Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Naar schatting verblijven er tussen de 35.000 tot 70.000 ongedocumenteerde migranten in Nederland. Onder ongedocumenteerde migranten worden personen verstaan die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijven. Een deel van deze mensen ervaart regelmatig onzekerheid over voldoende voedsel, onderdak en over de gezondheidszorg die zij nodig hebben. Daarnaast lopen zij door hun status het risico om uitgebuit te worden.

Het Rode Kruis helpt ongedocumenteerde migranten om hun gezondheid op een effectieve manier te beschermen. Dat doen we samen met andere hulp- en zorg verlenende organisaties. Zo biedt een digitale sociale kaart informatie over  zorg en hulp, zodat migranten zonder verblijfsvergunning én hulporganisaties elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Veel ongedocumenteerde migranten zijn getroffen door het coronavirus. Zij kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden. Het Rode Kruis deelt daarom op een aantal plekken in het land voedselpakketten uit. In dit artikel lees je meer over deze hulpverlening.

Noodsituaties: voorkomen en verminderen

Daarnaast bereidt het Rode Kruis ongedocumenteerden voor op noodsituaties. Het gaat dan om verschillende soorten trainingen. Zo biedt het Rode Kruis trainingen EHBO en Reanimatietrainingen van elk 4 uur.

Verder heeft het Rode Kruis specifiek voor migranten zonder verblijfrecht de serie ‘Life Skills’ workshops ontwikkeld, waar deelnemers handvatten krijgen aangereikt om hun gezondheid te beschermen, ook in moeilijke omstandigheden. De thema’s van de verschillende modules zijn:

  • Wegwijs in de zorg – waarin deelnemers leren waar zij terecht kunnen voor professionele gezondheidszorg.
  • Alles wat je moet weten over stress – waarin deelnemers signalen van stress leren erkennen, voorkomen en verminderen.
  • Gezonde leefgewoonten – waarin deelnemers leren wat gezonde leefpatronen zijn en zij op een gezonde manier emoties kunnen verwerken.
  • Vooruitkijken, benut je talenten – waarin deelnemers herontdekken wat hun talenten zijn en met een creatieve aanpak verkennen hoe zij deze (weer) kunnen benutten.
  • Helder communiceren – waarin deelnemers leren hoe zij op een effectieve en assertieve manier kunnen communiceren, zonder te passief te blijven of agressief te worden.

Deze trainingen worden gegeven op dit moment aangeboden in de steden Amsterdam, Rotterdam en Groningen, inclusief voor migranten die het detentiecentrum Rotterdam verblijven.

Samenwerking met netwerkpartners

In veel steden zijn er een groot aantal organisaties die zich richten op de zorg- en hulpverlening aan ongedocumenteerde migranten. Denk hierbij aan lokale overheidsinstanties, migrantenorganisaties, zorgorganisaties en NGO’s. Om deze hulpverlening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen organiseert het Rode Kruis samen met andere organisaties in Amsterdam en Almere elk kwartaal een Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden (afgekort: BSOO). In de andere projectregio’s waar het Rode Kruis zich voor ongedocumenteerden inzet, neemt het Rode Kruis deel aan bestaande overlegstructuren van netwerkpartners.

Medisch Spreekuur

Om ongedocumenteerden ook direct te helpen om gezondheidszorg te bereiken, houden vrijwilligers van het Rode Kruis  wekelijks een medisch spreekuur in Almere. Tijdens dit spreekuur wordt samen met de betreffende personen bekeken bij welke hulp- of zorgverlener zij terecht kunnen. Zo worden zorgvragen verhelderd, afspraken gemaakt met professionele zorgverleners (zoals een huisarts of een specialist in het ziekenhuis) en indien nodig contact met zorgorganisaties opgenomen.

Wilt u meer informatie over hulpverlening voor ongedocumenteerde migranten en/of deelnemen aan een Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden (BSOO), stuur dan een e-mail naar: oom@redcross.nl.

35.000

ongedocumenteerde migranten zijn er minimaal in Nederland