Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis ziet voedselnood in Nederland door coronacrisis toenemen

Geplaatst op 24 februari 2021

Ook studenten, ondernemers en alleenstaande ouders kloppen aan voor voedselhulp

Het Rode Kruis ziet steeds meer groepen in Nederland die voedselhulp nodig hebben van het Rode Kruis. De laatste weken merkt het Rode Kruis dat ook studenten, ondernemers en alleenstaande ouders tussen wal en schip vallen en daarom aankloppen voor deze vorm van hulp. De vraag naar de boodschappenkaarten van het Rode Kruis is flink toegenomen. In mei vorig jaar deelde de hulporganisatie zo’n 2.200 boodschappenkaarten en voedselpakketten per week uit. De hulporganisatie moet de hulp de komende weken opschalen naar 6.000 boodschappenkaarten per week. Om deze hulp te kunnen verlenen is meer geld nodig en daarom staat giro 5125 open.

De hulporganisatie helpt sinds de start van de coronacrisis mensen die door de coronacrisis acuut voedselnood hebben. Dit gaat om mensen die niet voor andere hulp in aanmerking komen, of de weg daar naartoe (nog) niet kunnen vinden. De mensen die hulp krijgen van het Rode Kruis zijn door de coronacrisis hun inkomen kwijtgeraakt en hebben soms schulden, waardoor zij nauwelijks voldoende voedsel kunnen kopen. In 2020 bestond de groep die hulp nodig had van het Rode Kruis grotendeels uit ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten. De nood bij hen is ook nu nog steeds erg hoog.

Het Rode Kruis werkt samen met lokale partnerorganisaties om voedselhulp te geven. Na een rondgang langs samenwerkingspartners van het Rode Kruis is duidelijk geworden dat studenten steeds vaker om voedselhulp vragen. Zij kunnen door het wegvallen van hun bijbaan het hoofd nauwelijks boven water houden. Deze studenten geven aan niet te kunnen terugvallen op hun ouders omdat deze ook geen financiële ruimte hebben om hen bij te staan.

Daarnaast kloppen er ondernemers in zwaar weer aan voor ondersteuning. “We horen vanuit Amsterdam dat er mensen aankloppen voor hulp die nooit verwacht hadden dat zij in deze situatie terecht zouden komen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. “Mensen die voorheen een goed salaris hadden als ondernemer of ZZP’er, maar door hoge vaste lasten en weinig inkomsten in de problemen zitten. Ze ontvangen vaak net te veel ondersteuning om voor de reguliere voedselhulp in aanmerking te komen, maar komen door de hoge vaste lasten niet rond. Daarom hebben zij hulp nodig bij het kopen van eten.” Ook ziet het Rode Kruis dat veel alleenstaande ouders om voedselhulp vragen. Zij hebben, net als anderen die voor hulp aankloppen, steeds meer moeite om rond te komen.

Het Rode Kruis heeft vorige week giro 5125 opengezet om geld in te zamelen voor de stijgende voedselnood in de wereld. De combinatie van natuur- en klimaatrampen, conflict én de coronacrisis zorgt ervoor dat 690 miljoen mensen honger hebben. In de landen Ethiopië, Zuid-Soedan en Jemen is de situatie ernstig. Het Rode Kruis zamelt geld in voor de situatie in deze landen èn voor de voedselhulp in Nederland. Zowel hier als daar is hulp hard nodig om mensen te voorzien van genoeg voedsel.

Als eerste op de hoogte van nieuws van het Rode Kruis? Volg ons op Twitter en meld je aan voor de perslijst.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten