Erfbelasting

Hoeveel belasting moet je betalen over een erfenis?

Wanneer u een erfenis nalaat, krijgen erfgenamen te maken met erfbelasting. Hoe sterker het verwantschap is tussen u en uw erfgenaam, hoe minder belasting er betaald hoeft te worden.

Soms is het mogelijk om een testament zo te maken dat erfgenamen minder of pas later erfbelasting hoeven te betalen. Bijvoorbeeld via een ‘tweetrapsmaking’, kleinkindlegaten of opvul/afvullegaten. Of dat voor uw erfgenamen ook echt een voordeel biedt, is niet in het algemeen te zeggen. Uw notaris is op de hoogte van alle wet- en regelgeving en kan uw persoonlijke situatie het beste beoordelen. Vraag daarom uw notaris om advies.

Als u het Nederlandse Rode Kruis tot uw erfgenaam benoemt, hoeft het Rode Kruis daar geen erfbelasting over te betalen. Er is namelijk een uitzondering gemaakt voor goede doelen die zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw erfdeel of legaat komt dus volledig bij het Rode Kruis terecht.

Meer weten? Vraag dan gratis het werkboek ‘In 5 stappen uw testament goed geregeld’ aan of download het online magazine over nalatenschappen.