Uw nalatenschap

Hoe kan ik mijn nalatenschap aan het Rode Kruis regelen?

Het overlijden van een dierbare brengt voor de nabestaanden veel verdriet met zich mee. In deze tijd van rouw moeten ook praktische zaken geregeld worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld na uw dood met uw nalatenschap? Dit moet u vastleggen in een testament. Een testament is alleen geldig als dit door een notaris is opgemaakt. Dit moet u zelf met uw notaris regelen. In uw testament kunt u het Rode Kruis als erfgenaam opnemen.

Uw testament een hele puzzel?

Met deze 2 boekjes zult u merken dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn:

    • “In 5 stappen uw testament goed geregeld”
    • “Uw nalatenschap in goede handen”