Word vrijwilliger Doneer

Hoe kan ik nalaten aan een goed doel zoals het Rode Kruis?

Denkt u erover om het Rode Kruis in uw testament op te nemen? Daar zijn wij heel blij mee! De inkomsten uit nalatenschappen zijn belangrijk voor ons. Ze helpen ons om – overal ter wereld – de noodhulp te kunnen bieden die nodig is. Ook in de toekomst.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het Rode Kruis in uw testament op te nemen? Maak dan kennis met onze relatiemanagers. Zij nemen graag de mogelijkheden met u door.

Wilt u zich eerst verder verdiepen in de mogelijkheden? Vraag dan de gratis brochure over nalaten aan het Rode Kruis aan.

‘We hadden er meteen een goed gevoel bij’

‘Daar wij allebei geen kinderen en partner hebben, leek het ons een goed idee om het Rode Kruis als enige erfgenaam te benoemen en tevens als executeur. We hadden ons voorbereid met behulp van het werkboek (in 5 stappen uw testament geregeld). Een filmpje over het Rode Kruis maakte duidelijk hoe belangrijk het werk is voor mensen in nood wereldwijd. Wij hadden er meteen een goed gevoel bij. Dat werd nog eens bevestigd door de gelijkwaardige open communicatie met Heidi.’
– Paul en Matty de Bruijn (broer en zus)

‘Een mooie gedachte dat zij nog steeds bijdraagt aan het verzachten van menselijk leed’

‘Mijn tante Gré de Groot-Bolhuis groeide op in armoede. In haar werk als verpleegster zag ze veel schrijnende gevallen. Ze droeg onder andere het Rode Kruis een warm hart toe. We zijn er als familie trots op dat onze tante haar erfenis voor een gedeelte aan het Rode Kruis heeft gegeven. Ze was tijdens haar leven ook altijd zeer begaan met het redden van mensenlevens en wij vinden het een mooie gedachte dat zij na haar overlijden nog steeds bijdraagt aan het verzachten van menselijk leed wereldwijd en hopen dat zij meer mensen mag inspireren om hetzelfde te doen.’
– G. Hordijk-Bolhuis (nicht van Gré)

Waarom kiezen voor het Rode Kruis?

 • Samen kunnen we leed verzachten en levens redden. Het Rode Kruis helpt miljoenen mensen in nood na een aardbeving, overstromingen of in conflicten. Ook in Nederland helpen we de meest kwetsbaren, met basislevensbehoeften als medische zorg, onderdak, voedsel en psychosociale hulp.
 • Stel samen met het Rode Kruis de wensen voor uw nalatenschap op. U geeft aan, als u dat wilt, naar welke bestemming uw nalatenschap gaat. We denken in dat geval graag met u mee.
 • Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan het Rode Kruis en u betaalt geen erfbelasting. Bovendien heeft u lage kosten voor opstellen van uw testament door onze samenwerking met Nutestament.nl.
 • Als u het fijn vindt, treden wij – mocht u ons tot uw enige erfgenaam benoemen – op als executeur. Wij regelen dan uw uitvaart en de afwikkeling van uw nalatenschap. Om alles goed te kunnen regelen, is het wel nodig om van tevoren contact met elkaar te hebben.

In onze brochure over nalaten aan het Rode Kruis lees je hoe iedere nalatenschap een onschatbare bijdrage levert aan het verminderen van pijn, honger en verdriet in de wereld.

Vraag de gratis brochure over nalaten aan

Wij zijn overal, maar zonder u nergens

Bekijk deze video en ontdek hoe elke nalatenschap aan het Rode Kruis een onschatbare waarde levert aan het verminderen van pijn, honger en verdriet in de wereld.

Maak kennis met ons team

Denkt u erover om het Rode Kruis in uw testament op te nemen? En heeft u vragen over hoe u dat moet regelen? Wij helpen u graag.

Alexandra Weststrate relatiemanager Rode Kruis

Alexandra Weststrate – Brouwer

Relatiemanager nalatenschappen (aanwezig op ma t/m do)

Heidi Krebbekx – van Dijk

Relatiemanager nalatenschappen (aanwezig op ma t/m wo)

Wendy Dieke – Klok

Relatiemanager nalatenschappen (aanwezig op ma t/m do)
Annette Timmermans - de Greef jurist Rode Kruis

Annette Timmermans – de Greef

Jurist nalatenschappen (aanwezig op ma, di, do, vr)

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik aan het Rode Kruis nalaten?

  In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling benoemt u het Rode Kruis tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan het Rode Kruis.

  Bij een legaat krijgt het Rode Kruis een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.

  U kunt het Rode Kruis onder de volgende naam in een testament opnemen:

  de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Het Nederlandse Rode Kruis, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT (Postbus 28120, 2502 KC Den Haag), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409352.

 • Kan ik bepalen waar het Rode Kruis mijn nalatenschap aan besteed?

  In overleg met het Rode Kruis kunt u uw nalatenschap een specifieke bestemming geven, bijvoorbeeld:

  • uw plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis
  • een bepaald werelddeel
  • een bepaald thema, zoals noodhulp internationaal, hulp nationaal, enz.

  Neemt u hiervoor eerst contact op met onze relatiemanagers.

 • Moet het Rode Kruis erfbelasting over mijn erfenis betalen?

  Het Rode Kruis hoeft geen erfbelasting te betalen over nalatenschappen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Rode Kruis.

 • Wat kost het opmaken van een testament?

  Omdat de wensen per persoon verschillen en de notaristarieven ook niet allemaal hetzelfde zijn, zijn er grote verschillen in de kosten van een testament. Wij werken samen met Nutestament.nl. Daar regelt u eenvoudig online, in uw eigen tempo en voor een laag bedrag (vanaf € 250) uw testament.

 • Kan het Rode Kruis als executeur optreden?

  Ja, dat kan. Wanneer u het Rode Kruis als enige erfgenaam benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur op te treden. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, willen we de mogelijkheden graag eerst met u bespreken.

  De executeur vervult een belangrijke taak; het gaat immers om een zorgvuldige en waardige afhandeling van allerlei zaken die u dierbaar zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: Wie regelt straks uw uitvaart? Wie zorgt er straks voor uw huisdieren? En wordt mijn huis wel voor een goede prijs verkocht? Komen mijn dierbare spullen uit de inboedel straks wel goed terecht?

  Wanneer u overweegt het Rode Kruis als executeur te benoemen, stellen we het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt. Dan hebben we de gelegenheid elkaar te leren kennen en de dingen die u belangrijk vindt met elkaar te bespreken.

 • Hoe verloopt de afwikkeling van een testament?

  Is een nalatenschap opengevallen en is in het testament het Nederlandse Rode Kruis vermeld? Is bijvoorbeeld een legaat opgenomen of is het Rode Kruis tot erfgename en/of executeur benoemd? Neem dan contact op met de afdeling nalatenschappen. Zij kunnen uw vragen over de afwikkeling beantwoorden.

  Als een legaat in het testament is opgenomen, bevestigt het Rode Kruis graag schriftelijk dat zij legaat aanvaardt.

  Indien het Rode Kruis tot erfgename is benoemd, zal zij op grond van haar statuten de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dan kan het Rode Kruis niet met haar eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk worden gesteld. De beneficiaire aanvaarding wordt bij de rechtbank geregeld.

  Verwerping van de nalatenschap kan aan de orde zijn als het saldo van de nalatenschap niet positief is. Ook een legaat kan worden verworpen.

  Als executeur draagt het Rode Kruis zorg voor de gehele afwikkeling van de nalatenschap, zoals het ontruimen van de woning, het verkopen van goederen, het betalen van (huishoudelijke) schulden en het innen van vorderingen.

  Het Rode Kruis is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daardoor geen erfbelasting over haar verkrijging.

  De contactgegevens van de afdeling nalatenschappen zijn:

  Annette Timmermans – de Greef
  06-81974290

  Het Nederlandse Rode Kruis
  afdeling nalatenschappen
  Postbus 28120
  2502 KC DEN HAAG

  nalaten@redcross.nl

 • Kan ik collecteren voor het Rode Kruis bij een uitvaart?

  Het is uiteraard mogelijk om ter nagedachtenis aan uw dierbare donaties in te zamelen voor het Rode Kruis. Zo draagt de uitvaart van uw dierbare op een bijzondere manier bij aan het voortbestaan van onze onvoorwaardelijke hulp aan mensen in nood wereldwijd. Vraag hier kosteloos een donatiebox met unieke QR-code aan.

 • Kan ik de uitzending “De nalatenschap: Rode Kruis” terugkijken?

  Bekijk De Nalatenschap: Rode Kruis.
  Jarenlang werkt mevrouw van der Velde als gezinsverzorgster, hiervoor volgt ze een verpleegstersopleiding. Zo komt ze in contact met het Rode Kruis, en besluit ze dit goede doel op te nemen in haar testament. Samen met het Rode Kruis wikkelt erfenisafwikkelaar Oscar Balkenende de nalatenschap af. Daarbij stuiten ze op spullen met een grote historische waarde.