Word vrijwilliger Doneer

Vrouwen, migranten en stedelingen zwaarst getroffen door coronacrisis

Geplaatst op 22 november 2021

Nieuw onderzoek Rode Kruis naar sociaaleconomische gevolgen coronapandemie wereldwijd

Vrouwen, migranten en mensen die in stedelijk gebied wonen zijn het hardste getroffen door de sociaaleconomische crisis veroorzaakt door de coronapandemie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis. De pandemie heeft impact op de economie van ieder land en het heeft gezorgd voor veel sociaaleconomische randverschijnselen. Zo is de werkloosheid en armoede wereldwijd opgelopen, zijn mensen kwetsbaarder voor (huiselijk) geweld, zijn er meer psychische problemen en is er een terugval in onderwijs voor kinderen.

Het Rode Kruis heeft meerdere onderzoeken naast elkaar gelegd om een wereldwijd beeld van de situatie te krijgen. Ook zijn de Rode Kruisverenigingen in de landen Afghanistan, Colombia, El Salvador, Irak, Kenia, Libanon, de Filipijnen, Spanje, Zuid Afrika en Turkije extra bevraagd over de situatie in hun land.

Uit de inventarisatie van het Rode Kruis blijkt dat slechte voorbereiding op een pandemie het voor landen lastig maakte om goed te reageren wanneer zich een ramp voordoet. Dat heeft er mede voor gezorgd dat de coronapandemie niet alleen een medische-, maar ook een wereldwijde economische-, politieke- en sociale crisis werd.

“Het onderzoek onthult een situatie die wij al vreesden. Mensen die al kwetsbaar waren, bijvoorbeeld door conflict, klimaatverandering en armoede zijn door de pandemie nog dieper in de problemen geraakt. Veel mensen die het nog net redden voor de pandemie, hebben nu humanitaire hulp nodig om te overleven”, concludeert Francesco Rocca, hoofd van het Internationale Rode Kruis (IFRC).

Tijdens de coronapandemie zagen vrouwen relatief gezien vaker hun inkomen dalen dan mannen. In de onderzochte landen werkten vrouwen vaker in het informele circuit of het toerisme, een sector die zwaar is geraakt door de pandemie. Door traditionele rolverdelingen werden vrouwen tegelijkertijd vaker geacht om de zorg voor kinderen op zich te nemen. Doordat de vrouwen vaker zorgtaken vervullen, liepen zij ook een groter risico om het coronavirus op te lopen. Ook kregen zij vaker dan mannen te maken met seksueel misbruik en geweld en hadden vrouwen meer te maken met psychische problemen dan mannen.

Migranten en stedelingen

In stedelijke gebieden steeg de armoede over het algemeen meer dan op het platteland. In de stad was het door het virus lastiger om het werk door te zetten dan in landelijk gebied, waar vaak buiten wordt gewerkt en afstand houden makkelijker is. Vooral mensen die voor de pandemie al in armoede leefden in steden, konden zich niet goed beschermen tegen het virus. Dit kwam bijvoorbeeld omdat kwetsbare en arme mensen dicht op elkaar wonen in sloppenwijken.

Ook migranten zijn harder getroffen. Zij raakten (informele) banen snel kwijt. Tegelijkertijd raakten migranten gestrand door lockdowns. Daardoor hadden zij niet altijd toegang tot de hulp die zij nodig hadden.

Ongelijk verdeeld

Het herstel van deze pandemie zal wereldwijd niet gelijk oplopen, omdat de vaccins niet op een gelijke manier worden verdeeld. “We hebben constant gewaarschuwd voor deze situatie. De ongelijke verdeling van vaccins over de wereld zorgt er niet alleen voor dat het virus zich steeds verder blijft verspreiden, het zorgt er ook voor dat de impact van deze crisis nog lang gevoeld zal worden. Als rijke landen hun monopolie op vaccins blijven behouden en de vaccins niet eerlijk verdelen, dan zullen we nooit kunnen zeggen dat deze pandemie over is”, vreest Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

“Als noodhulporganisatie heeft het Rode Kruis wereldwijd gaten kunnen dichten in de hulpverlening rondom het coronavirus. Dat is belangrijk werk, maar we moeten ook vooruitkijken. We willen graag samen met overheden kijken hoe we ons beter kunnen voorbereiden op dit soort rampen. En hoe we ervoor zorgen dat de groepen die nu extra kwetsbaar zijn, het tijdens een volgende ramp wèl goed redden”, besluit Van Schaik.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten

Rode Kruis waarschuwt voor hevige regen  

21 mei 2024

Het Rode Kruis waarschuwt voor de hevige regenval die vandaag is voorspeld. Vanmiddag en vanavond is in acht provincies code geel afgegeven. Er worden hevige regenval, hagel en onweersbuien verwacht. De hulporganisatie deelt tips om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer