Word vrijwilliger Doneer

Wat is een legaat?

Er zijn verschillende vormen om uw vermogen na te laten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iemand erfgenaam te maken, maar een legaat is ook een optie. Een legaat is iets wat iemand krijgt, zonder dat diegene verder bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken raakt. Een legaat kan bestaan uit een geldbedrag, maar het kan bijvoorbeeld ook een schilderij of sieraad zijn.

Meer weten? Vraag dan gratis het werkboek ‘In 5 stappen uw testament goed geregeld’ aan.

Erfdeel of legaat?

Iemand die een erfdeel krijgt is een erfgenaam. De erfgenamen zijn eigenlijk de ‘opvolgers’ van de overledene. Zij krijgen niet alleen de lusten, maar ook de eventuele lasten. Ook moeten erfgenamen tekenen voor belangrijke beslissingen. Dit is niet een positie die u van iedereen verlangt of verwacht. In sommige gevallen wilt u een persoon of instantie puur een bedrag nalaten zonder verder geregel. Dan is een legaat een goede optie.

Legaat in testament

Een legaat van een geldbedrag of bepaalde goederen wordt altijd als eerste uitgekeerd en gaat dus voor op de andere erfgenamen. Zij krijgen het restant van de erfenis. In een testament moet echter wel altijd een erfgenaam worden benoemd; er moet namelijk een ‘rechtsopvolger’ van de overledene zijn. Het is verstandig om de keuze tussen erfdeel en legaat te overleggen met de notaris.

Meer weten? Vraag dan gratis het werkboek ‘In 5 stappen uw testament goed geregeld’ aan.

Nalatenschap regelen 5 stappen boekje Rode Kruis

Uw nalatenschap een hele puzzel?

Niet met het werkboek ‘In 5 stappen uw testament goed geregeld’. U vindt hierin tips, handige invuloverzichten en een stappenplan voor het maken van een testament.

Bestel het gratis werkboek

Uw relatiemanagers

Denkt u erover om het Rode Kruis in uw testament op te nemen? En heeft u vragen over hoe u dat moet regelen? Onze relatiemanagers helpen u graag.

Rode Kruis Ingrid LaFlamme relatiemanager nalatenschappen

Ingrid LaFlamme – Oonk

Relatiemanager nalatenschappen

Suzanne Koek – Schrama

Relatiemanager nalatenschappen

Wendy Dieke

Relatiemanager nalatenschappen

Heidi Krebbekx-van Dijk

Relatiemanager nalatenschappen

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik aan het Rode Kruis nalaten?

  In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling benoemt u het Rode Kruis tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan het Rode Kruis.

  Bij een legaat krijgt het Rode Kruis een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.

  U kunt het Rode Kruis onder de volgende naam in een testament opnemen:

  de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Het Nederlandse Rode Kruis, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT (Postbus 28120, 2502 KC Den Haag), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409352.

 • Kan ik bepalen waar het Rode Kruis mijn nalatenschap aan besteed?

  In overleg met het Rode Kruis kunt u uw nalatenschap een specifieke bestemming geven, bijvoorbeeld:

  • uw plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis
  • een bepaald werelddeel
  • een bepaald thema, zoals noodhulp internationaal, hulp nationaal, enz.

  Neemt u hiervoor eerst contact op met onze relatiemanagers.

 • Moet het Rode Kruis erfbelasting over mijn erfenis betalen?

  Het Rode Kruis hoeft geen erfbelasting te betalen over nalatenschappen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Rode Kruis.

 • Wat kost het opmaken van een testament?

  Omdat de wensen per persoon verschillen en de notaristarieven ook niet allemaal hetzelfde zijn, zijn er grote verschillen in de kosten van een testament. Wij werken samen met Nutestament.nl. Daar regelt u eenvoudig online, in uw eigen tempo en voor een laag bedrag (vanaf € 250) uw testament.

 • Kan het Rode Kruis als executeur optreden?

  Ja, dat kan. Wanneer u het Rode Kruis als enige erfgenaam benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur op te treden. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, willen we de mogelijkheden graag eerst met u bespreken.

  De executeur vervult een belangrijke taak; het gaat immers om een zorgvuldige en waardige afhandeling van allerlei zaken die u dierbaar zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: Wie regelt straks uw uitvaart? Wie zorgt er straks voor uw huisdieren? En wordt mijn huis wel voor een goede prijs verkocht? Komen mijn dierbare spullen uit de inboedel straks wel goed terecht?

  Wanneer u overweegt het Rode Kruis als executeur te benoemen, stellen we het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt. Dan hebben we de gelegenheid elkaar te leren kennen en de dingen die u belangrijk vindt met elkaar te bespreken.

 • Hoe verloopt het afwikkeling van een testament?

  Is een nalatenschap opengevallen en is in het testament het Nederlandse Rode Kruis vermeld? Is bijvoorbeeld een legaat opgenomen of is het Rode Kruis tot erfgename en/of executeur benoemd? Neem dan contact op met de afdeling nalatenschappen. Zij kunnen uw vragen over de afwikkeling beantwoorden.

  Als een legaat in het testament is opgenomen, bevestigt het Rode Kruis graag schriftelijk dat zij legaat aanvaardt.

  Indien het Rode Kruis tot erfgename is benoemd, zal zij op grond van haar statuten de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dan kan het Rode Kruis niet met haar eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk worden gesteld. De beneficiaire aanvaarding wordt bij de rechtbank geregeld.

  Verwerping van de nalatenschap kan aan de orde zijn als het saldo van de nalatenschap niet positief is. Ook een legaat kan worden verworpen.

  Als executeur draagt het Rode Kruis zorg voor de gehele afwikkeling van de nalatenschap, zoals het ontruimen van de woning, het verkopen van goederen, het betalen van (huishoudelijke) schulden en het innen van vorderingen.

  Het Rode Kruis is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daardoor geen erfbelasting over haar verkrijging.

  De contactgegevens van de afdeling nalatenschappen zijn:

  Suzanne Koek-Schrama
  senior notarieel jurist
  06 41526052

  Het Nederlandse Rode Kruis
  afdeling nalatenschappen
  Postbus 28120
  2502 KC DEN HAAG

  nalaten@redcross.nl

 • Wilt u collecteren voor het Rode Kruis bij een uitvaart?

  Het is uiteraard mogelijk om ter nagedachtenis aan uw dierbare donaties in te zamelen voor het Rode Kruis. Zo draagt de uitvaart van uw dierbare op een bijzondere manier bij aan het voortbestaan van onze onvoorwaardelijke hulp aan mensen in nood wereldwijd. Wanneer gewenst kunnen we u van een collectebus en/of QR-code voorzien. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze relatiemanager Suzanne Koek – Schrama op 06-41526052 of stuur een e-mail naar nalaten@redcross.nl.

 • Kan ik de uitzending “De nalatenschap: Rode Kruis” terugkijken?

  Bekijk De Nalatenschap: Rode Kruis.
  Jarenlang werkt mevrouw van der Velde als gezinsverzorgster, hiervoor volgt ze een verpleegstersopleiding. Zo komt ze in contact met het Rode Kruis, en besluit ze dit goede doel op te nemen in haar testament. Samen met het Rode Kruis wikkelt erfenisafwikkelaar Oscar Balkenende de nalatenschap af. Daarbij stuiten ze op spullen met een grote historische waarde.