Word vrijwilliger Doneer

Het Rode Kruis als executeur benoemen

Het maken van keuzes rondom uw uitvaart en nalatenschap kan soms lastig zijn. Zeker wanneer u geen directe erfgenamen heeft. Wanneer u het Rode Kruis tot erfgename benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur (vroeger: executeur testamentair) op te treden. Wij regelen dan uw uitvaart en de gehele afwikkeling van uw nalatenschap, van het leeghalen van de woning tot de belastingaangifte. Als u daarnaast ook aan andere personen/goede doelen wilt nalaten, dan is dit vanzelfsprekend mogelijk. Neemt u in alle gevallen contact met ons op om de voorwaarden en uw wensen te bespreken.

Meer weten?
In onze brochure vindt u meer informatie over onze executeursservice. Wilt u uw vragen en wensen persoonlijk bespreken? Onze relatiemanagers Heidi, Suzanne en Wendy helpen u graag. Vertel ons wat u belangrijk vindt en hoe u het graag geregeld wilt hebben. Een goed geregeld testament biedt rust.

Nalaten aan het Rode Kruis brochure

Nalaten aan wat ú belangrijk vindt

Wilt u dat uw nalatenschap op een specifieke plek terecht komt? Zoals een bepaald werelddeel waar u een speciale band mee heeft of een specifiek thema dat u aan het hart gaat zoals rampenpreventie of noodhulp na een natuurramp? Alle mogelijkheden staan uitgelicht in onze brochure over nalaten aan het Rode Kruis.

Vraag de gratis brochure aan

Wat doet een executeur?

Na een overlijden moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Er zijn zaken die met spoed aandacht vragen, zoals het regelen van de uitvaart. Ook daarna moet er vaak nog veel geregeld worden zoals het leeghalen van uw woning, het opzeggen van abbonementen en de aangifte bij de Belastingdienst. U kunt een familielid of vriend tot executeur benoemen. Ook de notaris kan als executeur optreden, al zitten daar wel kosten aan verbonden. Als u het fijn vindt, treedt het Rode Kruis – mocht u ons tot uw enige erfgenaam benoemen – op als executeur.

U kunt het beste tijdig uw wensen vastleggen in een testament. Zo maakt u de keuzes die bij u passen en voorkomt u dat de gemeente en/of belastingdienst de regie nemen.

Rode Kruis nalatenschappen executeur

‘Ik ben ze er tot op de dag van vandaag dankbaar voor dat het lukte’

‘Net na de oorlog heeft het Rode Kruis mijn vader en mij herenigd. Ik ben ze er tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Ze deden destijds goed werk en nog steeds. Als er hulp nodig is, waar ook ter wereld, is het Rode Kruis er vaak als eerste bij. Ze staan klaar voor mensen in nood. Het is belangrijk dat zij hun werk kunnen voortzetten. Daarom laat ik een substantieel bedrag na aan het Rode Kruis en heb ik hen als executeur aangewezen. Als alleenstaande weduwnaar geeft mij dat een gerust en goed gevoel.’
– Meneer Punt

‘Een geruststellend idee’

‘Voor veel mensen is het een geruststellend en fijn idee dat het Rode Kruis na het overlijden alles voor hen regelt, en de erfenis wordt gebruikt om het leed in de wereld te verzachten. Wij zijn hier enorm dankbaar voor en handelen alles met veel zorg af.’
– Heidi Krebbekx-van Dijk, relatiemanager nalatenschappen.

Maak kennis met ons team

Denkt u erover om het Rode Kruis als executeur te benoemen? En heeft u vragen over hoe u dat moet regelen? Wij helpen u graag.

Alexandra Weststrate relatiemanager Rode Kruis

Alexandra Weststrate – Brouwer

Relatiemanager nalatenschappen (aanwezig op ma t/m do)

Heidi Krebbekx-van Dijk

Relatiemanager nalatenschappen (aanwezig op ma t/m wo)

Wendy Dieke – Klok

Relatiemanager nalatenschappen (aanwezig op ma, di, do, vr)
Annette Timmermans - de Greef jurist Rode Kruis

Annette Timmermans – de Greef

Jurist nalatenschappen (aanwezig op ma, di, do, vr)

Informatie voor de executeur

Bent u benoemd tot executeur of heeft u deze rol als notaris en is het Rode Kruis opgenomen in het testament? Neem contact met op met onze jurist Annette Timmermans-de Greef op 06-81974290 of stuur een e-mail naar nalaten@redcross.nl. Wij staan u graag te woord. Of kijk hieronder bij de veelgestelde vragen voor meer informatie over de afwikkeling van een testament.

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik aan het Rode Kruis nalaten?

  In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling benoemt u het Rode Kruis tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan het Rode Kruis.

  Bij een legaat krijgt het Rode Kruis een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.

  U kunt het Rode Kruis onder de volgende naam in een testament opnemen:

  de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Het Nederlandse Rode Kruis, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT (Postbus 28120, 2502 KC Den Haag), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409352.

 • Kan ik bepalen waar het Rode Kruis mijn nalatenschap aan besteed?

  In overleg met het Rode Kruis kunt u uw nalatenschap een specifieke bestemming geven, bijvoorbeeld:

  • uw plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis
  • een bepaald werelddeel
  • een bepaald thema, zoals noodhulp internationaal, hulp nationaal, enz.

  Neemt u hiervoor eerst contact op met onze relatiemanagers.

 • Moet het Rode Kruis erfbelasting over mijn erfenis betalen?

  Het Rode Kruis hoeft geen erfbelasting te betalen over nalatenschappen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Rode Kruis.

 • Wat kost het opmaken van een testament?

  Omdat de wensen per persoon verschillen en de notaristarieven ook niet allemaal hetzelfde zijn, zijn er grote verschillen in de kosten van een testament. Wij werken samen met Nutestament.nl. Daar regelt u eenvoudig online, in uw eigen tempo en voor een laag bedrag (vanaf € 250) uw testament.

   

 • Kan het Rode Kruis als executeur optreden?

  Ja, dat kan. Wanneer u het Rode Kruis als enige erfgenaam benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur op te treden. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, willen we de mogelijkheden graag eerst met u bespreken.

  De executeur vervult een belangrijke taak; het gaat immers om een zorgvuldige en waardige afhandeling van allerlei zaken die u dierbaar zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: Wie regelt straks uw uitvaart? Wie zorgt er straks voor uw huisdieren? En wordt mijn huis wel voor een goede prijs verkocht? Komen mijn dierbare spullen uit de inboedel straks wel goed terecht?

  Wanneer u overweegt het Rode Kruis als executeur te benoemen, stellen we het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt. Dan hebben we de gelegenheid elkaar te leren kennen en de dingen die u belangrijk vindt met elkaar te bespreken.

 • Hoe verloopt het afwikkeling van een testament?

  Is een nalatenschap opengevallen en is in het testament het Nederlandse Rode Kruis vermeld? Is bijvoorbeeld een legaat opgenomen of is het Rode Kruis tot erfgename en/of executeur benoemd? Neem dan contact op met de afdeling nalatenschappen. Zij kunnen uw vragen over de afwikkeling beantwoorden.

  Als een legaat in het testament is opgenomen, bevestigt het Rode Kruis graag schriftelijk dat zij legaat aanvaardt.

  Indien het Rode Kruis tot erfgename is benoemd, zal zij op grond van haar statuten de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dan kan het Rode Kruis niet met haar eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk worden gesteld. De beneficiaire aanvaarding wordt bij de rechtbank geregeld.

  Verwerping van de nalatenschap kan aan de orde zijn als het saldo van de nalatenschap niet positief is. Ook een legaat kan worden verworpen.

  Als executeur draagt het Rode Kruis zorg voor de gehele afwikkeling van de nalatenschap, zoals het ontruimen van de woning, het verkopen van goederen, het betalen van (huishoudelijke) schulden en het innen van vorderingen.

  Het Rode Kruis is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daardoor geen erfbelasting over haar verkrijging.

  De contactgegevens van de afdeling nalatenschappen zijn:

  Annette Timmermans – de Greef
  06-81974290

  Het Nederlandse Rode Kruis
  afdeling nalatenschappen
  Postbus 28120
  2502 KC DEN HAAG

  nalaten@redcross.nl

 • Kan ik collecteren voor het Rode Kruis bij een uitvaart?

  Het is uiteraard mogelijk om ter nagedachtenis aan uw dierbare donaties in te zamelen voor het Rode Kruis. Zo draagt de uitvaart van uw dierbare op een bijzondere manier bij aan het voortbestaan van onze onvoorwaardelijke hulp aan mensen in nood wereldwijd. Vraag hier kosteloos een donatiebox met unieke QR-code aan.

 • Kan ik de uitzending “De nalatenschap: Rode Kruis” terugkijken?

  Bekijk De Nalatenschap: Rode Kruis.
  Jarenlang werkt mevrouw van der Velde als gezinsverzorgster, hiervoor volgt ze een verpleegstersopleiding. Zo komt ze in contact met het Rode Kruis, en besluit ze dit goede doel op te nemen in haar testament. Samen met het Rode Kruis wikkelt erfenisafwikkelaar Oscar Balkenende de nalatenschap af. Daarbij stuiten ze op spullen met een grote historische waarde.