Word vrijwilliger Doneer

“De situatie is ondraaglijk”: 234 mensen vast op Middellandse Zee

Geplaatst op 08 november 2022

Op het reddingsschip The Ocean Viking zitten 234 mensen vast die zijn gered op de Middellandse Zee. Het schip krijgt geen toestemming om aan te meren, en daardoor kunnen honderden vrouwen, mannen en kinderen geen kant op. Samen met SOS Mediterranée roepen we EU-landen op om een oplossing te vinden.

Medische verzorging nodig

De mensen die nu op The Ocean Viking aanwezig zijn, zitten al achttien dagen aan boord. Op 1 november riepen we al op om toestemming te krijgen om aan te meren in Europese havens, maar die toestemming hebben we nog altijd niet gekregen.

Ondertussen wordt de situatie op het schip steeds slechter. Frido Herinckx, operatiemanager bij het Internationale Rode Kruis (IFRC), vertelt dat de tijd dringt: “De geredde mensen zijn absoluut uitgeput, uitgedroogd en krijgen te maken met psychische problemen als gevolg van deze traumatische reis. Sommigen hebben onmiddellijk medische verzorging nodig.”

Het Rode Kruis zorgt aan boord voor gezondheidszorg, voedsel, water, hygiëne-artikelen en psychologische eerste hulp. Ook bieden we de mogelijkheid contact te leggen met familieleden. Maar dit kan niet te lang duren, vertelt Herinckx: “Dit eindeloos lange wachten maakt de situatie ondraaglijk en de stress groeit met de dag.” 

Zeerecht respecteren

Het niet laten aanmeren van reddingsschepen uit het centrale deel van de Middellandse Zee gaat in tegen de rechten die gelden op zee en brengen de gezondheid en veiligheid van de overlevenden in gevaar. Landen zijn verplicht bijstand te verlenen en samen een veilige haven aan te wijzen, ongeacht de nationaliteit of status van mensen in nood.

Het Rode Kruis en SOS Mediterranée roepen op om dit recht te respecteren. Zo stelt SOS Mediterranée-directeur Xavier Lauth: “mensen die in het centrale deel van de Middellandse Zee door schepen worden gered, moeten binnen een redelijke termijn op een veilige plaats van boord kunnen gaan, zoals dat ook het geval is bij opsporings-en reddingsoperaties door autoriteiten en goederenschepen. De steeds erger wordende blokkades waarmee reddingsschepen in dit deel van de zee sinds 2018 worden geconfronteerd, zijn discriminerend en onaanvaardbaar”

Zie je het Rode Kruis, zie je hulp

Het Rode Kruis helpt mensen in nood, ook op zee. Landen maken hulpverlening aan bootmigranten op zee steeds lastiger, maar wij vinden dat het redden van levens of het helpen van mensen in nood nooit verboden mag zijn.  

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?