaar is voor klimaatadaptatie. Daardoor worden miljoenen kwetsbare mensen niet goed genoeg beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan om de allerarmsten en inwoners van conflictgebieden. “Het Rode Kruis komt op voor de meest kwetsbaren. Uit dit onderzoek blijkt dat hulp aan de mensen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, flink tekort schiet. Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat we snel en ingrijpend kunnen handelen in tijden van nood. Deze daadkracht is ook nodig bij de klimaatcrisis,” aldus Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum.

Het feit dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering onvoldoende worden beschermd, is extra alarmerend gezien de toename van het aantal klimaatgerelateerde rampen. Inmiddels is meer dan vier op de vijf natuurrampen klimaatgerelateerd. Sinds de jaren ’90 is er een stijging van 35% in het aantal weer- en klimaatgerelateerde rampen. In 2020 zijn tot nu toe 132 klimaatgerelateerde rampen geteld. 92 daarvan vonden plaats tijdens de coronapandemie. En dit wordt alleen maar erger. Zo worden in de toekomst meer zware orkanen van categorie 4 en 5 verwacht. Ook krijgen we te maken met meer recordbrekende hittegolven en hevige regenval, inclusief de daaraan verwante overstromingen. Het Rode Kruis waarschuwt dat de gevolgen van klimaatverandering  groter en groter worden als we nu geen actie ondernemen.

Van Aalst: “In het afgelopen decennium zijn 1,7 miljard mensen wereldwijd getroffen door klimaat- gerelateerde rampen. Het zijn de meest kwetsbaren die daarbij het hardst worden geraakt. Er zijn verschillende manieren waarop we dat in de toekomst kunnen beperken. Noodhulp alleen is geen oplossing. Met betere waarschuwingssystemen en hulp vóór natuurgeweld toeslaat, kunnen mensenlevens gered worden. Bij supercycloon Amphan in India en Bangladesh heeft het Rode Kruis eerder dit jaar geholpen miljoenen mensen te evacueren. Dankzij die enorme evacuatie bleef het aantal slachtoffers beperkt tot ruim 100, in plaats van de honderdduizenden doden bij vergelijkbare stormen in de jaren ’70. Hulp vooraf is ook goedkoper dan achteraf, waardoor je meer mensen kan helpen met dezelfde hoeveelheid geld.”

Giro 6868

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend na een reeks van recente natuurrampen, zoals orkaan Eta in Midden-Amerika en verschillende tyfoons op de Filipijnen. Met de opbrengst kan de hulporganisatie noodhulp verlenen na een ramp en investeren in preventieve maatregelen om de gevolgen van rampen te beperken. De hulporganisatie schat in hier zo’n 70 miljoen euro voor nodig te hebben.

Als eerste op de hoogte van nieuws van het Rode Kruis? Volg ons op Twitter en meld je aan voor de perslijst.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten