Word vrijwilliger Doneer

11 veelgestelde vragen over het opvangen van mensen uit Oekraïne bij je thuis

Geplaatst op 11 april 2022

Duizenden gezinnen hebben zich aangemeld om mensen op te vangen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Het Rode Kruis helpt samen met andere organisaties om die opvang te begeleiden. Heb jij ook interesse om mensen uit Oekraïne bij je thuis op te vangen? Lees hier antwoord op de meestgestelde vragen.

1. Hoe kan ik me aanmelden om een gasthuishouden te worden?
Als je je huis open wilt stellen voor mensen uit Oekraïne, kun je je aanmelden via de website van Takcarebnb. Takecarebnb zal daarna contact met je opnemen voor een screening.

2. Wat kan ik verwachten van de screening?
Mensen van Takecarebnb nemen bij de screening contact op voor een telefonische kennismaking. Daarbij bespreken ze onder andere welke ruimtes er in het huis beschikbaar zijn. Ook bespreken ze de financiële situatie en waarom je vluchtelingen wilt opvangen. Verder vragen ze om een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG).

3. Wanneer kan ik verwachten dat de vluchtelingen bij ons thuis komen?
We vinden het heel belangrijk dat het begeleid opvangen goed verloopt. Daarom worden op dit moment eerst twee pilots gedaan onder de naam RefugeeHomeNL. Dit is een samenwerking van het Rode Kruis, het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb.

Bij de pilots zijn vluchtelingen ondergebracht bij gasthuishoudens in de regio’s Amsterdam en Eindhoven. De ervaringen uit die pilots worden gebruikt om de landelijke uitrol goed te laten verlopen. Na de pilots wordt besloten hoe en wanneer de landelijke opvang wordt uitgerold.

Verder is het goed om te weten dat veel huishoudens zich hebben aangemeld. Het zou daarom kunnen dat er uiteindelijk geen beroep op je wordt gedaan.

4. Mogen wij als gasthuishouden zelf bepalen wie we opvangen?
Ja, het is op basis van vrijwilligheid. Elk gasthuishouden mag aangeven of zij mannen (en kinderen) en/of vrouwen (en kinderen) willen ontvangen. Als er mogelijk een match is, voeren het gastgezin en de vluchtelingen een kennismakingsgesprek. Daarna krijgen het gasthuishouden en de vluchtelingen allebei de gelegenheid om aan te geven of ze wel of niet met elkaar door willen gaan.

5. Welke vluchtelingen kunnen aan ons gekoppeld worden?
Bij de pilots richten we ons op mensen die zijn gevlucht vanwege het conflict in Oekraïne. Het COA werkt samen met Takecarebnb om ook vluchtelingen met andere nationaliteiten te begeleiden met het vinden van een gasthuishouden.

6. Hoe worden wij als gasthuishouden precies aan de vluchtelingen gekoppeld?
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich via aanmeldpunten bij grotere opvangcentra registreren bij RefugeeHomeNL om in aanmerking te komen voor particuliere opvang. Takecarebnb screent de profielen van vluchtelingen en gasthuishoudens die zich aanmelden. Als er een match is tussen een gasthuishouden en de vluchteling(en), dan nodigt de gemeente beide partijen uit voor een kennismaking. De eerste afspraak vindt plaats op de noodopvanglocatie. Wanneer de vluchteling(en) en het gasthuishouden allebei aangeven dat het een goede match is, dan worden ze aan elkaar gekoppeld.

7. Wat gebeurt er als er tóch een mismatch is tussen het gasthuishouden en de vluchtelingen?
Mochten de vluchteling(en) of het gasthuishouden afzien van de opvang tijdens de kennismaking, dan zullen de vluchtelingen niet bij het gastgezin intrekken. Als de vluchtelingen al inwonen bij het gasthuishouden en er is dan sprake van een mismatch, dan kunnen beide partijen contact opnemen met de aangesloten hulporganisaties. In het uiterste geval gaan we kijken naar een oplossing via een ander gezin of kan er teruggevallen worden op de gemeentelijke opvang.

8. Krijgen we een vergoeding als we vluchtelingen opvangen?
Gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding voor het opvangen van vluchtelingen. Oekraïense vluchtelingen krijgen leefgeld voor voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven via de gemeente. Daarnaast krijgen vluchtelingen die in een gasthuishouden verblijven via de gemeente een wooncomponent. Die is bedoeld om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer en activiteiten buitenshuis te betalen. De gast kan dit bedrag ook gebruiken om vrijwillig bij te dragen aan het gasthuishouden. Het is verstandig om daarover samen afspraken te maken voorafgaand aan het verblijf.

9. Krijgen de gasthuishoudens en vluchtelingen ook begeleiding en nazorg?
Als de vluchtelingen bij een huishouden zijn geplaatst, krijgen ze begeleiding en nazorg. Het Leger des Heils ondersteunt gasthuishoudens door middel van huisbezoeken. VluchtelingenWerk geeft via spreekuren advies aan vluchtelingen over werk, school en een eventuele asielprocedure.

10. Voor welke hulp kan ik terecht bij het Rode Kruis?
Het Rode Kruis werkt samen met het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland, NLvoorelkaar en Takecarebnb om de particuliere opvang te begeleiden. Dit doen we onder de naam RefugeeHomeNL.

Als Rode Kruis geven we psychosociale ondersteuning aan vluchtelingen in het Oekraïens, Russisch en Engels via de WhatsApp-hulplijn: 06-48 15 80 53. Heb je als gasthuishouden een hulpvraag? Dan kun je terecht bij de speciale Oekraïne Informatielijn: 070-44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur).

11. Kan ik ook Oekraïense vluchtelingen helpen zonder gasthuishouden te worden?
Jazeker! Je kunt doneren aan Giro 5125 onder vermelding van ‘Oekraine’. Met dit geld kan het Rode Kruis mensen binnen Oekraïne helpen en kunnen we mensen bijstaan die het land zijn ontvlucht. We zorgen bijvoorbeeld voor voedsel, water, medische zorg en onderdak. Ook zijn er veel mogelijkheden om te helpen als Rode Kruis-vrijwilliger of Ready2Helper bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Meest recente berichten